logo

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Použití a funkce

Schlüter-DILEX-EZ 70 je speciální profil z kombinace tvrdého a měkkého PVC, který slouží k vytváření dilatačních spár v dlažbách z kabřince, keramiky, desek z přírodního nebo umělého kamene pokládaných do maltového lože. Profil o výšce 70 mm je možné oddělením jednotlivých segmentů profilu přizpůsobit dané konstrukční výšce. Aby se zabránilo nekontrolované tvorbě trhlin, rozdělí se maltové lože a dlažba osazením profilu Schlüter-DILEX-EZ 70 do dilatačních polí o přípustné velikosti.

Střední část z měkkého PVC pohlcuje tlakové napětí vznikající v důsledku dilatace maltového lože. Případné napětí v tahu nemůže být zachyceno, neboť strany profilu není možno silově v maltovém loži ukotvit. Postranní hrany profilu z tvrdého PVC chrání hrany přiléhajícího obkladového materiálu před mechanickým namáháním podlahy technologickým provozem. Je nutné dbát na limity mechanické odolnosti a zatížitelnosti profilů z PVC používaných jako ochrana hran.


Schlüter®-DILEX-EZ 70

Zpracování

  1. Schlüter-DILEX-EZ 70 se případným oddělením segmentů profilu upraví na vhodnou výšku odpovídající konstrukční výšce.
  2. Profil se položí k okraji hotového pole dlažby tak, aby povrch lícoval. Schlüter-DILEX- EZ 70 je nutné po straně uložit celoplošně do malty.
  3. Přiléhající pole dlažby se celoplošně zplna uloží do maltového lože k profilu tak, aby jejich povrchy lícovaly. Schlüter-DILEX- EZ 70 je nutné po straně uložit v celé ploše do malty.
  4. Zbývající prostor spár mezi profilem a dlažbou se vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Materiál

Schlüter-DILEX-EZ se skládá z kombinace materiálů s postranními díly z tvrdého PVC, které jsou nahoře a dole spojeny měkkým PVC. Horní spoj slouží současně jako pohledová plocha profilu. Spodní část profilu se skládá z oddělitelných segmentů z měkkého PVC. Postranní části vrchního dílu jsou opatřeny kotevními výlisky.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:
Materiál je odolný proti chemickému namáhání, které se u dlažeb obvykle vyskytuje. Schlüter-DILEX-EZ 70 se osazuje jako dilatační spára do dlažeb a desek pokládaných do maltového lože. Profil rozděluje jednotlivá pole obkladu a ve střední části z měkkého PVC vyrovnává vyskytující se tlakové napětí. Použitelnost profilu je nutné ve speciálních případech vyjasnit v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.


Schlüter®-DILEX-EZ 70

Poznámka

Schlüter-DILEX-EZ 70 je odolný proti plísním a bakteriím a nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Čištění se provádí při mytí dlažby běžnými čistícími prostředky pro domácnost.


Schlüter®-DILEX-EZ 70

Varianty


Schlüter-DILEX-EZ 70

G = šedá barva


Schlüter®-DILEX-EZ 70


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka