logo

Schlüter®-BARA-RTK

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RTK je ukončovací profil pro volné hrany konstrukčních skladeb na balkonech a terasách, které již mají hotový spádový potěr.

Díky vybrání v předsazené lepicí přírubě je možné použít jako ukončení obkladu profily pro ochranu hran, například Schlüter-RONDEC nebo Schlüter-SCHIENE, ve stejné barvě jako balkonový ukončovací profil.

Schlüter-BARA-RTK se lepí s lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem hydraulicky tuhnoucím lepidlem v oblasti volných hran.

Jako kontaktní izolace může být napojena Schlüter-DITRA. Stejně tak lze provádět stěrkovou kontaktní izolaci stavební chemie nebo izolaci podle DIN 18531.

Na dolním konci čelního přiléhajícího ramene BARA-RTK je vytvořena profilová komora ve tvaru T, která slouží k upevnění žlabu Schlüter-BARIN.

Uspořádáním drážkovaných otvorů ve žlabovém systému BARIN lze provést výškově nastavitelné upevnění.


Schlüter®-BARA-RTK

Zpracování

  1. Schlüter-BARA-RTK se pokládá jako úhelník ukončení hran a nosný profil žlabu (pro Schlüter-BARIN) s trapézově děrovaným kotevním ramenem zapuštěným na hraně potěru do kontaktní vrstvy tenkovrstvého lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
  2. Schlüter-DITRA se dovede až ke kotevnímu ramenu. Napojení na profil se provede izolační páskou Schlüter-KERDI- KEBA. Izolační páska se lepí min. 5 cm na DITRA, přes celou délku kotevního ramena až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby BARA-RTK, pomocí těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L nebo montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX. Dlaždice pak lze pokládat přímo do tenké vrstvy lepidla při dodržení příslušných pokynů pro pokládku 6.1 Schlüter-DITRA, přičemž by měly být v oblasti okraje krytiny přibližně v jedné rovině s okapovou hranou BARA-RTK. Při použití profilů pro ochranu hran, jako jsou RONDEC, JOLLY nebo SCHIENE, se lepidlo na dlaždice nanáší na Schlüter-KERDI-KEBA a profil se usazuje po celé ploše.
  3. Při použití stěrkovatelné těsnicí hmoty se BARA-RTK integruje do izolačního systému v oblasti volného okraje pomocí trapézových perforovaných kotvicích ramen. Plošná izolace se nanáší až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby. Při zpracování systémů kontaktních izolací je třeba dodržovat pokyny příslušného výrobce.
  4. Při použití plošné izolace dle DIN 18531 se BARA-RTK lepí na spádový potěr pomocí lichobězníkového perforovaného kotvicího ramene v oblasti volného okraje vhodným tenkovrstvým lepidlem. Zhoršení spádu v oblasti okraje je třeba zabránit nanesením vyrovnávací vrstvy v oblasti přechodu mezi potěrem a kotvicím ramenem. Nanášená plošná izolace musí překrýt kotvicí rameno až po až po rybinovité drážky předsazené lepicí příruby a na ní se těsně přilepí.
  5. U plošné izolace podle DIN 18531 se další pokládka podlahové konstrukce provádí v souladu s platnými předpisy buď instalací drenážního pásu s následnou roznášející vrstvou nebo štěrkovým zásypem, nebo formou zvýšených užitkových krytin z velkoformátových deskových prvků.
  6. Po dokončení krytiny je možné pomocí šroubů upevnit žlabový systém na profil BARA. V případě potřeby lze pomocí drážkových otvorů nastavit sklon.
  7. Poznámka: Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici koutové a rohové tvarovky. Konce profilů BARA-RTK se spojují na sraz se spárou cca 5 mm a překryjí naklapnutím spojek. Při použití profilu na ochranu hran se spojka zkracuje v určeném místě zlomu a lepí se k ukončovacímu profilu pomocí montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX (viz obr. 1). Je nutné dbát montážních pokynů jednotlivých výrobců podlahových konstrukcí. Pro použití venku musí být všechny materiály vodotěsné a odolné proti mrazu a povětrnostním vlivům.

Schlüter®-BARA-RTK

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

  • AC = hliník barevně lakovaný

Vlastnosti materiálu a oblast použití:
Povrchová úprava hliníkových profilů je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru.

Ve zvláštních případech je nutné použitelnost Schlüter-BARA-RTK vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického namáhání.


Schlüter®-BARA-RTK

Upozornění

BARA-RTK nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. Povrchová úprava hliníkového profilu je stálobarevná. odolná proti UV záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RTK

Výrobky


Schlüter-BARA-RTK


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/I


Schlüter-BARA-RT/EK

* č.výr. doplnit o barvu (např. E90 / RTK 30 SB).

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB


Schlüter-BARA-RT/V


Schlüter®-BARA-RTK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Rohy se speciálními úhly

Schlüter-BARA a Schlüter-BARIN