logo

Schlüter®-DILEX-EDP

Použití a funkce

Profil Schlüter® -DILEX-EDP je bezúdržbový profil z ušlechtilé oceli pro dilatační spáry na vyrovnávání horizontálních pohybů, vhodný pro mechanicky vysoce namáhané dlažby z keramiky a přírodního kamene. Profil Schlüter-DILEX-EDP poskytuje bezpečnou ochranu hran dlaždic vystavených pěšímu provozu, je rovněž vhodný pro použití např. ve skladovacích a výrobních halách, nákupních centrech, v podzemních garážích a u všech mechanicky čištěných dlažeb.

Pohyby obkladové konstrukce jsou zachycovány zasouváním pera do drážky profilu. Viditelná šířka profilu Schlüter-DILEX-EDP činí ve svém základním postavení 12 mm. Spoj na pero a drážku nemůže zachycovat žádné vertikální pohyby, a proto je nutné potěr vhodně zajistit proti svislému pohybu. Hrany dlaždic jsou účinně chráněny zvláštní konstrukcí postranních kotevních ramen profilů.


Schlüter®-DILEX-EDP

Zpracování

  1. Profil Schlüter-DILEX-EDP se zvolí podle tloušťky dlaždice.
  2. V místě osazení profilu se nanese ozubenou stěrkou lepidlo na lepení obkladu a dlažby.
  3. Profil Schlüter-DILEX-EDP se zatlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lože z lepidla a vyrovná se. Polohu dilatačních a dělících spár v podkladu je nutné přesně dodržet.
  4. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se celoplošně zastěrkuje lepidlem, které se šikmo nastěrkuje i na svislá ramena profilu.
  5. Přiléhající dlaždice se pevně zatlačí a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s dlaždicí (profil nesmí být výše než povrch dlažby, spíše o cca 1 mm níže). Dlaždice musí být v oblasti profilu položeny zplna do lepidla. Dlaždice se přikládají k profilu vždy neoříznutou stranou.
  6. Mezi dlaždicí a profilem se ponechá spára o šířce cca 2 mm, která se zcela vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-DILEX-EDP

Materiál

Schlüter-DILEX-EDP lze dodat v následujícím materiálovém provedení:

  • E = ušlechtilá ocel
    V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-DILEX-EDP je vyroben z ušlechtilé oceli, materiál č. 1.4301, tvaruje se válcováním z pásových plechů. Kotevní ramena jsou lichoběžníkovitě perforovaná. Profil odolává velkému mechanickému namáhání a je zvláště vhodný pro použití tam, kde je důležitá odolnost vůči chemikáliím a kyselinám, např. v potravinářském průmyslu, v pivovarech, mlékárnách, velkokuchyních a nemocnicích a v oblasti bydlení. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-DILEX-EDP

Poznámka

Schlüter-DILEX-EDP nevyžaduje žádnou zvláštní péči ani údržbu. Povrchy z ušlechtilé oceli, vystavené atmosférickým vlivům nebo agresivním látkám, by měly být pravidelně čištěny jemným čistícím prostředkem.

Pravidelné čištění nejenom udržuje čistý vzhled oceli, ale také snižuje riziko koroze. Pro veškeré čistící materiály platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a fluorovodíkovou.

Je nutné také zabránit kontaktu s jinými kovy, jako např. s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. pro odstraňování zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-DILEX-EDP

Varianty


Schlüter-DILEX-EDP


Schlüter®-DILEX-EDP


Schlüter®-DILEX-EDP

Časté dotazy

Exteriér

Které dilatační profily jsou vhodné do exteriéru?

Zobrazit odpověď

Zde přicházejí v úvahu profily ze skupiny výrobků Schlüter-DILEX, které mají šířku 8-10 mm. Jsou to Schlüter-DILEX-BWB, Schlüter-DILEX-EDP a Schlüter-DILEX-KS.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka