logo

Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RKL/-RKLT jsou úhelníkové ukončovací profily s okapničkou pro velkoformátové dlaždice pokládané buď volně na lože ze štěrku/drti nebo na podložky jako jsou např. Schlüter-TROBA-STELZ.

Profily vytvářejí opticky čisté hrany a chrání volný okraj dlažby před případným vysypáváním zásypu. Svislé, nahoru směřující ukončovací rameno zakrývá na hraně celou konstrukci obkladu jako neprůhledná clona. V dolní části ukončovacího ramena jsou v rozestupu cca 7,5 cm odvodňovací otvory zajišťující odvádění průsakové vody. Předsunutá okapová hrana umožňuje čisté odkapávání vody.

Speciálně pro samonosnou keramickou dlažbu a desky z přírodního kamene tloušťky 2 cm jsou k dispozici profily ve výškách 35 a 40 mm.

Na spodní části Schlüter-BARA-RKLT je drážka ve tvaru T sloužící pro připevnění žlabu Schlüter-BARIN.

Pomocí podélných otvorů na zadní straně žlabů Schlüter-BARIN lze vytvořit potřebný spád.

 


Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Montáž

 1. Izolace dle DIN: Profily se připevňují k podkladu před pokládáním izolace např. pomocí studeného živičného lepidla. Pak lze přilepit izolační pás až těsně před odvodňovací otvory, aby se vyloučilo zatékání. Spoje profilů je nutné předem izolovat přidržovací samolepicí páskou Schlüter- BARA-HV (viz obr. 1). Upozornění: Např. u zinkových nebo měděných plechů požaduje norma šíři napojení 150 mm. Doporučujeme proto montáž Schlüter-BARA-RKL se šířkou napojení 110 mm předem odsouhlasit se zadavatelem.
 2. Izolace se Schlüter-KERDI: Profily se připevňují k podkladu před pokládáním izolace pomocí vhodného lepidla - např. Schlüter-KERDI-COLL. Spoje profilů na sraz je nutné předem izolovat přidržovací samolepicí páskou Schlüter-BARA-HV (viz obr. 1). Poté se Schlüter-BARA-HV položí v celé ploše na ramena profilů (viz obr. 2). Před položením přidržovací samolepicí pásky je nutné zbavit lepené plochy substancí, tuků atd., které zhoršují přilnavost. Poté lze Schlüter-KERDI přilepit až těsně před odvodňovací otvory, aby se vyloučilo zatékání. Schlüter-KERDI se lepí na rameno opatřené Schlüter-BARA-HV pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L.
 3. Pokud je izolace již provedena, položí se profil s použitím vhodného lepidla na izolaci a vyrovná se. Přitom je nutné dbát, aby izolace již byla napojena na okapovou hranu nebo na žlab.
  1. Při použití Schlüter-BARA-RKL/-RKLT jako lišty na zachytávání štěrku se zásyp ukládá na drenážní rohož Schlüter- -TROBA nebo Schlüter-TROBA-PLUS a vyrovná se v závislosti na tloušťce obkladu pod horní hranu svislého ramene profilu. Pro stabilizaci je nutné lože ze štěrku / kamenné drti na okrajích zpevnit pojivem. Dlaždice se pak pokládají volně do vyrovnaného štěrkového lože.
  2. V případě krytin pokládaných na terče, např. u systému Schlüter-TROBA- -STELZ, lze vnější terče umístit až k hranám profilů. Následně se velkoformátové deskové prvky pokládají na terče.
 4. Konce profilů se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm, která se překryje nasazenou spojkou. Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici speciální díly.
 5. Po dokončení dlažby lze na profil Schlüter- BARA-RKLT pomocí přiložených šroubů upevnit okapový žlab Schlüter- -BARIN. Díky podélným otvorům žlabu lze podle potřeby vytvořit spád. Poznámka: Je nutné dbát, aby při montáži nedošlo k ucpání odvodňovacích otvorů v profilech.

Upozornění: Je nutné dbát na to, aby při zpracování nedošlo k ucpání odtokových otvorů profilů.


Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Materiál

Profily se dodávají v následujícím materiálovém provedení:

 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

*pouze Schlüter-BARA-RKL

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Lakování hlinikových profilů je stálobarevné, odolné vůči proti UV- záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutné chránit před poškrábáním. Ve zvláštních případech je nutno vyjasnit použitelnost profilů podle očekávaného mechanického nebo chemického namáhání.


Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT

Poznámka

BARA-RKL 35 a 40 jsou zvláště vhodné pro dlaždice tloušťky 2 cm. Schlüter-BARA-RHA je výškově stavitelný krycí profil z hliníku lakovaného stejnou barvou.

Nasazuje se na nosný profil a slouží k ohraničení volných okrajů balkonů a teras. Tímto lze individuálně realizovat zakrytí konstrukcí až do 140 mm, viz technický list výrobku 5.16. Při nasazování BARA-RHA je nutné dbát na to, aby nedošlo k uzavření odvodňovacích otvorů v nosném profilu.


Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT


<a name='rkl'></a>Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL je úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku. Je vhodný pro velkoformátové dlaždice pokládané na lože ze štěrku/ kamenné drti nebo na podložky.

<a name='rkl'></a>Schlüter®-BARA-RKL

Poznámka: Schlüter-BARA-RKL 35 a 40 jsou zvláště vhodné pro desky z kamene tloušťky 2 cm.

barvy: GM - PG - SB - AG - BW

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RKL 30 AG.


Schlüter-BARA-RKL/E


Schlüter-BARA-RKL/E


Schlüter-BARA-RKL/I


Schlüter®-BARA-RKL MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RKL MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RKL 30 A)


Schlüter-BARA-RKL/V


<a name='rklt'></a>Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT je úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku. Je vhodný pro velkoformátové dlaždice pokládané na lože ze štěrku/kamenné drti nebo na podložky. BARA-RKLT je opatřen drážkou sloužící pro připevnění žlabového systému Schlüter-BARIN.

<a name='rklt'></a>Schlüter®-BARA-RKLT

* č.výr. doplnit o barvu (např. RKLT 75 PG).

barvy: GM – PG – SB


Schlüter-BARA-RKLT/E


Schlüter-BARA-RKLT/E


Schlüter-BARA-RKLT/I


Schlüter®-BARA-RKL/V


Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT


Schlüter®-BARA-RKL / -RKLT

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

image
Rohy se speciálními úhly

Schlüter-BARA a Schlüter-BARIN

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka