logo

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Použití a funkce

U balkónů a teras často chybí dostatečná výška pro napojení vodotěsných izolací na stavební díly, dveřní rámy, stěny atd.

Dle DIN 18531-5, 6.4.6, je nutné vyvést izolaci 15 cm nad horní hranu nášlapné vrstvy.

U napojení v místě dveří se však lze od předpisů o plochých střechách odchýlit, pokud je zajištěno odvodnění pomocí jiných vhodných opatření. Osazení Schlüter-TROBA-LINE zde zajišťuje odvodnění i při nízké výšce napojení vodotěsné izolace.

Takto lze vytvořit i zvláštní konstrukce pro plynulé přechody.

Schlüter-TROBA-LINE-TL se skládá z perforovaného spodního dílu ve tvaru U a z perforovaného vrchního dílu rovněž ve tvaru U a osazuje se nad plošnou drenáží Schlüter-TROBA nebo Schlüter-TROBA-PLUS.

Schlüter-TROBA-LINE-TLR je drenážní žlab s vrchním mřížkovým roštem ze žárově pozinkované oceli resp. z ušlechtilé oceli (-TLR-E), který se vkládá do spodního dílu z ušlechtilé oceli.

Voda proteče otvory drenážního žlabu až na úroveň izolace a odtéká v plošné drenáži mezi izolací a konstrukcí nášlapné vrstvy k odvodění. Voda se tak nemůže hromadit u dveří a všude tam, kde chybí výška pro napojení vodotěsné izolace.

Schlüter-TROBA-LINE-TLG a -TLGR jsou varianty s uzavřeným spodním dílem, které odvádí vodu k postrannímu odvodnění.


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Zpracování

  1. Plocha balkonu nebo terasy musí být opatřena funkční a spolehlivoou vodotěsnou izolací ve spádu.
  2. TROBA-LINE se osadí na terče z malty nebo na díly pro nastavení výšky TROBA-LINE-TL/H u dveří nebo stěn, kde je nutno zabránit hromadění vody. Při pokládce TROBA-LINE je třeba ověřit počet maltových terčů nebo dílů pro nastavení výšky, na kterých TROBA-LINE leží, podle očekávaného zatížení. Pod dostatečnou plochou dna žlabu nesmí být žádná malta, aby byl zajištěn spolehlivý odvod vody.
  3. Na vodotěsnou izolaci ve spádu se musí položit nejdříve TROBA nebo TROBA-PLUS jako plošná drenáž a separace. Nezávisle na konstrukční skladbě je nutné zajistit dostatečně velký odvodňovací prostor nad izolací, ve kterém je voda přitékající ze TROBA-LINE spolehlivě odvedena k odvodnění.
  4. Jestliže má být položeno několik žlabových prvků za sebou, lze je spojit dodanými U-kusy (obr. 1). Tyto U-kusy lze použít i jako koncovku (obr. 2).
  5. K takto osazenému žlabu TROBA-LINE se nyní uloží potěr nebo jiná konstrukce s nášlapnou vrstvou.

Zesílení:

U drenážních žlabů TROBA-LINE-TL a -TLG v šířkách 110 mm a 160 mm lze v závislosti na zatížení vestavět přípravky pro zesílení Schlüter-TROBA-LINE-TL/V.


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Materiál

Schlüter-TROBA-LINE-TL /-TLG jsou z ušlechtilé oceli V2A (č. materiálu 1.4301 = AISI 304) a tvarují se z perforovaných pásů z ušlechtilé oceli.

U TROBA-LINE-TLR /-TLGR je vrchní rošt, který se vkládá do spodního dílu z ušlechtilé oceli, ze žárově pozinkované oceli.

U TROBA-LINE-TLR-E/-TLGR-E je horní mřížka rovněž z ušlechtilé oceli V2A.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost a vhodnost drenážních prvků
a možnou šířku (75 mm, 110 mm, 160 mm) je nutné vyjasnit pro každý objekt individuálně v závislosti na očekávaném množství vody, mechanickém a jiném námáhání.

Ušlechtilá ocel je zvláště vhodná pro použití vyžadující vedle vysoké mechanické odolnosti také odolnost proti namáhání chemikáliemi např. kyselým nebo alkalickým čisticím prostředkům. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E

Poznámka

Schlüter-TROBA-LINE nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. Drenážní žlab je nutné v případě potřeby vyčistit a odstranit ucpávající nečistoty. Pro čistění spodního dílu je nutno vyjmout vrchní díl. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.

 

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL je drenážní žlab z ušlechtilé oceli, který lze osadit u nízkých výšek napojení vodotěsné izolace u dveří na balkonech a terasách a který zabraňuje hromadění vody v této oblasti. Voda je odváděna plošnou drenáží pod nášlapnou konstrukcí k odvodnění.

Šířka: 75 mm / 110 mm / 160 mm

Výška: 20 mm / 40 mm

Délka: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR / -TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR/-TLR-E je drenážní žlab se spodním dílem z ušlechtilé oceli a vrchním drenážním roštem z pozinkované oceli nebo ušlechtilé oceli V2A, který může být při nízkých napojovacích výškách izolace osazen u dveřních rámů na balkonech a terasách, aby se zabránilo hromadění vody. Voda je odváděna plošnou drenáží pod nášlapnou konstrukcí k odvodnění. Mřížkové rošty mohou přenášet relativně vysoké dopravní zátížení.

Šířka: 110 mm / 160 mm

Výška: 20 mm / 40 mm

Délka: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Systémové doplňky

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H je díl pro nastavení výšky, umožňující plynule vyrovnat 40 mm vysoké perforované drenážní žlaby TROBA-LINE-TL a TROBA-LINE-TLR od 0 do 40 mm.

TL2 H - díl pro nastavení výšky H = 0 - 20 mm

TL4 H - díl pro nastavení výšky H = 20 -40 mm

Šířka: 75 mm / 110 mm / 160 mm

Délka: 135 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Při vyšším zatížení, vyvolaném např. chodci nebo invalidními vozíky, je vhodné použít u šířek 110 a 160 mm díl pro zesílení ­TROBA-LINE-TL/V.

Výška: 20 mm / 40 mm

Délka: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E


<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL je drenážní žlab z ušlechtilé oceli, který je možné osadit při nízkých výškách napojení dveří na balkonech a terasách, kde zabraňuje hromadění vody. Může být používán i jako žlab pro plošnou drenáž.

<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Poznámka:
Ke každému drenážnímu žlabu Schlüter-TROBA-LINE-TL jsou přibaleny dvě koncovky / spojky.


Schlüter-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TL/V

Poznámka:
Při větším zatížení způsobeném např. chodci nebo vozíčkáři je vhodné u šířek 110 a 160 mm použít zesílení Schlüter-TROBA-LINE-TL/V (objednává se zvlášť).


<a name='tlre'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E je drenážní žlab s horním drenážním roštem z leštěné ušlechtilé oceli a s dolním drenážním roštem z ušlechtilé oceli. Může být u nižších připojovacích výšek izolace osazen u dveřních rámů na balkónech a terasách pro odvod vzduté vody. Dále ho lze používat také jako plošný drenážní žlab pro vyšší zatížení.

<a name='tlre'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR-E


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR-E


<a name='tlke'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E je lišta z ušlechtilé oceli pro zachycení štěrku, sloužící k ukončení podlahové konstrukce příp. roznášení vrstvy.

<a name='tlke'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


<a name='tlr'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter-TROBA-LINE-TLR je drenážní žlab se spodním dílem z ušlechtilé oceli a s horním drenážním roštem z pozinkované oceli. Může být u nižších připojovacích výšek izolace osazen u dveřních rámů na balkónech a terasách pro odvod vzduté vody. Dále ho lze používat také jako plošný drenážní žlab pro vyšší zatížení.

<a name='tlr'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR


Schlüter-TROBA-LINE-TLR


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR

Poznámka:
Ke každému drenážnímu žlabu Schlüter-TROBA-LINE-TLR jsou přibaleny dvě koncovky/spojky. Rošt Schlüter-TROBA-LINE-TLR v délkách 1,50 m a 2,00 m se skládá vždy ze 2 dílů (2 x 0,75 m nebo 2 x 1,00 m).

<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H je výškově stavitelný díl, který umožňuje variabilní nastavení děrovaných drenážních žlabů Schlüter- TROBA-LINE-TL a Schlüter-TROBA-LINE-TLR do výšky 40 mm.  
 

<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter-TROBA-LINE-TL/H


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E


Schlüter®-TROBA-LINE

Časté dotazy

Zatížení

Lze použít Schlüter-TROBA-LINE i pro vjezd do garáže?

Zobrazit odpověď

Drenážní žlab Schlüter-TROBA-LINE je určen pouze pro zatížení pohybem osob, a proto jej nelze použít pro vjezd do garáže.

Schlüter®-TROBA-LINE

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka