logo

Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG jsou ukončovací profily pro volné hrany dlažeb na balkónech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.
Profil Schlüter-BARA-RTKE je vhodný především pro konstrukční skladbu s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Jeho čelní hranou s otvory se docílí čistého zakončení dlažby.
Profil dále zakrývá otevřený konec kontaktní drenáže Schlüter-DITRA-DRAIN položené pod dlažbou, otvory zároveň zajišťují dostatečně velký průřez pro odvodnění a provzdušnění.
Schlüter-BARA-RTKE se na hraně osadí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do hydraulického lepidla. Kontaktní izolace Schlüter-KERDI se spolehlivě napojí překrytím kotevního ramene a lepicí příruby pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COL-LL. Při použití stěrkových stavebně-chemických kontaktních izolací je nutné dodržet prováděcí návody výrobce.
Profil Schlüter-BARA-RTKEG je uvažován pro konstrukční skladbu s kontaktní separací a izolací Schlüter-DITRA. Jeho uzavřená čelní hrana čistě zakončuje dlažbu.
Na spodním konci čelního ramene Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG je vytvořena profilová T drážka sloužící pro připevnění žlabu Schlüter-BARIN.
Uspořádání podélných otvorů ve žlabovém systému Schlüter-BARIN umožňuje výškově stavitelné připevnění.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Montáž Schlüter-BARA-RTKE

Montáž
Schlüter®-BARA-RTKE

 1. Profil Schlüter-BARA-RTKE se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. Schlüter-BARA-RTKE se pokládá jako úhelník ukončení hran a nosný profil žlabu (pro Schlüter-BARIN) s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem zapuštěným na hraně potěru do kontaktní vrstvy tenkovrstvého lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
 3. KERDI se lepí přes celou délku kotevního ramena až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby BARA-RTKE, pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDICOLL- L nebo montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.
 4. Schlüter-BARA-RTKE se při použití stěrkové izolace zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až přes rybinovité drážky lepicí příruby profilu. Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutno dodržovat prováděcí pokyny příslušných výrobců.
 5. Na kontaktní izolaci se nalepí kontaktní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN, která se zatáhne až pod vymezovač spáry profilu. Výška profilu 23 mm je vhodná také pro použití se Schlüter-DITRA-DRAIN 8. Je nutné dbát, aby se drenážní prostor neuzavřel ani při pokládce dlažby.
 6. Dlažba se potom pokládá přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení pokynů pro pokládku 6.2 Schlüter-DITRADRAIN. Dlažba se ukončí u svislého ramene Schlüter-BARA-RTKE odpovídající spárou, která se vyplní elastickou hmotou.
 7. Po dokončení dlažby lze pomocí přibalených šroubů připevnit žlabový systém na Schlüter-BARA profil. Pomocí podélných otvorů se vytvoří spád.
 8. Upozornění: Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici předem zhotovené tvarovky. Konce profilů Schlüter-BARA-RTKE se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm a překryjí se nasazením spojek.
  Je nutno dodržovat platné prováděcí pokyny a návody pro pokládku příslušných podlahových konstrukcí.
 9. Veškeré použité materiály musí být odolné proti povětrnostním vlivům, vodě a vhodné pro venkovní prostředí.

Montáž
Schlüter®-BARA-RTKEG

 1. Schlüter-BARA-RTKEG se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. BARA-RTKEG se pokládá jako úhelník ukončení hran a nosný profil žlabu (pro Schlüter-BARIN) s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem zapuštěným na hraně potěru do kontaktní vrstvy tenkovrstvého lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
 3. DITRA se dovede až ke kotevnímu ramenu. Napojení na profil se provede izolační páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izolační páska se lepí min. 5 cm na DITRA, přes celou délku kotevního ramena až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby BARA-RTKEG, pomocí těsnicího lepidla KERDI-COLL-L nebo montážního lepidla KERDI-FIX. Dlaždice pak lze pokládat přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku 6.1 Schlüter-DITRA-DRAIN, přičemž musí být dodržena odpovídající spára k ukončovacímu ramenu BARA-RTKEG a provedeno elastické vyspárování.
 4. Schlüter-BARA-RTKEG se při použití stěrkové těsnicí hmoty zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až přes rybinovité drážky lepicí příruby profilu.
  Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutné dodržovat prováděcí pokyny příslušných výrobců.
 5. Po dokončení dlažby lze pomocí přibalených šroubů připevnit žlabový systém na Schlüter-BARA profil. Pomocí podélných otvorů se vytvoří spád.
  Upozornění:
  Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici koutové a rohové tvarovky. Konce profilů BARA-RTKEG se spojují na sraz se spárou cca 5 mm a překryjí se naklapnutím spojek s pomocí montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX. Je nutné dbát montážních pokynů jednotlivých výrobců podlahových konstrukcí. Pro použití venku musí být všechny materiály vodotěsné a odolné proti mrazu a povětrnostním vlivům.

 


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Materiál

Profily se dodávají v následujícím materiálovém provedení:

 • AC = hliník barevně lakovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Povrchová úprava hliníkových profilů je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy musí být chráněny před poškrábáním.
Použitelnost profilu Schlüter-BARA-RTKE/- RTKEG je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického nebo mechanického namáhání.
 


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG

Upozornění

Schlüter-BARA-RTKE/-RTKEG nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Hliníkový profil má barevně stálou povrchovou úpravu odolnou proti ultrafialovému záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG


<a name='rtke'></a>Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter-BARA-RTKE je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Profil Schlüter-BARA-RTKE je zvláště vhodnýv pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se získá čisté ukončení dlažby.  
 

<a name='rtke'></a>Schlüter®-BARA-RTKE


Schlüter-BARA-RTKE/E


Schlüter-BARA-RTKE/E


Schlüter-BARA-RTKE/I


Schlüter-BARA-RTKE/V

* č.výr. doplnit o barvu (např. RTKE 15 PG).

barvy: GM – PG


<a name='rtkeg'></a>Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter-BARA-RTKEG je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní izolací a separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se získá čisté ukončení dlažby.

<a name='rtkeg'></a>Schlüter®-BARA-RTKEG

* č.výr. doplnit o barvu (např. RTKEG 15 PG).

barvy: GM – PG


Schlüter-BARA-RTKEG/E


Schlüter-BARA-RTKEG/E


Schlüter-BARA-RTKEG/I


Schlüter-BARA-RTKE/V


Schlüter®-BARA-RTKE/-RTKEG


Schlüter®-BARA-RTKE / RTKEG

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Rohy se speciálními úhly

Schlüter-BARA a Schlüter-BARIN