logo

Schlüter®-TROBA

Použití a funkce

Schlüter-TROBA je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž ukládaná na vodorovné izolace ve spádu. Je vyrobena z děrované, polyetylénové fólie s výlisky, odolávající tlaku.  Mezi izolací a vrstvou štěrku nebo kamenné drti vytvoří klenuté prostory.

Průsaková voda, která pronikne netěsností dlažby se dostane otvory po stranách výlisků až na izolaci uloženou ve spádu a odteče vyklenutým prostorem až k odvodnění. Schlüter-TROBA se jako plošná drenáž osvědčuje v praxi již déle než 15 let.


Schlüter®-TROBA

Zpracování

  1. Nosný podklad a na něj v souladu s DIN 18 195-5, uložená izolace musí mít dostatečný spád směrem k odtoku, se kterým musí být vodotěsně spojena.
  2. Schlüter-TROBA se bez ohledu na směr spádu položí volně na izolaci. Jednotlivé pásy se po stranách překrývají plochým okrajem a konce dvou pásů se překryjí alespoň o jednu řadu výlisků.
  3. S podlahovou konstrukcí se pokračuje přímo na položené Schlüter-TROBA v souladu s platnými technickými pravidly.
  4. Poznámka: Pro ukončení okrajů hran, provedení dilatačních spár a přechodů na stěnu odkazujeme na příslušné profily z našeho výrobního programu.

Schlüter®-TROBA

Materiál

Schlüter-TROBA je vyroben z tvarově stálé polyetylénové folie s tvarovanými, 8 mm vysokými výlisky. Ve vnějších rozích výlisků jsou umístěny otvory pro pronikání průsakové vody. Rohož přiléhá výlisky k podkladu asi z 50 % a zbývajících 50 % je tvořeno jako vyklenuté drenážní prostory.  Materiál je trvanlivý a tvarově stálý při teplotách -40 C až +80 C.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-TROBA se pokládá především na vodorovné izolace podle DIN 18 195-5 položené ve spádu a vytváří účinnou plošnou drenáž mezi izolací a konstrukcí podlahy. Hlavní oblastí použití jsou terasy a balkony, které jsou opatřeny plošnou izolací.  Uložená Schlüter-TROBA je dostatečně stabilní proti mechanickému namáhání při montáži např. přecházení nebo pojíždění při přepravě materiálu.

Podlahová konstrukce se může skládat ze samonosných dlaždic nebo dlažebních kostek uložených ve štěrku nebo drti. Schlüter-TROBA přitom zabrání propadání malých kamínků na bitumenovou izolaci.

Voda, která prosákne podlahovou konstrukcí, je klenutým prostorem Schlüter-TROBA beztlakově odvedena k odtoku.


Schlüter®-TROBA

Poznámka

Schlüter-TROBA nepuchří a nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu.


Schlüter®-TROBA

Výrobky


Schlüter-TROBA-MA

balení = 20 ks


Schlüter-TROBA-RO


Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter-TROBA-ZFK jsou spárové křížky zajišťující homogenní vzhled spár při volné pokládce keramických prvků, desek z přírodního kamene nebo betonových desek do lože ze štěrku nebo kamenné drti, např. na Schlüter-TROBA. Šířka spáry je 3 mm, výška křížku 15 mm. Zastrčením spárových křížků do sebe lze dosáhnout výšky 30 mm.

Schlüter®-TROBA-ZFK

balík = 50 ks


Schlüter®-TROBA


Schlüter®-TROBA

Časté dotazy

Plošné zatížení

Jakou plošnou zátěž převezme Schlüter-TROBA? Je možné zatížení osobním automobilem?

Zobrazit odpověď

Protože u Schlüter-TROBA leží štěrkové lože mezi jednotlivými vrcholovými body bezprostředně na podkladu, neexistuje omezení plošného zatížení kvůli Schlüter-TROBA. 

Maximální zatížitelnost reguluje pouze konstrukce krytiny. Veškeré varianty našich plošných drenáží jsou dostatečně stabilní vůči mechanickému namáhání vznikajícímu během pokládky např. přecházením nebo přejížděním za účelem přepravy materiálu.

Podlahové konstrukce

Kdy se používá Schlüter-TROBA resp. Schlüter-TROBA-PLUS resp. Schlüter-TROBA-PLUS-G?

Zobrazit odpověď

Rohož Schlüter-TROBA se používá pro podlahové konstrukce se štěrkovým zásypem, Schlüter-TROBA-PLUS se používá u potěrové konstrukce a Schlüter-TROBA-PLUS-G se používá u skladeb s drenážním potěrem nebo u konstrukcí s podložkami.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka