logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-PLUS je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž pro pokládání na izolace, uložené vodorovně ve spádu. Je vyrobena z uzavřené polyetylénové fólie s výlisky, na které je nakašírovaná filtrační tkanina. Schlüter-TROBA-PLUS 8G má místo filtrační tkaniny nakašírovanou mřížkovou tkaninu s velikostí ok cca 2 x 2 mm. Strana s výlisky a nakašírovanou tkaninou, na kterou se ukládá konstrukce podlahy, působí jako celoplošná drenážní vrstva (kapilárně pasivní drenáž) s extrémně velkou kapacitou pro odvádění vody.

TROBA-PLUS jako uzavřený polyetylénový pás slouží dodatečně i jako ochrana izolace. Hustě uspořádané kuželovité výlisky odolávají velmi vysokým napětím v tlaku. Prostor mezi pásem s výlisky a tkaninou tvoří tepelně a kročejově izolující vzduchový polštář, který navíc chrání izolaci před škodlivým zatížením teplem. Dochází k rovnoměrnému a celoplošnému rozdělení zatížení působícím na izolaci. Schlüter-TROBA-PLUS a 8G zvedají konstrukci krytiny po celé ploše o 8 mm, Schlüter-TROBA-PLUS 12 o 12 mm.

Účinně se tak přemostí menší chyby ve spádu izolace, jako např. nerovnosti nebo vyvýšeniny v místech přesahů, které způsobují hromadění vody. Větší nerovnosti ve spádu izolace je možno před uložením TROBA-PLUS vyrovnat maltou.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Montáž

  1. Uložená vodotěsná izolace na nosném podkladu musí mít spád směrem k odtoku, kde musí být spolehlivě napojena. Před uložením TROBA-PLUS je nutno vyrovnat příp. příliš velké nerovnosti ve spádu izolace maltou.
  2. TROBA-PLUS se bez ohledu na směr spádu volně položí na izolaci filtrační / mřížkovou tkaninou nahoru. Spoje se překryjí přesahujícím okrajem tkaniny.
  3. S další skladbou podlahové konstrukce pokračujeme přímo na položené TROBA-PLUS v souladu s platnými technickými pravidly.
  4. Poznámka: Pro ukončení hran, provedení dilatačních spár a přechodů na stěnu odkazujeme na naše profily Schlüter- BARA a Schlüter-DILEX.

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Materiál

Schlüter-TROBA-PLUS je vyroben z tvarově stálé polyetylénové fólie s vytvarovanými výlisky a nakašírovanou filtrační tkaninou z polypropylenu na lícové straně. U TROBA-PLUS 8G je mřížková tkanina z polyetylénu. Materiál je tvarově stálý až do teploty + 80 °C.

Pevnost v tlaku činí u TROBA-PLUS 8 a 8G až 39 t/m2, u TROBA-PLUS 12 až 30 t/m2. Funkčnost a vlastnosti materiálu jsou trvale zaručeny. Materiál je odolný proti stárnutí a zpráchnivění. Zbytky není nutno dávat do zvláštního odpadu.

Polyetylén není dlouhodobě odolný proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšímu skladování na přímém slunci.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-TROBA-PLUS se pokládá především na vodorovné izolace, umístěné ve spádu a vytváří celoplošně účinnou plošnou drenáž mezi izolací a konstrukcí podlahy. Hlavní oblastí použití jsou terasy a balkony, ale i průmyslové stavby, prostory v plaveckých bazénech, sprchách, umývárnách atd. s plošnou izolací. Uložená TROBA-PLUS je dostatečně stabilní proti mechanickému zatížení při výstavbě, např. pojíždění kolečkem. Podlahová konstrukce se může skládat z potěru s dlažbou nebo bez ní nebo z konstrukce z desek či dlažebních kamenů, položených na lože ze štěrku nebo kamenné drti (min. 5 cm). Stejně tak je možno nanést i vrstvu zeminy nebo štěrku.

Schlüter-TROBA-PLUS 8G je zvláště vhodná pro konstrukce s drenážním potěrem nebo pro pokládku velkoformátových dlaždic na Schlüter-TROBA-STELZ-DR, fixační podložky vyplněné tenkou vrstvou lepící malty.

Voda, která prosákne konstrukcí, se nahromadí v drenážním prostoru TROBA- -PLUS, a odtud je beztlakově odvedena k odtoku. Tím je vyloučeno trvalé provlhnutí roznášecí vrstvy průsakovou vodou.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Poznámka

Upozornění:
U volné pokládky na lože ze štěrku / kamenné drti nebo na podložky může při jednostranném nebo rohovém zatížení docházet k pohybům deskových materiálů. U konstrukcí s ložem ze štěrku nebo kamenné drti < 5 cm může vznikat lehký pružící efekt. Aby se mu zabránilo, doporučujeme pokládku na Schlüter-TROBA, viz technický list výrobku 7.1.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Výrobky


Schlüter-TROBA-PLUS je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivě odvádí případnou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysoké zátěži a jsou překryty nakašírovanou textilií, propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor.

Schlüter-TROBA-PLUS 8


Schlüter-TROBA-PLUS 12


Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Schlüter-TROBA-PLUS-G je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vzlínání a spolehlivě odvádí případně vsáklou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysokému zátížení a jsou překryty nakašírovanou mřížkovou tkaninou propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor. Schlüter-TROBA-PLUS 8G je zvláště vhodná pro kombinaci s drenážními potěry.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


Schlüter-DITRA-DRAIN 8


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G


Schlüter®-TROBA-PLUS

Časté dotazy

Plošné zatížení

Jakou plošnou zátěž převezme Schlüter-TROBA-PLUS? Lze drenáž zatěžovat osobním automobilem?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Podlahové konstrukce

Kdy se používá Schlüter-TROBA resp. Schlüter-TROBA-PLUS resp. Schlüter-TROBA-PLUS-G?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Odvodňovací výkon

Jak vysoký je odvodňovací výkon Schlüter-TROBA-PLUS?

Zobrazit odpověď

Odvodňovací výkon činí 3,8 l/m/sec, pro funkční drenáž konstrukční skladby je však důležitější, kolik vody drenáž dokáže pojmout.

Schlüter®-TROBA-PLUS / -PLUS-G

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka