logo

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RAKE/-RAKEG je ukončovací profil pro volné hrany podlahových konstrukcí na balkonech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.

Profil Schlüter-BARA-RAKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.

Profil navíc zakrývá otevřený okraj kontaktní drenáže DITRA-DRAIN položené pod krytinou, přičemž otvory zajišťují dostatečně velký průřez pro odvodnění a odvětrání.

BARA-RAKE se lepí s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem hydraulicky tuhnoucím lepidlem v oblasti okrajů.

Jako kontaktní izolace může být napojena Schlüter-KERDI. Stejně tak lze provádět stěrkovou kontaktní izolaci stavební chemie. Profil Schlüter-BARA-RAKEG je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.

BARA-RAKE/-RAKEG vytváří čisté ukončení hran a chrání volné okraje před povětrnostními vlivy a rozkladem.


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Montáž Schlüter-BARA-RAKE

 1. BARA-RAKE se volí podle tloušťky dlaždice.
 2. BARA-RAKE se pokládá jako úhelník ukončení hran s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem zapuštěným na hraně potěru do kontaktní vrstvy tenkovrstvého lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
 3. KERDI se lepí přes celou délku kotevního ramena až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby BARA-RAKE, pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L.
 4. Při použití stěrkovatelné těsnicí hmoty se BARA-RAKE integruje do izolačního systému v oblasti volného okraje pomocí lichoběžníkovitě perforovaných kotvicích ramen. Plošná izolace se nanáší až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby. Při zpracování systémů kontaktních izolací je třeba dodržovat pokyny příslušného výrobce.
 5. Na kontaktní izolaci se lepí kontaktní drenáž DITRA-DRAIN, přičemž musí být vedena až pod vymezovač spár na profilu. Je nutné dbát na to, aby nebyl uzavřen odtokový prostor, a to ani při pokládce krytiny.
 6. Dlaždice pak lze pokládat přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku 6.2 Schlüter- DITRADRAIN, přičemž musí být dodržena odpovídající spára k ukončovacímu ramenu BARA-RAKE a provedeno elastické vyspárování.
 7. Poznámka: Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici koutové a rohové tvarovky. Konce profilů BARA-RAKE se spojují na sraz se spárou cca 5 mm a překryjí naklapnutím spojek s pomocí montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX. Je nutné dbát montážních pokynů jednotlivých výrobců podlahových konstrukcí. Pro použití venku musí být všechny materiály vodotěsné a odolné proti mrazu a povětrnostním vlivům.

 

Montáž Schlüter-BARA-RAKEG

 1. BARA-RAKEG se volí podle tloušťky dlaždice.
 2. BARA-RAKEG se pokládá jako úhelník ukončení hran s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem zapuštěným na hraně potěru do kontaktní vrstvy tenkovrstvého lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
 3. DITRA se dovede až ke kotevnímu ramenu. Napojení na profil se provede izolační páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izolační páska se lepí min. 5 cm na DITRA, přes celou délku kotevního ramena až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby BARA-RAKEG, pomocí těsnicího lepidla KERDI-COLL-L nebo montážního lepidla KERDI-FIX. Dlaždice pak lze pokládat přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku 6.1 Schlüter-DITRA-DRAIN, přičemž musí být dodržena odpovídající spára k ukončovacímu ramenu BARA-RAKEG a provedeno elastické vyspárování.
 4. Při použití stěrkovatelné těsnicí hmoty se BARA-RAKEG integruje do izolačního systému v oblasti volného okraje pomocí lichoběžníkovitě perforovaných kotvicích ramen. Plošná izolace se nanáší až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby. Při zpracování systémů kontaktních izolací je třeba dodržovat pokyny příslušného výrobce.
 5. Poznámka: Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici koutové a rohové tvarovky. Konce profilů BARA-RAKEG se spojují na sraz se spárou cca 5 mm a překryjí naklapnutím spojek s pomocí montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX. Je nutné dbát montážních pokynů jednotlivých výrobců podlahových konstrukcí. Pro použití venku musí být všechny materiály vodotěsné a odolné proti mrazu a povětrnostním vlivům.

Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Materiál

Profily se dodávají v následujícím materiálovém provedení:

 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Povrchová úprava hliníkových profilů je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru.

Ve zvláštních případech je nutné použitelnost BARA-RAKE/-RAKEG vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického namáhání.

 


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG

Upozornění

BARA-RAKE/-RAKEG nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Povrchová úprava hliníkového profilu je stálobarevná a odolná proti UV záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.

 


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Schlüter-BARA-RAKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se získá čisté ukončení dlažby.

<a name='rake'></a>Schlüter®-BARA-RAKE


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/E


Schlüter-BARA-RAKE/I


Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RAKE MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKE 10 A)


<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter-BARA-RAKEG je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní izolací a separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se získá čisté ukončení dlažby.

<a name='rakeg'></a>Schlüter®-BARA-RAKEG

barvy: GM - PG - AG - BW - SB

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RAKEG 10 AG.


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/E


Schlüter-BARA-RAKEG/I

* č.výr. doplnit o barvu (např. RAKEG 15 PG).

barvy: GM – PG


Schlüter-BARA-RTKE/V

* č.výr. doplnit o barvu (např. RAKE 15 PG).

barvy: GM – PG


Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RAKEG MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKEG 4 A)


Schlüter®-BARA-RAKE/-RAKEG


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka