logo

Schlüter®-TREP-FL

Použití a funkce

Schlüter-TREP-FL je schodový profil florentinského tvaru z hliníku nebo ušlechtilé oceli pro bezpečné a opticky dokonalé vytvoření hran schodů v interiérech. Lze jej osadit do schodů s keramickou nebo kamennou dlažbou.

Profil Schlüter-TREP-FL je určen pro použití v méně frekventovaných, nekomerčních nebo podobných interiérech. Profil je pevně ukotven v dlažbě a nelze jej při opotřebení vyměnit (vyměnitelnou nášlapnou plochu mají naše schodové profily Schlüter-TREP-S a -B a Schlüter-TREP-G).

Schlüter-TREP-FL chrání přední hranu schodů a poskytuje díky dobré optické rozpoznatelnosti vysokou míru bezpečnosti. Hliníkový profil má navíc speciální protiskluzové profilování. Jako příslušenství jsou k dodání odpovídající koncovky.


Schlüter®-TREP-FL

Zpracování

 1. Profil Schlüter-TREP-FL se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. Nejprve se obloží podstupnice schodu.
 3. Na hranu nad podstupnicí se nanese vhodné lepidlo na lepení dlažby.
 4. Profil Schlüter-TREP-FL se vtlačí celou plochou do lepidla a vyrovná tak, aby převislá hrana profilu s naneseným lepidlem doléhala k podstupnici.
 5. U profilu Schlüter-TREP-FL-AE z hliníku se navíc vnitřní zaoblená dutina přední hrany profilu před pokládkou vyplní vhodným lepidlem na lepení dlažby.
 6. Upevňovací rameno s lichoběžníkovitým perforováním a plocha nástupnice se v celé ploše přestěrkují lepidlem.
 7. Dlaždice na nástupnici se pevně zatlačí a vyrovnají tak, aby byly v jedné rovině s horní hranou profilu. Bezprostředně u profilu je třeba dlaždice pokládat zplna do lepidla.
 8. Mezi profilem a dlaždicemi se ponechá spára cca 2 mm.
 9. Spára se zcela vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-TREP-FL

Materiál

Profil lze dodat v následujícím provedení:

 • E = ušlechtilá ocel V2A (č. materiálu 1.4301 = AISI 304)
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Použitelnost materiálu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.Profil Schlüter-TREP-FL je určen pro užívání v méně frekventovaných, nekomerčních nebo podobných místech. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-TREP-FL-AE z eloxovaného hliníku má povrch zušlechtěný eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již nemění. Povrch je nutno chránit před brusnými předměty a poškrábáním. Hliník je citlivý na zásadité roztoky. Cementové materiály mají ve spojení s vlhkostí zásaditý účinek a mohou vést v závislosti na koncentraci a době působení ke korozi (tvorba hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné lepidlo nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil se uloží k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit voda.

Schlüter-TREP-FL-E/-FL-EB se tvaruje z pásů ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301). Ušlechtilá ocel je zvláště vhodná pro použití tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována i odolnost vůči chemikáliím, např. kyselým nebo zásaditým látkám, čistícím prostředkům. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-TREP-FL

Poznámka

Schlüter-TREP-FL nevyžaduje zvláštní údržbu ani péči.

Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čistícími prostředky. Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale také snižuje riziko koroze.

Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a fluorovodíkovou. Je nutné také zabránit kontaktu s jinými kovy, jako např. s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí, jako jsou stěrky nebo ocelová vlna, používané např. k odstraňování zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-TREP-FL

Varianty


Schlüter-TREP-FL-AE


Schlüter-TREP-FL-E


Schlüter-TREP-FL-EB


Schlüter-TREP-FL-AE/EK


Schlüter-TREP-FL-EB/EK*

* Lze použít pro Schlüter-TREP-FL-E a -EB.


Schlüter®-TREP-FL


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka