logo

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-KS je bezúdržbový dilatační profil pro mechanicky namáhané keramické nebo kamenné dlažby a jiné podlahy. Schlüter-DILEX-KS poskytuje spolehlivou ochranu hran dlažeb zatížených dopravou a je proto vhodný pro použití ve skladových a výrobních halách, nákupních střediscích, podzemních garážích nebo pro strojově čištěné podlahy. Lichoběžníkovitě perforovaná boční kotevní ramena profilů z ušlechtilé oceli nebo hliníku jsou spojena měkkou dilatační vložkou širokou 11 mm příp. 6 mm, vyrobenou z termoplastického elastomeru. Hrana podlahy je účinně chráněna zvláštní konstrukcí bočních kotevních profilů.

Schlüter-DILEX-KSA slouží jako pružná napojovací spára na pevně vestavěné stavební díly. Pomocí samolepícího proužku se připevní např. k okenním nebo dveřním rámům. U Schlüter-DILEX-KSA jsou použity stejné boční kotevní profily jako u Schlüter-DILEX-KS, takže se docílí stejného vzhledu jako u dilatačních spár v ploše. Schlüter-DILEX-KS a -KSA přerušují přenos zvuku podlahou a snižují přenos kročejového hluku.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Osazování

Osazování Schlüter-DILEX-KS

Osazování v keramické nebo kamenné dlažbě:

 1. Schlüter-DILEX-KS se zvolí podle tloušťky dlaždice.
 2. V místě pokládky profilu se lepidlo na obklady a dlažbu pročeše ozubenou stěrkou.
 3. Schlüter-DILEX-KS se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidla a vyrovná se. Poloha dilatačních nebo dělících spár v podkladu se musí v obkladu nebo dlažbě přesně dodržet - přiznat.
 4. Lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena se celoplošně přestěrkují lepidlem, které se šikmo nanese i na kolmá ramena profilu.
 5. Navazující dlaždice se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s dlažbou (profil nesmí vyčnívat nad povrch dlažby, spíše může být o 1 mm níže). Dlaždice musí být v oblasti profilu položeny zplna do lepidla. K profilu se přikládají vždy neřezanou stranou dlaždice.
 6. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá cca 2 mm spára, která se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. Při vytváření křížových spár se profily uříznou tak, aby lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena při osazení neležela na sobě. Pro zajištění čistého vzhledu jsou k dispozici vložky do křížení spár Schlüter- -DILEX-KS/K ve všech barvách.

Osazování v litých podlahách:

 1. Schlüter-DILEX-KS se zvolí podle tloušťky lité podlahy.
 2. V místě uložení profilu se nanese kontaktní vrstva.
 3. Schlüter-DILEX-KS se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do kontaktní vrstvy a vyrovná se. Dilatační nebo dělící spáry v podkladu se musí v lité podlaze přesně dodržet - přiznat.
 4. Lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena se zplna zalijí stěrkou tak, aby její hotový povrch byl v jedné rovině s horní hranou profilu. Profil nesmí v žádném případě vyčnívat nad povrch podlahy, spíše může být o cca 1mm níže.

Osazování Schlüter®-DILEX-KSA

 1. Schlüter-DILEX-KSA se zvolí podle tloušťky dlaždice.
 2. V místě uložení profilu se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu.
 3. Ze samolepicího proužku se odtrne ochranná fólie. Profil se přiloží samolepicím proužkem na očištěný stavební díl tak, aby bylo možné lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno vtlačit do naneseného lepidla na obklady a dlažbu.
 4. Lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena se celoplošně přestěrkují lepidlem, které se šikmo nanese i na kolmá ramena profilu.
 5. Navazující dlaždice se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s dlažbou (profil nesmí vyčnívat nad povrch dlažby, spíše může být o 1 mm níže). Dlaždice musí být v oblasti profilu položeny zplna do lepidla. K profilu se přikládají vždy neřezanou stranou dlaždice.
 6. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá cca 2 mm spára, která se zcela vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Materiál

E = ušlechtilá ocel

V2A materiál č. 1.4301 = AISI 304
V4A materiál č. 1.4404 = AISI 316L

A = hliník

Dilatační zónu tvoří vysoce pružný termoplastický elastomer s upínacími rameny z tvrdšího materiálu.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Použitelnost zvoleného typu profilu v jednotlivých případech je nutno uvážit podle očekávané chemické, mechanické nebo jiné zátěže.

Schlüter-DILEX-EKSN/- EKSB a -EKSA s nosnými profily z ušlechtilé oceli 1.4301 (V2A) nebo 1.4404 (V4A) jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována i odolnost proti chemikáliím, např. kyselým nebo zásaditým látkám, čistícím prostředkům nebo posypové soli. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít V4A.

Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. Podle očekávaného chemického namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 V2A nebo 1.4404 V4A.

Schlüter-DILEX-AKSN a -AKSA s hliníkovými kotevními rameny jsou citlivé na zásadité prostředky. Cementové hmoty ve spojení s vlhkostí působí zásaditě a v závislosti na koncentraci a době působení mohou vést ke korozi (vzniku hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné lepidlo nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií.

Profil je nutné uložit k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda. Dilatační zóny veškerých typů profilů Schlüter-DILEX-KS a -KSA sestávají z vysoce pružného termoplastického elastomeru. Ten je odolný vůči UV záření a je vhodný pro použití v exteriéru, je rovněž odolný vůči běžnému chemickému namáhání, které u obkladů a dlažeb vzniká a mimo to je odolný vůči plísním a bakteriím. Vložka je odolná vůči teplotám od -60°C do +100°C. Termoplastický elastomer je možné za účelem prodloužení svářet.

Pro vytvoření křížových spár s dilatačními profily Schlüter-DILEX-KS jsou k dispozici vložky Schlüter-DILEX-KS/K ve všech barvách.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Poznámka

Schlüter-DILEX-KS a -KSA jsou odolné proti plísním a bakteriím a nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Dilatační vložku z termoplastického elastomeru lze dodatečně vyměnit (kromě 2,5 mm / 4,5 mm a 6 mm).

Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené atmosférickým vlivům nebo agresivním látkám by měly být pravidelně čištěny jemným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění nejenom udržuje čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale také snižuje riziko koroze.

Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a fluorovodíkovou. Je nutné také zabránit kontaktu s jinými kovy, jako např. s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí, jako jsou stěrky nebo ocelová vlna, používané např. k odstraňování zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB


<a name='ks'></a>Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS je dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli, která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkkého plastu.

<a name='ks'></a>Schlüter®-DILEX-KS

č. výr. doplnit o barvu (např. EKSN 80 G / V4A)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


Schlüter-DILEX-EKSN


Schlüter-DILEX-EKSN V4A


Schlüter-DILEX-KS/EL

č. výr. doplnit o barvu (např. EKSN 80 G / V4A)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


Schlüter®-DILEX-KS/K


<a name='ksa'></a>Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA je napojovací profil chránící hrany, sestávající z bočního kotevního ramene z hliníku nebo ušlechtilé oceli, spojeného s vyměnitelnou dilatační zónou z měkké plastické hmoty. Slouží pro napojení obkladů a dlažeb k zabudovaným stavebním dílům jako jsou např. rámy oken.

<a name='ksa'></a>Schlüter®-DILEX-KSA


Schlüter-DILEX-EKSA


Schlüter-DILEX-KSA/EL


Schlüter-DILEX-KSA/EL

* č.výr. doplnit o barvu (např. AKSA 100 HB).

barvy: G – GS – HB – PG


<a name='eksb'></a>Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter-DILEX-EKSB je dilatační profil, chránící hrany navazujících stěrek a jiných tenkých podlahových materiálů. Skládá se z bočních kotevních ramen z ušlechtilé oceli, která jsou navzájem spojena nevyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu.

<a name='eksb'></a>Schlüter®-DILEX-EKSB


Schlüter-DILEX-EKSB V4A

* č.výr. doplnit o barvu (např. EKSB 25 HB).

barvy: G – GS – HB – PG


Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB


Schlüter®-DILEX-KS / -KSA

Časté dotazy

Exteriér

Které dilatační profily jsou vhodné do exteriéru?

Zobrazit odpověď

Zde přicházejí v úvahu profily ze skupiny výrobků Schlüter-DILEX, které mají šířku 8-10 mm. Jsou to Schlüter-DILEX-BWB, Schlüter-DILEX-EDP a Schlüter-DILEX-KS.

Přechody

Který dilatační profil mám použít na spáry mezi parketami na jedné a dlažbou na druhé straně?

Zobrazit odpověď

Protože obě krytiny často mívají různé výšky, doporučujeme profil s jednostranným napojením, např. Schlüter-DILEX-BWA nebo Schlüter-DILEX-KSA.

Schlüter®-DILEX-KS / -KSA / -EKSB

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Schlüter-barevný klíč
Schlüter-barevný klíč

Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka