logo

Schlüter®-BARA-RWL

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RWL je úhelníkový, ukončovací profil pro dlaždice velkého formátu, které jsou uloženy na štěrkovém násypu nebo na podložkách, které jsou položeny na izolacích s drenážní vrstvou v souladu s DIN 18 195-5.

Schlüter-BARA-RWL se uloží lichoběžníkovitě perforovaným ramenem na hranu konstrukce na izolační pás a dorovná se výška a směr jeho uložení.

Svislé, nahoru směřující ukončovací rameno pohledově překrývá celou konstrukci vč.  dlažby nebo jenom štěrkové lože nebo podložky. Výšky profilu od 15 mm do 150 mm umožní ukončení konstrukce podle potřeby.

V konstrukci mezi kotvícím a ukončovacím ramenem jsou umístěny odvodňovací otvory v rozestupu cca 7,5 cm, které zajišťují odvádění průsakové vody.


Schlüter®-BARA-RWL

Montáž

 1. Schlüter-BARA-RWL zvolíme podle výšky konstrukce, která má být zakryta.  Pro vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. Konce profilů se spojí s cca 5 mm mezerou na sraz, vzniklá spára se překryje spojkou.
 2. Ukončovací, úhelníkový profil Schlüter-BARA-RWL uložíme lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na izolaci ještě před uložením drenážní rohože (Schlüter-TROBA-PLUS) a příp. maltou dorovnáme výšku a směr.
 3. 1. V případě použití Schlüter-BARA-RWL jako přídržné lišty na štěrk se provede štěrkový násyp přiměřeně vysoko pod horní hranu svislého ramene profilu. Pro stabilizaci je zapotřebí okraje štěrkového lože nebo lože z kamenné drti vázat (zpevnit). Potom se betonové dlaždice pokládají volně do vyrovnaného štěrkového lože.
  2. V případě použití Schlüter-BARA-RWL jako ukončovacího profilu ve spojení s dlažbou, uloženou na podložkách, zakrývá profil volnou hranou dlažby.
  Vnější podložky Schlüter-TROBA-STELZ se uloží na drenážní rohož Schlüter-TROBA-PLUS 8G, položenou přes lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena Schlüter-BARA-RWL. 
  Pak se uloží betonové desky na podložky.
  Poznámka: Aby bylo zajištěno neomezené odvádění vody z konstrukce krytiny, je nutné během provádění zajistit, aby odvodňovací otvory drenážního pruhu příp. prostory mezi podložkami zůstaly otevřené.


Schlüter®-BARA-RWL

Materiál

Schlüter-BARA-RWL se dodává v provedení z barevně lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-BARA-RWL je vyroben z chromátovaného barevně lakovaného hliníku a tvaruje se z hliníkových pásů. Nástřik hliníkových profilů je stálobarevný, odolný vůči UV-záření a povětrnostním vlivům.  Pohledové plochy je nutno chránit před odřením.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RWL uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.


Schlüter®-BARA-RWL

Poznámka

Schlüter-BARA-RWL nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu.

Povrch hliníkového profilu s práškovým nástřikem je stálobarevný.

Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RWL

Varianty


Schlüter-BARA-RWL

Poznámka: rohy a spojky jsou stejné se Schlüter-BARA-RW.

barvy: GM - PG - AG - BW - SB

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RWL 15 AG.


Schlüter®-BARA-RWL


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků