logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-STELZ-MR jsou plastové kroužky z trvanlivého polystyrénu, které slouží jako pomůcky pro pokládání velkoformátových dlaždic a desek na balkony a terasy. Plastové kroužky 25 mm vysoké se položí jako „ztracené bednění“ na drenážní rohož Schlüter-TROBA-PLUS 8G do míst, kde se kříží spáry dlaždic a následně se vyplní čerstvou maltou, přednostně drenážním potěrem.

Maltové kroužky Schlüter-TROBA-STELZ se dají do sebe teleskopicky zasouvat, proto se dá snadno dorovnat výška dlažby, nezávisle na spádu.

Po uložení malty se rohy dlaždice položí na podložky, srovnají se výškově, přiklepnou a dorovnají se.

Voda z dlažby je odváděna volnými spárami v dlažbě do drenážního prostoru Schlüter- TROBA-PLUS 8G.

Odtud je voda beztlakově ve spádu odvedena k odvodnění.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Montáž

  1. Jako podklad pro Schlüter-TROBASTELZ- MR slouží kapilárně pasivní plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS 8G na nosné izolované ploše ve spádu (≥1,5%).
  2. TROBA-STELZ-MR se položí na místa, kde se kříží spáry dlaždic a vyplní se čerstvou maltou (přednostně drenážním potěrem). Malta by se měla ukládat cca 5 mm nad okraj TROBA-STELZ-MR tak, aby se dlaždice daly přiklepnout do malty na správnou výšku. Poznámka: Pro dosažení lepší přilnavosti desek v maltovém loži doporučujeme na zadní stranu desek nanést kontaktní vrstvu tenkovrstvého lepidla.
  3. TROBA-STELZ-MR se do sebe dají teleskopicky zasouvat, proto je možné provést výškové dorovnání v případě vyšších konstrukčních výšek. Vzájemného přilnutí plastových kroužků docílíme, když nad sebe umístíme boční označení “A” a “B”.

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Materiál

Schlüter-TROBA-STELZ-MR je vyroben z trvan livého polystyrénu. Plastové kroužky mají průměr 24 cm a výšku 25 mm.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-TROBA-STELZ-MR slouží jako ztra cené bednění pro vytvoření maltových pod ložek pro pokládku dlaždic na balkonech a terasách. Materiál nepuchří, je fyziologicky nezávadný a je snášenlivý s živičným podkladem.
 


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Poznámka

Schlüter-TROBA-STELZ nepuchří a nevy žaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Z důvodu pokládky na terče může dojít při jednostranném nebo rohovém zatížení k pohybům deskových materiálů.


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Výrobky


Schlüter-TROBA-STELZ-MR

balík = 50 ks

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka