logo

Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RKK /-RKKE jsou ukončovací profily ve tvaru T s krátkou okapničkou pro volné hrany podlahových konstrukcí na balkonech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.

Profil Schlüter-BARA-RKK je vhodný pro konstrukční skladbu s kontaktní separací Schlüter-DITRA 25. Uzavřená hrana vytváří čisté ukončení dlažby. Profil Schlüter-BARA-RKKE je vhodný především pro konstrukční skladbu s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Děrovaná hrana vytváří čisté zakončení dlažby.

Profil dále zakrývá otevřený konec kontaktní drenáže Schlüter-DITRA-DRAIN položené pod dlažbou, otvory zároveň zajišťují dostatečně velký průřez pro odvodnění a provzdušnění.

Schlüter-BARA-RKK /-RKKE vytváří čisté zakončení volných hran, které zároveň chrání před povětrnostními vlivy a zvětráváním. Profil se na hraně osadí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do hydraulicky tuhnoucího lepidla pro obklady a dlažbu.

Jako kontaktní izolaci lze napojit Schlüter-KERDI pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L s překrytím perforovaného upevňovacího ramene a lepicí příruby. Při použití stěrkových kontaktních izolací od výrobců stavební chemie je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Díky krátké předsunuté okapničce se Schlüter-BARA-RKK/-RKKE hodí především pro balkony resp. terasy s konstrukcí zábradlí z čelní strany.


Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Zpracování

Montáž Schlüter-BARA-RKK

  1. Schlüter-BARA-RKK se zvolí podle tloušťky dlažby.
  2. Schlüter-BARA-RKK se pokládá jako ukončovací profil lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do kontaktní tenké vrstvy lepidla a v celé ploše se přestěrkuje. Oblasti spojů profilů na sraz je nutné izolovat přidržovací lepicí páskou Schlüter-BARA-HV.
  3. Schlüter-DITRA 25 se pokládá až ke kotevnímu rameni. Napojení na profil musí být provedeno izolační páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izolační pásku je nutné přilepit těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L min. 5 cm přes Schlüter-DITRA 25 a celé kotevní rameno a až po svislou hranu Schlüter-BARA-RKK. Potom lze přímo pokládat dlažbu do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku uvedených v technickém listu výrobku 6.1 Schlüter-DITRA. Dlažba se ukončí u svislého ramene Schlüter-BARA-RKK s odpovídající spárou, která se vyplní elastickou hmotou.
  4. Schlüter-BARA-RKK se při použití stěrkové izolace zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až ke svislému rameni profilu. Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutné dodržovat pokyny příslušných výrobců.

 

Montáž Schlüter-BARA-RKKE

  1. 1. Schlüter-BARA-RKKE se zvolí podle tloušťky dlažby.
  2. Schlüter-BARA-RKKE se pokládá jako ukončovací profil lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do kontaktní tenké vrstvy lepidla a v celé ploše se přestěrkuje. Oblasti spojů profilů na sraz je nutné izolovat přidržovací lepicí páskou Schlüter-BARA-HV.
  3. Schlüter-KERDI je nutno přilepit těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L přes kotevní rameno až po svislou hranu Schlüter-BARA-RKKE.
  4. Schlüter-BARA-RKKE se při použití stěrkové izolace zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až ke svislému rameni profilu. Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutné dodržovat pokyny příslušných výrobců.
  5. Na kontaktní izolaci se nalepí kontaktní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN, která se zatáhne až pod vymezovač spáry profilu. Výšky profilu 21 a 23 mm jsou vhodné také pro použití se Schlüter-DITRA-DRAIN 8. Je nutné dbát na to, aby se drenážní prostor neuzavřel ani při pokládce dlažby.
  6. Potom lze přímo pokládat dlažbu do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku uvedených v technickém listu výrobku 6.2 Schlüter ®-DITRA-DRAIN. Dlažba se ukončí u svislého ramene Schlüter-BARA-RKKE s odpovídající spárou, která se vyplní elastickou hmotou.

 

Upozornění: Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici prefabrikované tvarovky. Konce profilů Schlüter-BARA-RKK /-RKKE se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm a překryjí se nasazením spojek.

Je nutné dodržovat platné pokyny pro zpracování a návody pro pokládku příslušných podlahových konstrukcí. Veškeré použité materiály musí být odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě a vhodné pro venkovní prostředí.


Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Materiál

Schlüter-BARA-RKK /-RKKE jsou z barevně lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Povrchová úprava hliníkových profilů je barevně stálá, odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy musí být chráněny před poškrábáním. Ve zvláštních případech je nutné použitelnost Schlüter-BARA-RKK/ -RKKE vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického namáhání.


Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Poznámka

Schlüter-BARA-RKK /-RKKE nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Hliníkový profil má barevně stálou povrchovou úpravu odolnou proti ultrafialovému záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE

Varianty


Schlüter®-BARA-RKK


Schlüter®-BARA-RKK/E 90°


Schlüter®-BARA-RKK/I 90°


Schlüter®-BARA-RKK/E 135°


Schlüter®-BARA-RKK/V


Schlüter®-BARA-RKKE

* č.výr. doplnit o barvu (např. RKKE 10 SB).

barvy: GM – PG – SB


Schlüter®-BARA-RKKE/I 90


Schlüter®-BARA-RKKE/E 90


Schlüter®-BARA-RKKE/E 135


Schlüter®-BARA-RKK/V


Schlüter®-BARA-RKK /-RKKE


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka