logo

Schlüter®-DILEX-F

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-F je prefabrikovaný dilatační profil z plastu s velmi úzkou vyměnitelnou měkkou zónovou vložkou ze speciálního silikonu pro instalaci do obkladů a dlažeb. Tato vložka se dodává v 10 různých barvách. Postranní lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena z regenerátu tvrdého PVC se kotví pod obkladem v lepidle na obklady a dlažby a přenášejí pohyby do dilatační zóny.

Dochází k absorpci působících tlakových a tahových pohybů. Dodatečně instalovaná dilatační zóna ze speciálního silikonu s integrovaným zajištěním proti roztažení je při v nainstalovaném stavu široká cca 3,5 mm a vizuálně přibližně odpovídá šířce ostatních spár.

Malá šířka dilatační zóny umožňuje omezenou absorpci pohybu, což je třeba vzít v úvahu s ohledem na požadavky na objekt. Schlüter-DILEX-F lze použít jako dilatační spáru v obkladu/dlažbě. Doporučujeme jeho použití v kombinaci s našimi separačními pásy z řady Schlüter-DITRA.

Pokud se předpokládají větší pohyby podlahové konstrukce, chtěli bychom vás upozornit na alternativní výrobky z řady DILEX jako např. Schlüter-DILEX-KS.

DILEX-F lze použít kromě obytných místností také ve středně namáhaných prostorách, jako jsou např. kanceláře a prodejny nebo autosalóny.


Schlüter®-DILEX-F

Zpracování

  1. DILEX-FCS je třeba adekvátně zvolit podle tloušťky dlaždice a tenkého maltového lože.
  2. V místě pokládky profilu se ozubeným hladítkem nanese lepidlo na obklady a dlažbu.
  3. DILEX-FCS se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lože z lepidla a vyrovná se (obrázek 1).
  4. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem na obklady a dlažbu. Je třeba zabránit znečištění svislého ramena profilu.
  5. Navazující dlaždice se bez spáry mezi nimi a upevňovacím profilem pevně zatlačí do lepidla. Dlaždice se v okolí profilu musí pokládat celoplošně (obrázek 2). Povrch dlaždic by měl být co nejvíce vyrovnaný s oranžovým ochranným krytem. Je třeba zabránit proniknutí lepidla na dlaždice mezi profil a dlaždici, popř. je okamžitě odstranit (obrázek 2).
  6. Podlahu je poté třeba vyspárovat vhodným spárovacím materiálem. Spáry opatřené profily DILEX-F je při tom nutné vynechat (obrázek 3).
  7. Po dokončení spárování a čištění je třeba odstranit / stáhnout oranžový ochranný kryt (obrázek 4). V této oblasti se spáry nebo okraje dlaždic musí zbavit přebytečné malty nebo nečistot. Při tom se musí použít strana C dodané montážní pomůcky a se poté přebytečný materiál musí vysát vysavačem (obrázek 5).
  8. DILEX-FIS se vtlačuje do komory profilu pomocí stran A a B na montážní pomůcce (obrázek 7). Použití vody pomocí stříkací pistole podpoří vytvoření měkké zóny (obrázek 6). V oblasti křížení spár lze vložku položit v jednom směru a přistrčit měkké zóny přiléhající ze strany.

Schlüter®-DILEX-F

Materiál

Schlüter-DILEX-FCS je úzký prefabrikovaný dilatační profil s lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny z regenerátu tvrdého PVC. Spodní dilatační zóna a oranžový ochranný kryt jsou vyrobeny z měkkého CPE.

Schlüter-DILEX-FIS je vložka ze síťovaného silikonového materiálu v rolích s integrovaným zajištěním proti roztažení, které lze v případě potřeby dodatečně vyměnit.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:
Profil je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb obvykle vyskytuje, a proti houbám a bakteriím. Povrchová úprava měkké zóny DILEX-FIS zabraňuje ulpívání částeček nečistot.

Použitelnost předpokládaného typu materiálu je nutné ve zvláštních případech vyjasnit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání. Vložka DILEX-FIS je odolná proti UV záření a neobsahuje změkčovadla.

DILEX-F se používá jako dilatační spára pro rozdělení ploch v obkladech/dlažbách pokládaných do tenkého lože lepidla v interiéru; zde se doporučuje použití separačních pásů řady DITRA.

Pokud jsou vzhledem k velikosti místností nutné dilatační spáry v ploše, lze zvýšením počtu profilů DILEX-F v ploše dosáhnout potřebné absorpce pohybu. Profily nejsou vhodné pro použití nad objektovými dilatačními spárami.


Schlüter®-DILEX-F

Poznámka

Schlüter-DILEX-F je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje zvláštní péči ani údržbu. Čištění se provádí při mytí dlažby/ obkladu běžnými čistícími prostředky pro domácnost.


Schlüter®-DILEX-F


Schlüter®-DILEX-FCS

Schlüter-DILEX-FCS je dilatační uchycovací profil s bočními díly z tvrdého regenerovaného PVC, který tvoří cca 3,5 mm úzkou dilatační spáru bez ochrany hran a bez cementového spoje. Integrovaný ochranný kryt se po instalaci dlaždic odstraní, aby bylo možné vložit vložku Schlüter-DILEX-FIS. 

Schlüter®-DILEX-FCS


Schlüter®-DILEX-FIS

Schlüter-DILEX-FIS je vložka ze silikonového materiálu s vytvrzenou platinou pro úzké dilatační spáry s viditelnou plochou cca 3,5 mm. Je k dispozici v běžných níže uvedených barvách spár. Vložku lze rychle a rovnoměrně zatlačit pomocí dodané montážní pomůcky do předem osazeného uchycovacího profilu Schlüter-DILEX-FCS. Nechtěným změnám délky zabraňuje integrované zajištění proti roztažení.

Schlüter®-DILEX-FIS

Upozornění:
Součástí dodávky je montážní pomůcka.

č. výr. doplnit o barvu (např. FIS 300 C)
* Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP


Schlüter®-DILEX-F


Schlüter®-DILEX-F

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Schlüter-DILEX-F: Jemná dilatační spára z role
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

image
Schlüter®-barevný klíč
Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka