logo

Schlüter®-TROBA

Použití a funkce

Schlüter-TROBA je spolehlivá a trvale účinná plošná drenáž ukládaná na vodorovné izolace ve spádu. Je vyrobena z děrované, polyetylénové fólie s výlisky, odolávající tlaku.  Mezi izolací a vrstvou štěrku nebo kamenné drti vytvoří klenuté prostory.

Průsaková voda, která pronikne netěsností dlažby se dostane otvory po stranách výlisků až na izolaci uloženou ve spádu a odteče vyklenutým prostorem až k odvodnění. Schlüter-TROBA se jako plošná drenáž osvědčuje v praxi již déle než 15 let.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka