logo

Schlüter®-BARA-ESOT

Použití a funkce

Schlüter-BARA-ESOT je úhelníkový nosný profil pro přilepení soklu na nenosné podklady jako např. izolace z bitumenu, oplechování apod., které jsou na balkonech a terasách vytaženy, příp. připojeny na přechodu podlaha/stěna. Pružná obvodová páska mezi izolací a svislým ramenem profilu musí dosahovat až do výše soklu. Schlüter ®-BARA-ESOT se uloží lichoběžníkovitě děrovaným ramenem do lepidla na obklady a dlažbu a překryje dlaždicí. Díky speciální perforaci svislého ramene profilu vznikne mezi Schlüter-BARA-ESOT a pružným pásem mezera cca 1 mm.

Na soklovou dlaždici se nejprve nanese tenká vrstva lepidla a pak se dlaždice přitlačí ke svislému rameni profilu. V perforované části pronikne lepidlo soklovým nosníkem a vytvoří pevné spojení se strukturou profilu. Mezi soklem a dlažbou je nutno ponechat cca 5 mm širokou spáru, která se zplna vyplní spárovací maltou. Zakončení nad soklem se vytvoří pružnou spárou, vyplněnou vhodnou těsnící hmotou.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka