logo

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-STELZ-DR jsou plastové kroužky z polyetylénu odolného proti hnilobě, sloužící pro pokládání samonosných velkoformátových dlaždic na balkonech a terasách.

Plastové kroužky vysoké 2 mm se pokládají v místech křížení spár velkoformátových dlaždic jako „ztracené bednění“ nebo jako opakovaně použitelná fixační šablona na drenáži Schlüter-TROBA-PLUS 8G a zaplní se tenkou vrstvou malty.

Po nanesení tenké vrstvy malty jsou velkoformátové dlaždice pokládány v rozích na vytvořené podložky a poklepem vyrovnávány do správné výšky a směru.

Spáry dlažby zůstávají otevřené a umožňují tak její odvodnění do celoplošné drenážní rohože Schlüter-TROBA-PLUS 8G, kde je voda beztlakově odváděna ve spádu k odvodnění.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Zpracování

  1. Jako podklad pro Schlüter-TROBA-STELZ-DR slouží kapilárně pasivní plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS 8G, která se pokládá na nosnou izolaci ve spádu (≥1,5%).
  2. Schlüter-TROBA-STELZ-DR se osazují v místech křížení spár velkoformátových dlaždic a vyplňují se maltou. Malta by měla být nanesena mírně nad hranu Schlüter-TROBA-STELZ-DR, aby bylo možné velkoformátové dlaždice zaklepat do roviny. Alternativně lze Schlüter-TROBA-STELZ-DR použít také jako opakovanou fixační šablonu pro nanesení tenké vrstvy malty.
  3. Pro překonání větších výškových nerovností lze v případě potřeby položit na sebe i několik kroužků Schlüter-TROBA-STELZ-DR.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Materiál

Schlüter-TROBA-STELZ-DR je vyroben z polyetylénu odolného proti hnilobě. Plastové kroužky mají průměr 23 cm a výšku 2 mm.

Vlastnosti materiálu a možnosti použití:
Schlüter-TROBA-STELZ-DR slouží k vytvoření podložek z tenké vrstvy malty pro pokládání velkoformátových dlaždic na drenážní rohož Schlüter-TROBA-PLUS 8G na balkonech a terasách.

Materiál je odolný proti hnilobě, je fyziologicky nezávadný a slučitelný s bituménem.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Upozornění

Schlüter-TROBA-STELZ-DR je odolný proti hnilobě a nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U volné pokládky na podložky může při jednostranném nebo rohovém zatížení docházet k pohybům deskových materiálů.


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Výrobky


Schlüter-TROBA-STELZ-DR

balík = 10 ks


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR


Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka