logo

Schodové profily pro schody s protiskluznou úpravou

Úrazy způsobené pádem v důsledku uklouznutí, zakopnutí nebo chybného kroku zaujímají dle sdělení pojišťoven v oblasti domácností "již mnoho let přední pozici mezi úrazy". Velký podíl mají pády, ke kterým dochází na schodech. To ukazuje, jak jsou schody důležité.

Zatímco pro komerční oblast existují přesné legislativní požadavky, v bytové výstavbě je věcí stavebníka, aby přijal dostatečná opatření.

Schlüter-TREP

Profily Schlüter-TREP přispívají k lepší optické rozpoznatelnostií hran schodů tím, že se od ostatního obkladu schodů barevně liší. Chůze do schodů je pro většinu lidí každodenní samozřejmostí a probíhá tedy spíše v podvědomí. Jinými slovy: Člověk jdoucí po schodech je mnohdy zamyšlený a nepozorný. Proto často ani nezaregistruje včas především první a poslední hranu schodů, což má za následek, že zde vzniká většina úrazů. Tím důležitější je optická rozpoznatelnost vycházející z barevně odlišných hran schodů.

Přední hrany schodů jsou nejsilněji mechanicky namáhané zóny obkladů schodů. Profily Schlüter-TREP chrání účinně hrany schodů před mechanickým poškozením.

Profily Schlüter-TREP nejen napomáhají zabránit úrazům, ale umožňují také individuální ztvárnění schodiště. Díky rozmanitosti různých typů profilů, barev a povrchů lze docílit optického zvýraznění. Od plastového profilu až po nadčasovou ušlechtilou ocel, každý si může vybrat podle svého vkusu.

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciální protiskluznou úpravou.
Schlüter-TREP-EK je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodišťových stupňů. Lze jej nalepit dodatečně na schody s keramickou nebo kamennou dlažbou. Schlüter-TREP-EFK je profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzovým profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné provedení schodů. Lze jej s použitím montážního lepidla osadit do příslušného vyfrézovaného vybrání nebo dodatečně na stupnice schodů.
Další čtení

Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Schlüter-TREP-S/-B jsou schodové profily z hliníku nebo ušlechtilé oceli s vyměnitelnou nášlapnou plochou z protiskluzné plastické hmoty. Jsou dodávány se širokou (TREP-B) nebo úzkou (TREP-S) nášlapnou plochou.
Další čtení

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter-TREP-FL je schodový profil florentinského tvaru z hliníku se speciálním protiskluzným profilováním nebo z ušlechtilé oceli, pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodišťových stupňů. Lze jej osadit na schody, které se obkládají keramickou nebo kamennou dlažbou.
Další čtení

Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Schlüter®-TREP-G /-GL /-GK /-GLK

Schlüter-TREP-G je schodový profil z kartáčované ušlechtilé oceli s vlepenou protiskluznou nášlapnou plochou.
Schlüter-TREP-GK je schodový profil z kartáčované ušlechtilé oceli s vlepenou protiskluznou nášlapnou plochou. Lze jej nalepit dodatečně na schody s keramickou nebo kamennou dlažbou.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?