logo

Schlüter®-BARA-ESOT

Použití a funkce

Schlüter-BARA-ESOT je úhelníkový nosný profil pro přilepení soklu na nenosné podklady jako např. izolace z bitumenu, oplechování apod., které jsou na balkonech a terasách vytaženy, příp. připojeny na přechodu podlaha/stěna. Pružná obvodová páska mezi izolací a svislým ramenem profilu musí dosahovat až do výše soklu. Schlüter- BARA-ESOT se uloží lichoběžníkovitě děrovaným ramenem do lepidla na obklady a dlažbu a překryje dlaždicí. Díky speciální perforaci svislého ramene profilu vznikne mezi Schlüter-BARA-ESOT a pružným pásem mezera cca 1 mm.

Na soklovou dlaždici se nejprve nanese tenká vrstva lepidla a pak se dlaždice přitlačí ke svislému rameni profilu. V perforované části pronikne lepidlo soklovým nosníkem a vytvoří pevné spojení se strukturou profilu.

Mezi soklem a dlažbou je nutno ponechat cca 5 mm širokou spáru, která se zplna vyplní spárovací maltou. Zakončení nad soklem se vytvoří pružnou spárou, vyplněnou vhodnou těsnící hmotou.


Schlüter®-BARA-ESOT

Montáž

  1. Stěna se až do výše soklu opatří obvodovou páskou z izolačního materiálu.
  2. Schlüter-BARA-ESOT se uloží děrovaným kotevním ramenem na podklad do vrstvy, do které se pokládá dlažba a zatlačí se proti obvodové pásce.
  3. Dlažba se uloží zplna na kotevní rameno.
  4. Na rubovou stranu obkladu soklu se nanese lepidlo na obklady a přitlačí se k svislému rameni profilu. Lepidlo musí proniknout perforací tak, aby byla zajištěna dobrá přilnavost. Pružná obvodová páska zajistí dilatační spojení soklu s podkladem. Mezi dlažbou a obkladem soklu se vytvoříme cca 5 mm široká spár, která se zplna vyplní spárovací maltou.
  5. Přechod nad soklem ke stěně se ukončí pružnou izolační hmotou.
  6. Poznámka: Obklad soklu musí být minimálně tak vysoký jako nosný profil soklu, může být ale i vyšší. V každém případě musí být obvodová páska osazena na celou výšku soklu.

Schlüter®-BARA-ESOT

Materiál

Schlüter-BARA-ESOT je úhelníkový profil z 0,8 mm silného plechu z ušlechtilé oceli. Obě ramena jsou perforovaná, svislé rameno je kromě perforace vybaveno i distančními rozpěrkami.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-BARA-ESOT se používá pro obklad soklu je-li k dispozici nenosný podklad jako např. izolace vytažená na stěnu, nebo když sokl nemá být pevně spojen se stěnou. Konstrukce nad vodotěsnou izolací musí být opatřeny plošnou drenáží Schlüter-TROBA- -PLUS, aby byl umožněn odtok případně vsáklé vody za soklem. Sokly lepené na Schlüter-BARA-ESOT snáší běžné nárazy např. koštětem nebo kartáčem.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-ESOT uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.


Schlüter®-BARA-ESOT

Poznámka

Schlüter-BARA-ESOT nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu.


Schlüter®-BARA-ESOT

Výrobky


Schlüter-BARA-ESOT


Schlüter®-BARA-ESOT


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka