logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-PLUS je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž pro pokládání na izolace, uložené vodorovně ve spádu. Je vyrobena z uzavřené polyetylénové fólie s výlisky, na které je nakašírovaná filtrační tkanina. Schlüter-TROBA-PLUS 8G má místo filtrační tkaniny nakašírovanou mřížkovou tkaninu s velikostí ok cca 2 x 2 mm.

Strana s výlisky a nakašírovanou tkaninou, na kterou se ukládá konstrukce podlahy, působí jako celoplošná drenážní vrstva (kapilárně pasivní drenáž) s extrémně velkou kapacitou pro odvádění vody.

Schlüter-TROBA-PLUS jako uzavřený polyetylénový pás slouží dodatečně i jako ochrana izolace. Hustě uspořádané kuželovité výlisky odolávají velmi vysokým napětím v tlaku. Prostor mezi pásem s výlisky a tkaninou tvoří tepelně a kročejově izolující vzduchový polštář, který navíc chrání izolaci před škodlivým zatížením teplem. Dochází k rovnoměrnému a celoplošnému rozdělení zatížení působícím na izolaci.

Schlüter-TROBA-PLUS a 8G zvedají konstrukci krytiny po celé ploše o 8 mm, Schlüter- TROBA-PLUS 12 o 12 mm.

Účinně se tak přemostí menší chyby ve spádu izolace, jako např. nerovnosti nebo vyvýšeniny v místech přesahů, které způsobují hromadění vody. Větší nerovnosti ve spádu izolace je možno před uložením Schlüter-TROBA-PLUS vyrovnat maltou.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka