logo

Drenážní systémy

Cílené odvádění vlhkosti k  úrovni odvodnění představuje jeden z hlavních úkolů, které je nutné zvládnout při konstrukci balkonů a teras. Schlüter-Systems nabízí programem Schlüter-TROBA řešení drenáží pro nejrůznější konstrukční skladby. Společné pro všechny: trvalá funkčnost a vysoká zatížitelnost. Schlüter-DITRA-DRAIN je první a jediná kontaktní kapilárně pasivní drenáž pro dlažby z keramiky nebo přírodního kamene.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN je tvarově stabilní polyetylénová fólie s jednostranně tvarovanou speciální nopkovou strukturou a nalepenou polypropylenovou filtrační tkaninou na vrchní straně. Je univerzálním podkladem pro dlažby jako separační vrstva a trvale účinná kapilárně pasivní kontaktní drenáž.
Další čtení

Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA

Schlüter-TROBA je separační a drenážní vrstva nad vodorovnou izolací pod vrstvou potěru nebo štěrku. Je tvořena tlakově stálou polyetylénovou folií s výlisky a otvory k drenážním kanálkům. Při lepení dlaždic na potěr je nutno použít separační a izolační vrstvu Schlüter-DITRA.
Další čtení

Schlüter®-TROBA-PLUS /-G

Schlüter®-TROBA-PLUS /-G

Schlüter-TROBA-PLUS je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivě odvádí případnou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysoké zátěži a jsou překryty nakašírovanou textilií, propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor.
Schlüter-TROBA-PLUS-G je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivě odvádí případně vsáklou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysokému zátížení a jsou překryty nakašírovanou mřížkovou tkaninou propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor. Schlüter-TROBA-PLUS 8G je zvláště vhodná pro kombinaci s drenážními potěry.
Další čtení

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E je drenážní žlab z ušlechtilé oceli, který je možné osadit při nízkých výškách napojení dveří na balkonech a terasách, kde zabraňuje hromadění vody. Může být používán i jako žlab pro plošnou drenáž.
Další čtení

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter-TROBA-STELZ-DR jsou omezovací kroužky pro tenkovrstvou maltu na Schlüter-TROBA-PLUS. Po nanesení tenkovrstvé malty lze kroužky ponechat na místě jako ztracené bednění nebo je lze odebrat a opět použít.
Další čtení

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter-TROBA-STELZ-MR jsou plastové kroužky, sloužící pro suché pokládání dlaždic velkých rozměrů na balkony a terasy. Plastové kroužky, vysoké 25 mm, se v místech křížení spár dlaždic vyplní maltou a na tento podklad se ukládají jednotlivé dlaždice.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?