logo

Schlüter®-BARA-RT

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RT je ukončovací profil ve tvaru písmene T pro balkony a terasy. Může být použit pro skladby se štěrkovým ložem, podložkami nebo s kontaktní izolací těsně pod dlažbou.

Při pokládání samonosných dlaždic na maltové terče nebo na lože ze štěrku/ kamenné drti se ukládá Schlüter-BARA-RT lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu konstrukce na drenážní vrstvu Schlüter-TROBA nebo Schlüter- -TROBA-PLUS a výškově a směrově se vyrovná. Svislé ukončovací rameno zakrývá na hraně čelo celé konstrukce a umožňuje odvod drenážní vody. Výšky profilu od 9 mm do 65 mm umožňují provedení hrany konstrukce podle potřeby.

Profil může být dále použit v kombinaci s dlažbou. Ukončovací profil Schlüter- BARA-RT se přitom lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem celoplošně ukládá do lepidla a spojí se s kontaktní izolací.

Schlüter-BARA-RT lze i v průběhu pokládky potěru ukládat lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem celoplošně do potěru, který může být zarovnán zároveň s jeho horní hranou.

Mezi izolací a potěrem se pokládá Schlüter- -TROBA-PLUS jako plošná drenáž zamezující hromadění vsáklé vody v potěru.

Při použití izolační rohože Schlüter-DITRA musí být potěr zarovnán 3 mm pod horní hranou profilu.

Profil zajišťuje opticky čisté ukončení hrany konstrukce a zakrývá hranu dlažby i volné čelo potěru.

Upozornění: Jako výškově stavitelný krycí profil z lakovaného hliníku stejné barvy je k dispozici Schlüter-BARA-RHA. Nasazuje se na Schlüter-BARA-RT, slouží k ukon čení volných hran balkonů a teras a vytváří opticky čisté ukončení hrany konstrukce.


Schlüter®-BARA-RT

 • Montáž profilu při pokládání samonosných dlaždic na maltové terče nebo lože ze štěrku/kamenné drti. (obr. 1 – 3)
 1. Schlüter-BARA-RT se zvolí podle výšky zakrývaného čela hrany konstrukce. Pro vnější rohy jsou k dispozici hotové tvarovky. Konce profilu se spojí na sraz s cca 5 mm mezerou, která se překryje nasazenou spojkou s použitím montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.
 2. Ukončovací profil Schlüter-BARA-RT musí být lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem osazen do tenkých terčů z malty na předem položenou drenážní vrstvu Schlüter-TROBA-PLUS a směrově a výškově vyrovnán. Při pokládání dlažby na štěrkové lože se nejprve rozvine drenážní vrstva Schlüter-TROBA a Schlüter-BARA-RT se bodově usadí do malty.
 3. .1 Při použití Schlüter-BARA-RT jako lišty pro zachycení štěrku (obr. 1) se štěrkové lože zarovná podle tloušťky dlaždic pod horní hranu svislého ramene profilu. Na takto vyrovnané štěrkové lože se pak pokládají samonosné dlaždice. 3.2 Při pokládce dlažby na Schlüter-TROBA- -PLUS s omezujícími kroužky pro tenké lože malty (obr. 2) Schlüter-TROBA- -STELZ-DR zakrývá ukončovací profil Schlüter-BARA-RT volnou hranu dlažby a konstrukce. Na hraně se tenké kroužky ukládají přímo na lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno profilu. Samonosné dlaždice se pak pokládají na vyrovnávací tenké terče. 3.3 Při použití podložek Schlüter-TROBA- -STELZ-MR (obr. 3) se profil Schlüter- BARA-RT ukládá přímo do maltového lože. Ukončovací profil překrývá volnou hranu konstrukce. Samonosné dlaždice se pak pokládají na podložky z kroužků vyplněných maltou. Poznámka: Pro nerušený odtok vody z hrany konstrukce musí být zajištěn dostatek volného prostoru.

 

 • Montáž profilu pro pokládání dlažby na kontaktní izolaci v těsném spojení s dlažbou (obr. 4 + 5)
 1. Schlüter-BARA-RT se zvolí dle výšky zakrývané čelní hrany konstrukce.Pro vnější rohy jsou k dispozici hotové tvarovky. Konce profilu se spojí na sraz s cca 5 mm mezerou, která se překryje nasazenou spojkou s použitím montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.Ukončovací profil Schlüter-BARA-RT se ukládá lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem na hranu potěru (obr. 4) resp. na dříve položenou drenážní rohož Schlüter-DITRA-DRAIN (obr.5) do kontaktní vrstvy lepidla a celoplošně se přestěrkuje.
 2. Při použití Schlüter-DITRA musí být rohož položena až ke kotevnímu rameni profilu. Vodotěsné napojení s profilem je zajištěno izolační páskou Schlüter-KERDI-KEBA. Izolační páska musí být přelepena v pruhu nejméně 5 cm přes Schlüter-DITRA a až do konce profilu. Na plné části kotevního ramene profilu se páska celoplošně přilepí těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL- -L nebo montážním lepidlem Schlüter- -KERDI-FIX.
 3. Dlažba se pokládá s přiměřenou pružnou spárou ke svislému ukončovacímu rameni.

 

 • Montáž profilu do potěru (obr. 6)
 1. Schlüter-BARA-RT se uloží v maltové vrstvě a směrově a výškově vyrovná. Pro vnější rohy jsou k dispozici hotové tvarovky. Konce profilu se spojí na sraz s cca 5 mm mezerou, která se překryje nasazenou spojkou s použitím montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.
 2. Pro zhotovení roznášecí vrstvy následuje pokládka potěru, který musí být ve spádu zarovnán s horní hranou profilu Schlüter- BARA-RT nebo s ohledem na tloušťku dlaždic. Pro pokládku separačně-izolační rohože Schlüter-DITRA musí být potěr srovnán 3 mm pod horní hranu profilu. Poznámka: Mezi vodotěsnou izolací a potěrem musí být uložena plošná drenáž Schlüter-TROBA nebo Schlüter-TROBA- -PLUS.

 


Schlüter®-BARA-RT

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

 • AC = hliník barevně lakovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-BARA-RT je vyroben z barevně lakovaného hliníku. Povrchová úprava hliníkového profilu je barevně stálá, odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy musí být chráněny před poškrábáním. V tenké vrstvě lepidla, do které je osazen Schlüter-BARA-RT, se nesmí hromadit voda (uložení profilu celoplošně do lepidla), protože silně zásaditá voda způsobuje korozi hliníku.

Použitelnost Schlüter-BARA-RT v jednotlivých zvláštních případech je nutno vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.


Schlüter®-BARA-RT

Poznámka

Schlüter-BARA-RT nevyžaduje zvláštní údržbu a péči. Lakovaný povrch hliníkového profilu je stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit pře lakováním.

 


Schlüter®-BARA-RT

Výrobky


Schlüter-BARA-RT

barvy: BW - GM - HB - PG - RB - SB - AG

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RT 9/60 AG.


Schlüter-BARA-RT/E


Schlüter-BARA-RT/V

* č.výr. doplnit o barvu (např. RT 12/16 SB).
barvy: BW – GM – HB – PG – RB – SB – AG

** č.výr. doplnit o barvu (např. RT 20/50 GM).
barvy: GM – PG – AG 

Nová barva: antracitově šedá (AG)

Při objednání doplňte č.výr. novou barvou, např. RT 9/60 AG.


Schlüter®-BARA-RTC

Schlüter-BARA-RTC je ukončovací profil ve tvaru T z barevně lakovaného hliníku pro ochranu exponovaných hran balkonů a teras. Je ideální pro pokládku dlaždic o tloušťce 20 mm ve spojení s terči z řady Schlüter TROBA. Horní rameno chrání okraj dlaždice, zatímco spodní rameno kryje terč a slouží jako okapnička.

Schlüter®-BARA-RTC

č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTC 20/20 BW)
* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB


Schlüter®-BARA-RTC/E 90°


Schlüter®-BARA-RTC/V


Schlüter®-BARA-RT


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků