logo

Schlüter®-BARA-RK

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RK je ukončovací profil pro volné hrany balkonů a teras. Vytváří opticky čisté zakončení a chrání hranu potěru před povětrnostními vlivy a zvětráváním. Předsazená okapnička kryje otevřenou spáru plošné drenáže Schlüter-TROBA- -PLUS, která je uložená pod roznášející vrstvou.

Schlüter-BARA-RK se zplna uloží lichoběžníkovitě perforovaným ramenem do vrstvy potěru, který se zarovná s horní hranou profilu do správné výšky. Mezi izolaci a potěr se položí plošná drenáž Schlüter- -TROBA-PLUS, aby se v potěru nemohla akumulovat voda.

Pro položení Schlüter-DITRA se potěr zarovná 3 mm pod horní hranu profilu. Schlüter-DITRA separuje dlažbu od potěru a vyrovnává pnutí mezi potěrem a dlažbou, vznikájící deformacemi vrstev, zejména vlivem střídání teplot. Schlüter-DITRA v těsném spojení s dlažbou vytváří rovněž kontaktní izolaci.
 


Schlüter®-BARA-RK

Montáž

  1. Schlüter-BARA-RK se na hraně konstrukce osadí a vyrovná do správné výšky. Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. Konce profilů se spojí s cca 5mm mezerou nasraz a spára se překryje spojkou.
  2. Potěr na celé ploše balkonu/terasy se rozprostře tak, aby mohla být zabudována jeho konstrukční výztuž, která musí přesahovat přes kotevní rameno profilu.
  3. Potěr se dokončí ve správné výšce a zarovná ve spádu s horní hranou profilu Schlüter-BARA-RK. Pro uložení separační a izolační rohože Schlüter-DITRA se potěr zarovná 3 mm pod horní hranou profilu a pečlivě zhutní. 
  4. Upozornění: Mezi izolaci a potěr je nutno položit plošnou drenáž Schlüter- -TROBA-PLUS. Okapnička nemůže zásadně zabránit tomu, aby se odkapávající voda dostala do kontaktu s čelní hranou nebo stěnou. 
     

Schlüter®-BARA-RK

Materiál

BARA-RK sestává z hliníkového profilu, který je odpovídajícím způsobem upraven a následně opatřen práškovým lakem. Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

  • AC = hliník barevně lakovaný
  • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Lakování hliníkového profilu je stálobarevné, odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutno chránit před odřením. Ve vrstvě potěru, do které se Schlüter-BARA-RK osazuje, se nesmí akumulovat voda (zabudování plošné drenáže), protože silně alkalicky nasycený roztok poškozuje hliník. 

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RK uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.
 


Schlüter®-BARA-RK

Poznámka

Schlüter-BARA-RK nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Povrch hliníkového profilu je stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze opravit přelakováním.


Schlüter®-BARA-RK

Výrobky


Schlüter-BARA-RK


Schlüter-BARA-RK/E


Schlüter-BARA-RK/E


Schlüter-BARA-RK/I


Schlüter®-BARA-RK MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-BARA-RK MyDesign


Schlüter-BARA-RK/V

* č.výr. doplnit o barvu (např. E90 / RK 65 SB).

barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB


Schlüter®-BARA-RK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


image
Rohy se speciálními úhly

Schlüter-BARA a Schlüter-BARIN