logo

Izolace, separace, temperování, odvodnění, kročejový hluk

S  produkty Schlüter-KERDI, -DITRA, -DITRA-DRAIN a -TROBA nabízí Schlüter-Systems optimálně sladěná systémová řešení pro pokládku dlažeb a přírodního kamene v oblastech namáhaných vlhkem a ve venkovních oblastech a na kritických podkladech. Kromě toho  umožňuje Schlüter-DITRA-SOUND efektivní kročejovou izolaci v rekonstruovaných objektech.

Izolace

Izolace

Obklady nejsou vodotěsné: spárami může do podkladu pronikat voda a poškozovat stavební konstrukci. Kontaktní izolací tomu můžete efektivně zabránit. Schlüter-Systems Vám nabízí produkty Schlüter-DITRA a Schlüter-KERDI, kompletní systém vzájemně sladěných komponentů pro izolaci. Zde naleznete vhodné řešení pro každé použití a každý detail.
Další čtení

Separační rohože

Separační rohože

Schlüter-Systems je vynálezcem separace obkladů a dlažeb. Od roku 1987 zamezuje rohož DITRA, poškození keramických obkladů a dlažeb, způsobené pnutím v konstrukci. Schlüter-DITRA-DRAIN, celosvětově první kontaktní kapilárně pasivní drenáž a separace, která nalepenou dlažbu kromě toho celoplošně provzdušňuje a umožňuje tak bezpečnou pokládku dlažeb a desek velkých formátů, také i v exteriéru.
Další čtení

Odvodňovací systémy

Odvodňovací systémy

Odvodňovací řešení Schlüter-Systems jsou přesně sladěná s produkty Schlüter-KERDI a -DITRA. Zajistí se tak, aby vlhkost zůstala nejenom mimo stavební konstrukci, ale aby byla zároveň odváděna přesně tam, kde nemůže způsobit žádnou škodu.
Další čtení

Drenážní systémy

Drenážní systémy

Cílené odvádění vlhkosti k úrovni odvodnění představuje jeden z hlavních úkolů, které je nutné zvládnout při konstrukci balkonů a teras. Schlüter-Systems nabízí programem Schlüter-TROBA řešení drenáží pro nejrůznější konstrukční skladby. Společné pro všechny: trvalá funkčnost a vysoká zatížitelnost. Schlüter-DITRA-DRAIN je první a jediná kontaktní kapilárně pasivní drenáž pro dlažby z keramiky nebo přírodního kamene.
Další čtení

Izolace proti kročejovému hluku

Izolace proti kročejovému hluku

Přenos hluku do jiných místností, vyvolaný např. přecházením nebo padajícími předměty, se označuje jako přenášení kročejového hluku.
Schlüter-DITRA-SOUND snižuje v rekonstruovaných objektech kročejový hluk účinně až o 13 dB(A). To odpovídá snížení vnímaného kročejového hluku o více než 50%.
Další čtení

Odstranitelná střiž

Odstranitelná střiž

Výstavy, veletrhy, obchody: oblasti, ve kterých se často mění podlahová krytina, jsou rozmanité. Snadná demontáž představuje důležitý faktor. Schlüter-REFLEECE nabízí praktické řešení. Samolepicí střiž slouží jako podklad pro pokládku dlažby nebo přírodního kamene a separuje lepidlo na obklady a dlažbu od stávajícího podkladu.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?