logo

Schlüter®-BARA-RAK

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RAK je ukončovací profil s okapničkou pro volné hrany balkonů a teras, s již hotovým vyspádovaným po těrem.

Prohloubený přechod k okapničce umožňuje osadit profily Schlüter-RONDEC nebo Schlüter-SCHIENE, chránící hranu dlažby, a dodávané v barvě balkonového ukončovacího profilu.

Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno Schlüter-BARA-RAK se na hranu kon strukce přilepí hydraulicky tuhnoucím lepidlem na obklady a dlažbu.

Jako kontaktní izolaci lze napojit Schlüter- DITRA. Stejně tak je možno provést kontaktní izolaci stěrkou stavební chemie nebo izolaci podle DIN 18531.

Schlüter-BARA-RAK vytváří čisté zakon čení volných hran, které zároveň chrání před povětrnostními vlivy a zvětráváním.


Schlüter®-BARA-RAK

Montáž

  1. Schlüter-BARA-RAK se pokládá jako ukončovací úhelník s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do kontaktní vrstvy z lepidla pro tenkovrstvé lepení a v celé ploše se přestěrkuje.
  2. Schlüter-DITRA se přilepí až ke kotevnímu ramenu. Napojení na profil se provede izolační páskou Schlüter-KERDI, která se přilepí min. 5 cm přes Schlüter-DITRA a až přes rybinovité drážky lepicí příruby Schlüter-BARA-RAK těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L nebo montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX. Pak lze pokládat dlažbu, při dodržení návodu na pokládku 6.1 Schlüter-DITRA, přímo do tenké vrstvy lepidla tak, aby dlaždice na hraně byly ukončené přibližně s hranou okapničky profilu Schlüter-BARARAK. Při použití profilů pro ochranu hran jako například RONDEC, JOLLY nebo SCHIENE je lepidlo na obklady a dlažbu nanášeno na Schlüter-KERDI-KEBA a profil je uložen celoplošně do lepidla.
  3. Při použití stěrkové izolace se Schlüter- BARA-RAK na volném okraji konstrukce osadí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systé mu. Izolace se celoplošně přestěr kuje přes celou okapničku. Při zpracování systému kontaktní izolace je nutno dodr žo vat pokyny příslušného výrobce stavební chemie.
  4. Při použití celoplošné izolace podle DIN 18531, se Schlüter-BARA-RAK lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem přilepí tenkou vrstvou vhodného lepidla na volnou hranu vyspádovaného potěru. Nanesením vyrovnávací vrstvy na přechodu potěr/kotevní rameno nesmí dojít k narušení plynulého spádu v okra jové části. Celoplošná izolace, která musí překrývat kotevní rameno přes celou okapničku se přilepí vhodným lepidlem.
  5. Na celoplošných izolacích, provedených v souladu s DIN 18531, se pokračuje při dodržení platných pra videl další vrstvou skladby konstrukce např. zabudováním drenážního pásu s další vrstvou, roznášející zatížení nebo štěrkovým násypem, či položením dlažby z velkoformátových desek na pod lož kách.
  6. Upozornění: Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici předem zhotovené tvarovky. Profily Schlüter-BARA-RAK se spojují na sraz s cca 5 mm mezerou a překryjí se nasazením spojek. Při použití profilů chránících hrany dlaždic se musí spojka v místě vyznačeného lomu zkrátit a přilepit silikonem na ukončovací profil. (viz obr. 1) Je nutno dodržovat platné prováděcí pokyny a návody pro pokládku příslušných podlahových konstrukcí. Veškeré použité materiály musí být odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě a vhodné pro venkovní prostředí.

Schlüter®-BARA-RAK

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

  • AC = hliník barevně lakovaný
  • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Lakování hliníkových profilů je stálobarevné, odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutno chránit před odřením. Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RAK uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.


Schlüter®-BARA-RAK

Poznámka

Schlüter-BARA-RAK nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Lakovaný povrch hliníkového profilu je odolný vůči UV-záření a stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze opravit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RAK

Výrobky


Schlüter-BARA-RAK

Poznámka:
Schlüter-BARA-RAK není určen pro montáž žlabového systému Schlüter-BARIN. Po vyvrtání 7 mm otvorů je jeho montáž možná.

barvy: BW - GM - HB - PG - RB - SB - AG

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RAK 50 AG.


Schlüter-BARA-RAK/E


Schlüter-BARA-RAK/E


Schlüter-BARA-RAK/I


Schlüter-BARA-RT/EK


Schlüter-BARA-RT/V


Schlüter®-BARA-RAK MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RAK MyDesign


Schlüter®-BARA-RAK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Rohy se speciálními úhly

Schlüter-BARA a Schlüter-BARIN