logo

Ukončovací profily pro balkony a terasy

Volné hrany balkonů a teras jsou neustále vystavovány povětrnostním vlivům. Ukončovací profily Schlüter-BARA tyto oblasti účinně chrání a tvoří čisté ukončení. Na příslušné profily lze v několika pracovních krocích připevnit žlabový systém Schlüter-BARIN.

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter-BARA-RHA je výškově stavitelný krycí profil z barevně lakovaného hliníku. Ve spojení s odpovídajícími nosnými BARA-profily, např. BARA-RWL nebo BARA-RKL, slouží k ukončení volných hran balkonů a teras. Tímto způsobem lze realizovat zakrytí konstrukcí s výškou do 220 mm.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter-BARA-RAK je ukončovací balkonový profil s okapničkou z barevně lakovaného hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádovaného podkladu a slouží jako ukončení hrany a okapnička.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Schlüter-BARA-RAKE a RAKEG jsou ukončovací profily s okapničkou vhodné pro pokládku na hotový spádový potěr.
Schlüter-BARA-RAKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se získá čisté ukončení dlažby. Schlüter-BARA-RAKEG je uvažován pro konstrukční skladby s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se získá čisté ukončení dlažby.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter-BARA-RAP je lemovací profil z barevně lakovaného hliníku. Ve spojení s nosným profilem Schlüter-BARA-RW slouží k ukončení volných (postranních) hran balkonů a teras.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter-BARA-RK je ukončovací profil ve tvaru písmene T. Čelní strana je opatřena okapničkou, překrývající spáru plošné drenáže Schlüter-TROBA.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Schlüter-BARA-RKK/-RKKE jsou ukončovací profily ve tvaru T s krátkou okapničkou pro volné hrany podlahových konstrukcí na balkonech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.
Profil Schlüter-BARA-RKK je vhodný pro konstrukční skladbu s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Uzavřená hrana vytváří čisté ukončení dlažby.
Profil Schlüter-BARA-RKKE je vhodný především pro konstrukční skladbu s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Děrovaná hrana vytváří čisté zakončení dlažby.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter-BARA-RKB je ukončovací profil ve tvaru T pro stěrky. Přední rameno má předsazenou okapničku.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Schlüter-BARA-RKL/-RKLT je úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku. Je vhodný pro velkoformátové dlaždice pokládané na lože ze štěrku/kamenné drti nebo na podložky.
BARA-RKLT je opatřen drážkou sloužící pro připevnění žlabového systému Schlüter-BARIN.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT je ukončovací profil ve tvaru T z barevně lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras. Horní čelní strana (ukončovací rameno) zakrývá hranu dlaždice, spodní vytváří okapničku a eventuálně překrývá spáru plošné drenáže TROBA.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter-BARA-RTK je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro ukládání do lepidla na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Na prohloubený přechod k okapničce je možné osadit Schlüter-RONDEC nebo -JOLLY pro ukončení hrany dlaždic. Dlaždice lze pokládat i s přesahem.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Schlüter-BARA-RTKE jsou ukončovací profily s okapničkou vhodné pro pokládku na hotový spádový potěr. Jsou upraveny pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Profil Schlüter-BARA-RTKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se získá čisté ukončení dlažby.
Schlüter-BARA-RTKEG je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se získá čisté ukončení dlažby.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter-BARA-RTP je ukončovací profil pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN, který lze dodatečně připevnit na volnou hranu stávajících konstrukcí balkonů a teras.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW je úhelníkový ukončovací profil z ušlechtilé oceli nebo z barevně lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras.
Další čtení

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL je ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany balkonů a teras. Je vhodný zejména pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se volně pokládá do štěrku nebo na podložky.
Další čtení

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter-BARA-FAP je profil pro zakrytí čelních stran volně vyložených balkónů.
Další čtení

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter-BARA-HV je přidržovací lepicí páska z polyetylénu, která je na vrchní straně opatřena střiží a na spodní straně samolepicí butylovou vrstvou. Je vhodná pro vytvoření lepící příruby k bezpečnému utěsnění kontaktní izolace Schlüter-KERDI k hraně ukončené pomocí Schlüter-BARA-RKL.
Další čtení

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter-BARA-ESOT je nosný soklový profil z ušlechtilé oceli. Používá se pro soklové dlaždice, když není k dispozici nosný podklad.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?