logo

Schlüter®-BARA-RTK

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RTK je ukončovací profil pro volné hrany balkonů a teras s již hotovým vyspádovaným potěrem.

Prohloubený přechod k okapničce umožňuje osadit profil Schlüter-JOLLY, chránící hranu dlažby a dodávaný v barvě balkonového ukončovacího profilu.

Schlüter-BARA-RTK se hydraulicky tuhnoucím lepidlem na obklady a dlažby přilepí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu konstrukce.

Jako kontaktní izolaci lze napojit Schlüter- DITRA. Stejně tak je možno provést kontaktní izolaci stěrkou stavební chemie nebo izolaci podle DIN 18195-5.

Ve spodní části čela profilu Schlüter-BARA- RTK je drážka, sloužící pro připevnění žlabu Schlüter-BARIN.

Podélnými otvory v žlabovém systému Schlüter-BARIN je umožněno výškově nastavitelné připevnění ve spádu.


Schlüter®-BARA-RTK

Montáž

  1. Schlüter-BARA-RTK, ukončovací profil připravený pro montáž žlabů (Schlüter ®-BARIN) se osadí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru do tenké vrtstvy lepidla a zplna se přestěrkuje.
  2. Schlüter-DITRA se přilepí až ke kotevnímu ramenu. Napojení na profil se provede izolační páskou Schlüter-KERDI, která se přilepí min. 5 cm přes Schlüter ®-DITRA a až přes rybinovité drážky lepicí příruby Schlüter-BARA-RTK těsnicím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL-L nebo montážním lepidlem Schlüter- KERDI-FIX. Pak lze pokládat dlažbu, při dodržení návodu na pokládku 6.1 Schlüter-DITRA, přímo do tenké vrstvy lepidla tak, aby dlaždice na hraně byly ukončené přibližně s hranou okapničky profilu Schlüter-BARA-RTK. Při použití profilu pro ochranu hran Schlüter- JOLLY se lepidlo na obklady a dlažbu nanese na Schlüter-KERDI a profil se do něj uloží celou svou plochou.
  3. Při použití stěrkové izolace se Schlüter ®-BARA-RTK na volném okraji konstrukce uloží lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do izolačního systému. Izolace se celoplošně přestěrkuje až přes prohloubený přechod k okapničce. Při zpracování systémů kontaktní izolace je nutno dodržovat pokyny příslušného výrobce stavební chemie.
  4. Při použití celoplošné izolace podle DIN 18195-5 se Schlüter-BARA-RTK, lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem přilepí tenkou vrstvou vhodného lepidla na vyspádovaný potěr v místě volného okraje. Nanesením vyrovnávací vrstvy na přechodu potěr/kotevní rameno nesmí dojít k narušení plynulého spádu v okrajové části. Celoplošná izolace musí překrývat prohloubený přechod k okapničce a zde musí být natěsno přilepena.
  5. Na celoplošných izolacích, provedených v souladu s 18195-5, se pokračuje při dodržení platných pravidel další vrstvou skladby konstrukce např. zabudováním drenážního pásu s další vrstvou roznášející zatížení nebo štěrkovým násypem, či položením dlažby z velkoformátových desek na podložkách.
  6. Po zhotovení dlažby lze k profilu Schlüter ®-BARA připevnit žlabový systém šrouby, které jsou součástí dodávky. Díky podélným otvorům lze v případě potřeby vytvořit spád žlabu.
  7. Poznámka: Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. Konce profilu Schlüter-BARA-RTK se spojí na sraz cca 5 mm a spáry překryjí spojkami. Při použití profilů chránících hrany dlaždic se musí spojka v místě vyznačeného lomu zkrátit a přilepit silikonem na ukončovací profil. (viz obr. 1) Je nutno dodržovat platné pokyny a pravidla pro montáž příslušné podlahové konstrukce. Všechny použité materiály musí být odolné vůči povětrnostním vlivům, vodě a vhodné pro venkovní prostředí.

Schlüter®-BARA-RTK

Materiál

Schlüter-BARA-RTK je vyroben z chromátovaného a barevně lakovaného hliníku.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Lakování hliníkových profilů je stálobarevné, odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutno chránit před odřením.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RTK uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zátížení.


Schlüter®-BARA-RTK

Poznámka

Schlüter-BARA-RTK nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Lakovaný povrch hliníkového profilu je odolný vůči UV-záření a stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RTK

Výrobky


Schlüter-BARA-RTK


Schlüter®-BARA-RTK MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RTK MyDesign


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/E


Schlüter-BARA-RTK/I


Schlüter-BARA-RT/EK

* č.výr. doplnit o barvu (např. E90 / RTK 30 SB).

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB


Schlüter-BARA-RT/V


Schlüter®-BARA-RTK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka