logo

Schlüter®-DILEX-KSBT

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-KSBT je bezúdržbový dilatační profil pro objektové dilatační spáry, vhodný pro obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.

Schlüter-DILEX-KSBT zabraňuje přenosu zvuku v obkladovém materiálu a snižuje kročejový hluk, např. na podestách schodišť. Pokud by uzavřená dilatační zóna pohyby nezachycovala, lze spojovací drážku dilatační vložky rozříznout, takže vložkou o šířce 20 mm lze zachycovat pohyby ± 5 mm a u vložky o šířce 30 mm pohyby ± 10 mm. Profil lze použít jak pro podlahové plochy, tak i průběžně ve stejném vzhledu pro plochy stěn. Je také vhodný pro použití na stěnách a stropech ze sádrokartonu nebo přímo v omítce nebo v potěru.

Lichoběžníkovitě perforovaná boční kotevní ramena z ušlechtilé oceli nebo hliníku jsou spojena měkkou dilatační zónou z termoplastického elastomeru širokou 20 mm nebo 30 mm, kterou lze v případě poškození vyměnit.

Svislá kovová ramena chrání účinně přilehlé hrany obkladů a dlažeb. Kvůli široké dilatační zóně dochází při bezprostředním bodovém zatížení měkké zóny k omezení nosnosti.


Schlüter®-DILEX-KSBT

Zpracování

 1. Profil Schlüter-DILEX-KSBT se zvolí podle tloušťky dlaždic.
 2. V místě pokládky profilu se nanese ozubenou stěrkou lepidlo na lepení obkladu a dlažby.
 3. Schlüter-DILEX-KSBT se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidla a vyrovná se. Profil je nutné osadit přesně na dilatační spáru v podkladu.
 4. Lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena se celoplošně přestěrkují lepidlem, které se šikmo nanese i na kolmá ramena profilu.
 5. Navazující dlaždice se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s obkladem/ dlažbou (profil nesmí vyčnívat nad povrch obkladu/ dlažby, spíše může být o 1 mm níže). Dlaždice musí být v oblasti profilu položeny zplna do lepidla. K profilu se přikládají vždy neřezanou stranou dlaždice.
 6. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá cca 2 mm spára, která se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. Pro montáž vložky Schlüter-DILEX-KSBT 30 / VE do profilu Schlüter-DILEX-KSBT 30 je nutné proříznout nožem v měkké zóně drážku. Na zadní stranu profilové vložky se nanese montážní lepidlo Schlüter-KERDI-FIX a vložka se vtlačí do drážky.
 8. Při vytváření křížových spár se profily uříznou tak, aby lichoběžníkovitě perforovaná kotevní ramena při osazení neležela na sobě.

Schlüter®-DILEX-KSBT

Materiál

 • E = ušlechtilá ocel
  V2A materiál č. 1.4301 = AISI 304
  V4A materiál č. 1.4404 = AISI 316L
 • A = hliník Dilatační zóna se skládá z měkkého termoplastického elastomeru s upínacími rameny z tvrdšího materiálu.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití: Použitelnost příslušného typu profilu je nutné v jednotlivých případech vyjasnit v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

Schlüter-DILEX-EKSBT s nosným profilem z ušlechtilé oceli 1.4301 (V2A) nebo 1.4404 (V4A) je zvláště vhodný pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost proti namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo zásaditými médii a čisticími prostředky. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít V4A.

Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. Podle očekávaného chemického namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 nebo 1.4404.

Schlüter-DILEX-AKSBT s postranními kotevními rameny z hliníku je citlivý na zásadité látky. Cementové materiály působí ve spojení s vlhkostí zásaditě a mohou vést v závislosti na koncentraci a době působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okam-žitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil je nutné uložit k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

Schlüter-DILEX-KSBT 30/VE je profilová vložka ve tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Kromě estetické funkce zpevňuje měkkou zónu profilů DILEX-KSBT 30. Dilatační zóna veškerých typů profilů Schlüter-DILEX-KSBT je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Materiál je ve velké míře odolný vůči chemikáliím a běžnému chemickému namáhání, které u obkladů a dlažeb vzniká, a mimo to je odolný i vůči plísním a bakteriím. Vložka je odolná vůči teplotám od -60°C do +100°C. Termoplastický elastomer je možné za účelem prodloužení svářet. Pro vytvoření křížových spár s dilatačními profily Schlüter-DILEX-KSBT jsou k dispozici vložky Schlüter-DILEX-KSBT 20/K resp. 30/K ve všech barvách.


Schlüter®-DILEX-KSBT

Poznámka

Profil Schlüter-DILEX-KSBT je odolný vůči plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči ani údržbu.

Ohebný spojovací profil z termoplastického elastomeru lze dodatečně vyměnit. Povrchy z ušlechtilé oceli, vystavené atmosférickým vlivům nebo agresivním látkám, by měly být pravidelně čištěny jemným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění nejenom udržuje čistý vzhled oceli, ale také snižuje riziko koroze. Pro veškeré čistící materiály platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a fluorovodíkovou.

Je nutné také zabránit kontaktu s jinými kovy, jako např. s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. pro odstraňování zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-DILEX-KSBT

Výrobky


Schlüter-DILEX-KSBT je profil pro objektové dilatační spáry, chránící hrany dlažby. Sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu, širokou 20 nebo 30 mm.

Schlüter-DILEX-AKSBT 20

č. výr. doplnit o barvu (např. KSG 20 K / HB)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG


Schlüter-DILEX-EKSBT 20


Schlüter-DILEX-EKSBT 20 V4A


Schlüter-DILEX-KSBT 20/EL

č. výr. doplnit o barvu (např. KSG 20 K / HB)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG


Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K


Schlüter-DILEX-AKSBT 30

č. výr. doplnit o barvu (např. KSG 30 K / HB)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG


Schlüter-DILEX-EKSBT 30


Schlüter-DILEX-EKSBT 30 V4A


Schlüter-DILEX-KSBT 30/EL

č. výr. doplnit o barvu (např. KSG 30 K / HB)

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG


Schlüter-DILEX-KSBT 30/VE


Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K


Schlüter®-DILEX-KSBT

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka