logo

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG je ukončovací profil pro volné hrany dlažeb na balkonech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.

Profil Schlüter-BARA-RAKE je vhodný především pro konstrukční skladbu s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Jeho čelní hranou s otvory se docílí čistého zakončení dlažby.

Profil dále zakrývá otevřený konec kontaktní drenáže Schlüter-DITRA-DRAIN položené pod dlažbou, otvory zároveň zajišťují dostatečně velký průřez pro odvodnění a odvzdušnění. Schlüter-BARA-RAKE se na hraně osadí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do hydraulického lepidla.

Jako kontaktní izolaci lze napojit Schlüter-KERDI. Stejně tak je možno provést kontaktní izolaci stěrkou stavební chemie. Profil Schlüter-BARA-RAKEG je uvažován pro konstrukční skladbu s kontaktní separací a izolací Schlüter-DITRA.

Jeho uzavřená čelní hrana čistě zakončuje dlažbu. Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG vytváří čisté zakončení volných hran, které zároveň chrání před povětrnostními vlivy a zvětráváním.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Montáž Schlüter-BARA-RAKE

 1. Profil Schlüter-BARA-RAKE se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. Schlüter-BARA-RAKE se pokládá jako ukončovací úhelník lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do kontaktní plochy z tenké vrstvy lepidla a v celé ploše se přestěrkuje.
 3. Schlüter-KERDI je nutno přilepit těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L přes kotevní rameno včetně rybinovitých drážek lepicí příruby až po svislé rameno Schlüter-BARA-RAKE.
 4. Schlüter-BARA-RAKE se při použití stěrkové izolace zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až přes rybinovité drážky lepicí příruby profilu. Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutno dodržovat prováděcí pokyny příslušných výrobců.
 5. Na kontaktní izolaci se nalepí kontaktní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN, která se zatáhne až pod vymezovač spáry profilu.  Je nutné dbát, aby se drenážní prostor neuzavřel ani při pokládce dlažby.
 6. Dlažba se potom pokládá přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení pokynů pro pokládku 6.2 Schlüter-DITRA-DRAIN. Dlažba se ukončí u svislého ramene Schlüter-BARA-RAKE s odpovídající spárou, která se vyplní elastickou hmotou.
 7. Upozornění:
  Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici předem zhotovené tvarovky. Konce profilů Schlüter-BARA-RAKE se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm a překryjí se nasazením spojek.  Je nutno dodržovat platné prováděcí pokyny a návody pro pokládku příslušných podlahových konstrukcí.
  Veškeré použité materiály musí být odolné vůči povětrnostním vlivům,vodě a vhodné pro venkovní prostředí.

 

Montáž Schlüter-BARA-RAKEG

 1. Profil Schlüter-BARA-RAKEG se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. Schlüter-BARA-RAKEG se pokládá jako ukončovací úhelník lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do kontaktní plochy z tenké vrstvy lepidla a v celé ploše se přestěrkuje.
 3. Schlüter-DITRA se pokládá až ke kotevnímu rameni. Napojení na profil musí být provedeno izolační páskou Schlüter-KERDI. Izolační pásku je nutné přilepit těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L min. 5 cm přes Schlüter-DITRA a celé kotevní rameno včetně rybinovitých drážek lepicí příruby až po svislou hranu Schlüter-BARA-RAKEG. Potom lze přímo pokládat dlažbu do tenké vrstvy malty při dodržení příslušných pokynů pro pokládku 6.1 Schlüter-DITRA. Dlažba se ukončí u svislého ramene Schlüter-BARA-RAKEG s odpovídající spárou, která se vyplní elastickou hmotou.
 4. Schlüter-BARA-RAKEG se při použití stěrkové izolace zapojí na volném okraji lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Plošná izolace se nanáší až přes rybinovité drážky lepicí příruby profilu.
  Při zpracování systémů kontaktních izolací je nutno dodržovat prováděcí pokyny příslušných výrobců.
 5. Upozornění:
  Pro vnější rohy a vnitřní kouty jsou k dispozici předem zhotovené tvarovky. Konce profilů Schlüter-BARA-RAKEG se spojují na sraz s mezerou cca 5 mm a překryjí se nasazením spojek.  Je nutno dodržovat platné prováděcí pokyny a návody pro pokládku příslušných podlahových konstrukcí.
  Veškeré použité materiály musí být odolné vůči povětrnostním vlivům,vodě a vhodné pro venkovní prostředí.

 


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Materiál

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG je z barevně lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Povrchová úprava hliníkových profilů je barevně stabilní, odolná proti ultrafi alovému záření a povětrnostním vlivům.

Pohledové plochy musí být chráněny před poškrábáním. Použitelnost profilu Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického nebo mechanického namáhání.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Upozornění

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu.

Hliníkový profil má barevně stálou povrchovou úpravu odolnou proti ultrafialovému záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Schlüter-BARA-RAKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se získá čisté ukončení dlažby.

<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/I


Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKE 10 A)


Schlüter-BARA-RTKE/V

* č.výr. doplnit o barvu (např. RAKE 15 PG).

barvy: GM – PG


<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter-BARA-RAKEG je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní izolací a separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se získá čisté ukončení dlažby.

<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/I

* č.výr. doplnit o barvu (např. RAKEG 15 PG).

barvy: GM – PG


Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKEG 4 A)


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka