logo

Dilatační a odlehčovací spáry

Profily série Schlüter-DILEX nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry v ploše, koutové a napojovací spáry. Všechny profily se osazují během pokládání dlažby a obkladů. Podle předpokládaného mechanického nebo chemického namáhání podlahové krytiny jsou naše  profily DILEX dodávány v provedení z různých materiálů.

Profily pro objektové dilatační spáry

Objektové dilatační spáry jsou staticky a konstrukčně potřebné spáry dělící stavby na jednotlivé dilatační celky. Procházejí všemi nosnými a nenosnými částmi budovy a musí být převzaty do konstrukce potěru a podlahové krytiny polohově přesně a ve stanovené šířce.

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter-DILEX-BT je profil pro objektové dilatační spáry z hliníku s postranním kloubovým připojením středního dílu na pero a drážku. Tímto způsobem je umožněno přejímání pohybu ve třech směrech.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT je profil pro objektové dilatační spáry, chránící hrany dlažby. Sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zónou z měkké plastické hmoty, širokou 20 nebo 30 mm.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry v potěru

Dilatační spáry rozdělují velké plochy potěru a dlažby do polí. Provádějí se od povrchu dlažby až na separační vrstvu pod potěrem nebo po zakrytí tepelné izolace nebo hydroizolace. V průchodech dveří se dilatační spáry umísťují v potěru a přebírají se do dlažby, aby došlo k odbourání pnutí, které zde vzniká a zabránilo se přenášení kročejového hluku. Dilatační spáry v podkladu nesmí být uzavřeny a nesmí být překryty podlahovou krytinou.

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter-DILEX-HVD je pojistka bránící výškovému posunu, která se osazuje do potěru v dilatačních spárách mezi dvěma dilatačními poli.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil s lepící patkou pro osazení v prostoru dveří nebo pro další rozdělení ploch potěru.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter-DILEX-EP je profil pro dilatační spáry do plovoucích nebo spojovacích potěrů. Boční strany z tvrdého PVC jsou spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry v maltovém loži

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP je dilatační profil z ušlechtilé oceli pro ukládání dlažby do maltového lože, přejímající vodorovná napětí pomocí spojení na pero a drážku.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter-DILEX-EZ 70 je ozdobný a odlehčovací profil s prolamovanými bočními stěnami z tvrdého PVC a s dilatační zónou z měkké plastické hmoty, vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože. Jednotlivé segmenty mohou být odděleny podle konstrukční výšky.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP je profil pro dilatační spáry s ozubenými bočními stranami z tvrdého PVC regenerátu, spojenými dilatační zónou z šedé plastické hmoty. Je vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter-DILEX-MP je profil pro dilatační spáry s prolamovanými bočními stěnami z tvrdého PVC regenerátu a spojovací dilatační zónou z měkké plastické hmoty s nastavovacími profily. Je vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry při tenkovrstvém lepení

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter-DILEX-F je téměř neviditelná dilatační spára pro objekty vystavené pohybu osob. I přes svou extrémně úzkou konstrukci vyrovnává obvyklé pohyby dlažby. Systém vytváří dilatační spáru, která se vizuálně téměř neodlišuje od cementové spáry. To znamená, že mohou být nyní technicky nezbytné spáry umístěny nenápadně.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter-DILEX-KS je dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli, která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkké plastické hmoty.
Schlüter-DILEX-KSA je napojovací profil chránící hrany, sestávající z bočního kotevního ramene z hliníku nebo ušlechtilé oceli, spojeného s vyměnitelnou dilatační zónou z měkké plastické hmoty. Slouží pro napojení obkladů a dlažeb k zabudovaným stavebním dílům jako jsou např. rámy oken.
Schlüter-DILEX-EKSB je dilatační profil, chránící hrany navazujících stěrek a jiných tenkých podlahových materiálů. Skládá se z bočních kotevních ramen z ušlechtilé oceli, která jsou navzájem spojena nevyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter-DILEX-AKWS je dilatační profil s bočními kotevními rameny z hliníku, která jsou spojena dilatační zónou z měkké plastické hmoty.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP je dilatační profil z ušlechtilé oceli, který může přejímat vodorovné pohyby díky spojení na pero a drážku.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter-DILEX-BWB je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter-DILEX-BWS je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 5 mm širokou pohledovou plochu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter-DILEX-EZ 6 a 9 jsou speciální odlehčující a ozdobné profily pro dekorativní utváření spár v keramických nebo kamenných dlažbách a obkladech lepených do tenkého lože.
Další čtení

Profily pro koutové spáry

Koutové spáry jsou dilatační spáry, které ohraničují potěr u stěn a u stavebních dílů prostupujících konstrukcí – jako jsou pilíře a sloupy. Snižují přenos kročejového hluku a zachycují pohyby v podlahové konstrukci. Uzavření obvodových spár nesmí být tuhé, jinak vzniknou zvukové mosty a pnutí v podlahové konstrukci.

Varianty provedení spár představují například duté požlábky pro přechod podlaha/ stěna nebo ve vnitřních koutech stěn.
Provádějí se pro zajištění mimořádně snadného čištění.

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch, s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy.
Schlüter-DILEX-AHKA je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch, s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy a je možno jej napojit na jedné straně na stávající obklady.
Schlüter-DILEX-AHK-TS je profil s dutým požlábkem z hliníku se speciální TRENDLINE strukturou a texturou. Je vhodný pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch s obkladem z keramiky. Profil lze kombinovat s profily Schlüter- RONDEC, -JOLLY nebo -QUADEC s vhodným strukturovaným povrchem.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter- DILEX-EK je dvoudílný profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku s integrovanou drážkou pro dlaždice. Slouží pro zhotovení bezúdržbových, trvale pružných obvodových spár, např. styk podlaha/ stěna, příp. napojení na sokl.
Schlüter-DILEX-RF je dvoudílný profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. styk podlaha/stěna, příp. napojení soklu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter-DILEX-EKE je pružný jednodílný koutový profil z tvrdé / měkké plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha / stěna. Profil má integrovanou drážku pro dlaždice a lze jej osadit u neplovoucích podlahových konstrukcí.
Schlüter-DILEX-EF je pružný jednodílný koutový profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn nebo styk podlaha/ stěna u neplovoucích podlah.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK je profil z tvrdého PVC-regenerátu s dutým požlábkem z měkké plastické hmoty s integrovanou drážkou pro dlaždice v místě přechodu podlaha/stěna. Profil splňuje zvláštní hygienické požadavky a možnosti čištění např. v potravinářském průmyslu, velkokuchyních apod.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW je profil s dutým požlábkem z plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn a styk podlaha / stěna, pokud dochází jen k nepatrným pohybům a napětím.
Další čtení

Schlüter-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU je profil s dutým požlábkem zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty stěn a styk podlaha/ stěna. Díky vnitřnímu kotevnímu rameni lze profil použít variabilně pro různé tloušťky obkladů.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábku z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro styk podlaha / stěna. Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty a styk podlaha/ stěna.
Další čtení

Napojovací dilatační profily

Napojovací spáry jsou dilatační spáry vymezující potěr a obklad vůči vestavěným dílům jako jsou rámy oken a zárubně dveří nebo vany.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILeX-BWa je pružný napojovací profil z plastické hmoty pro připojení obkladů a dlažeb ke stávajícím obkladům nebo k zabudovaným stavebním dílům, jako např. zárubně dveří a rámy oken.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS je pružný profil pro napojení na zabudované stavební díly jako např. sprchové vaničky, rámy dveří a oken.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka