logo

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Použití a funkce

Schlüter-DITRA-DRAIN je spolehlivá a trvale funkční kontaktní kapilárně pasivní drenáž. V exteriéru se pokládá do tenké vrstvy lepidla na kontaktní izolaci položenou ve spádu jako Schlüter-KERDI.

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 se skládá z uzavřené polyetylenové fólie, která má na jedné straně cca 4 mm vysoké výlisky ve tvaru komolých kuželů a na nich nalepené filtrační tkaniny.

Část výlisků je ve tvaru obrácených, cca 2 mm vysokých tupých pyramid, čímž vznikají na spodní straně čtvercové komůrky. Ty slouží k zakotvení tenké vrstvy lepidla, do které se Schlüter-DITRA-DRAIN celoplošně pokládá a která je nanášena na kontaktní izolaci ozubenou stěrkou 6 x 6 mm. Husté výlisky ve tvaru komolých kuželů přenášejí i velmi vysoké zatížení v tlaku (do cca 50 t/m2). Výlisky ve tvaru obrácených tupých pyramid zajišťují dobrou kontaktní přídržnost k podkladu.

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 je vhodná především pro interiéry a pro malé plochy v exteriéru.

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 se skládá z tvarově stabilní polyetylenové fólie, která má na jedné straně výlisky ve tvaru komolých kuželů a na obou stranách nalepenou filtrační tkaninu z polypropylénu. Filtrační tkanina nalepená na spodní straně slouží k zakotvení tenké vrstvy lepidla, do které se Schlüter-DITRA-DRAIN 8 celoplošně pokládá a která je nanášena na kontaktní izolaci ozubenou stěrkou (doporučujeme: 3 x 3 mm nebo 4 x 4 mm).

Tlaková zatížitelnost činí až 15 t/m². Pás Schlüter-DITRA-DRAIN 8 byla vyvinuta speciálně do exteriéru.

Uzavřené polyetylenové pásy Schlüter- DITRA-DRAIN 4 a 8 tvoří navíc ochrannou vrstvu pro kontaktní izolaci.

Shrnutí funkcí a použití:

a) Drenáž / Odvětrání
Odvětrání umožňuje rychlé vysychání tenké vrstvy lepidla. Kapilárně pasivní drenážní účinek umožňuje beztlakový odvod vody nashromážděné v drenážním prostoru a zabraňuje zpětnému prosakování do obkladové vrstvy.

b) Separace
Schlüter-DITRA-DRAIN odděluje obklad od podkladu a tím vyrovnává napětí mezi podkladem a obkladem, způsobené různými tvarovými změnami. Dochází rovněž k překlenutí trhlin vzniklých pnutím, které nejsou přenášeny do obkladového materiálu.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka