logo

Dilatační a odlehčovací spáry

Profily série Schlüter-DILEX nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry v ploše, koutové a napojovací spáry. Všechny profily se osazují během pokládání dlažby a obkladů. Podle předpokládaného mechanického nebo chemického namáhání podlahové krytiny jsou naše  profily DILEX dodávány v provedení z různých materiálů.

Profily pro objektové dilatační spáry

Objektové dilatační spáry jsou staticky a konstrukčně potřebné spáry dělící stavby na jednotlivé dilatační celky. Procházejí všemi nosnými a nenosnými částmi budovy a musí být převzaty do konstrukce potěru a podlahové krytiny polohově přesně a ve stanovené šířce.

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter-DILEX-BT je profil pro objektové dilatační spáry z hliníku s postranním kloubovým připojením středního dílu na pero a drážku. Tímto způsobem je umožněno přejímání pohybu ve třech směrech.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT je profil pro objektové dilatační spáry, chránící hrany dlažby. Sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zónou z měkké plastické hmoty, širokou 20 nebo 30 mm.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry v potěru

Dilatační spáry rozdělují velké plochy potěru a dlažby do polí. Provádějí se od povrchu dlažby až na separační vrstvu pod potěrem nebo po zakrytí tepelné izolace nebo hydroizolace. V průchodech dveří se dilatační spáry umísťují v potěru a přebírají se do dlažby, aby došlo k odbourání pnutí, které zde vzniká a zabránilo se přenášení kročejového hluku. Dilatační spáry v podkladu nesmí být uzavřeny a nesmí být překryty podlahovou krytinou.

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter-DILEX-HVD je pojistka bránící výškovému posunu, která se osazuje do potěru v dilatačních spárách mezi dvěma dilatačními poli.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil s lepící patkou pro osazení v prostoru dveří nebo pro další rozdělení ploch potěru.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter-DILEX-EP je profil pro dilatační spáry do plovoucích nebo spojovacích potěrů. Boční strany z tvrdého PVC jsou spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry v maltovém loži

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP je dilatační profil z ušlechtilé oceli pro ukládání dlažby do maltového lože, přejímající vodorovná napětí pomocí spojení na pero a drážku.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter-DILEX-EZ 70 je ozdobný a odlehčovací profil s prolamovanými bočními stěnami z tvrdého PVC a s dilatační zónou z měkké plastické hmoty, vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože. Jednotlivé segmenty mohou být odděleny podle konstrukční výšky.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP je profil pro dilatační spáry s ozubenými bočními stranami z tvrdého PVC regenerátu, spojenými dilatační zónou z šedé plastické hmoty. Je vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter-DILEX-MP je profil pro dilatační spáry s prolamovanými bočními stěnami z tvrdého PVC regenerátu a spojovací dilatační zónou z měkké plastické hmoty s nastavovacími profily. Je vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože.
Další čtení

Profily pro dilatační spáry při tenkovrstvém lepení

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter-DILEX-KS je dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli, která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkké plastické hmoty.
Schlüter-DILEX-KSA je napojovací profil chránící hrany, sestávající z bočního kotevního ramene z hliníku nebo ušlechtilé oceli, spojeného s vyměnitelnou dilatační zónou z měkké plastické hmoty. Slouží pro napojení obkladů a dlažeb k zabudovaným stavebním dílům jako jsou např. rámy oken.
Schlüter-DILEX-EKSB je dilatační profil, chránící hrany navazujících stěrek a jiných tenkých podlahových materiálů. Skládá se z bočních kotevních ramen z ušlechtilé oceli, která jsou navzájem spojena nevyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter-DILEX-AKWS je dilatační profil s bočními kotevními rameny z hliníku, která jsou spojena dilatační zónou z měkké plastické hmoty.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP je dilatační profil z ušlechtilé oceli, který může přejímat vodorovné pohyby díky spojení na pero a drážku.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter-DILEX-BWB je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter-DILEX-BWS je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 5 mm širokou pohledovou plochu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter-DILEX-EZ 6 a 9 jsou speciální odlehčující a ozdobné profily pro dekorativní utváření spár v keramických nebo kamenných dlažbách a obkladech lepených do tenkého lože.
Další čtení

Profily pro koutové spáry

Koutové spáry jsou dilatační spáry, které ohraničují potěr u stěn a u stavebních dílů prostupujících konstrukcí – jako jsou pilíře a sloupy. Snižují přenos kročejového hluku a zachycují pohyby v podlahové konstrukci. Uzavření obvodových spár nesmí být tuhé, jinak vzniknou zvukové mosty a pnutí v podlahové konstrukci.

Varianty provedení spár představují například duté požlábky pro přechod podlaha/ stěna nebo ve vnitřních koutech stěn.
Provádějí se pro zajištění mimořádně snadného čištění.

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch, s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy.
Schlüter-DILEX-AHKA je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch, s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy a je možno jej napojit na jedné straně na stávající obklady.
Schlüter-DILEX-AHK-TS je profil s dutým požlábkem z hliníku se speciální TRENDLINE strukturou a texturou. Je vhodný pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch s obkladem z keramiky. Profil lze kombinovat s profily Schlüter- RONDEC, -JOLLY nebo -QUADEC s vhodným strukturovaným povrchem.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter- DILEX-EK je dvoudílný profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku s integrovanou drážkou pro dlaždice. Slouží pro zhotovení bezúdržbových, trvale pružných obvodových spár, např. styk podlaha/ stěna, příp. napojení na sokl.
Schlüter-DILEX-RF je dvoudílný profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty spojené na pero a drážku pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. styk podlaha/stěna, příp. napojení soklu.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter-DILEX-EKE je pružný jednodílný koutový profil z tvrdé / měkké plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha / stěna. Profil má integrovanou drážku pro dlaždice a lze jej osadit u neplovoucích podlahových konstrukcí.
Schlüter-DILEX-EF je pružný jednodílný koutový profil z kombinace tvrdé/měkké plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn nebo styk podlaha/ stěna u neplovoucích podlah.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK je profil z tvrdého PVC-regenerátu s dutým požlábkem z měkké plastické hmoty s integrovanou drážkou pro dlaždice v místě přechodu podlaha/stěna. Profil splňuje zvláštní hygienické požadavky a možnosti čištění např. v potravinářském průmyslu, velkokuchyních apod.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW je profil s dutým požlábkem z plastické hmoty pro vnitřní kouty stěn a styk podlaha / stěna, pokud dochází jen k nepatrným pohybům a napětím.
Další čtení

Schlüter-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU je profil s dutým požlábkem zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty stěn a styk podlaha/ stěna. Díky vnitřnímu kotevnímu rameni lze profil použít variabilně pro různé tloušťky obkladů.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábku z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro styk podlaha / stěna. Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty a styk podlaha/ stěna.
Další čtení

Napojovací dilatační profily

Napojovací spáry jsou dilatační spáry vymezující potěr a obklad vůči vestavěným dílům jako jsou rámy oken a zárubně dveří nebo vany.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILeX-BWa je pružný napojovací profil z plastické hmoty pro připojení obkladů a dlažeb ke stávajícím obkladům nebo k zabudovaným stavebním dílům, jako např. zárubně dveří a rámy oken.
Další čtení

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS je pružný profil pro napojení na zabudované stavební díly jako např. sprchové vaničky, rámy dveří a oken.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka