logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-STELZ-MR jsou plastové kroužky z trvanlivého polystyrénu, které slouží jako pomůcky pro pokládání velkoformátových dlaždic a desek na balkony a terasy. Plastové kroužky 25 mm vysoké se položí jako „ztracené bednění“ na drenážní rohož Schlüter-TROBA-PLUS 8G do míst, kde se kříží spáry dlaždic a následně se vyplní čerstvou maltou, přednostně drenážním potěrem.

Maltové kroužky Schlüter-TROBA-STELZ se dají do sebe teleskopicky zasouvat, proto se dá snadno dorovnat výška dlažby, nezávisle na spádu.

Po uložení malty se rohy dlaždice položí na podložky, srovnají se výškově, přiklepnou a dorovnají se.

Voda z dlažby je odváděna volnými spárami v dlažbě do drenážního prostoru Schlüter-TROBA-PLUS 8G.

Odtud je voda beztlakově ve spádu odvedena k odvodnění.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka