logo

Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Použití a funkce

Schlüter-TREP-SE, -S a -B jsou speciální profily pro protiskluznou a vzhledově dokonalou úpravu hran schodů.

Jsou zvláště vhodné pro použití v objektech s vysokou frekvencí pohybu osob, například v obchodních nebo veřejných budovách.

Nášlapné plochy profilů Schlüter-TREP-SE, -S a -B je možné v případě poškození nebo při opotřebení dodatečně vyměnit.

Schlüter-TREP-SE, -S a -B chrání přední hranu schodů a díky zvláštnímu protiskluznému provedení nášlapné plochy a dobré optické rozpoznatelnosti hran poskytují vysokou míru bezpečnosti.

Všechna tři provedení profilů jsou schválena pro použití v pracovním prostředí s nebezpečím uklouznutí (zkušební certifikát BIA, skupina hodnocení protiskluzného účinku R9).

Jako příslušenství jsou k dodání odpovídající koncovky.

Se Schlüter-TREP-TAP je navíc k dispozici krycí profil pro čelní hrany.


Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Zpracování

 1. Schlüter-TREP-SE/-S/-B se zvolí podle tloušťky dlažby.
 2. Nejdříve se obloží ve správné výšce podstupnice.
 3. Na hranu nad podstupnicí se nanese vhodné lepidlo na obklady a dlažbu.
 4. Dutiny na spodní straně profilu se vyplní vhodným lepidlem na obklady a dlažbu.

  Poznámka k bodům 3 a 4: V případě silnějších vrstev lepidla na hraně se použije malta pro středněvrstvé lepení.
   
 5. Schlüter-TREP-SE/-S/-B se zplna zatlačí do lepidla a vyrovná tak, aby přední hrana profilu lícovala s podstupnicí.
 6. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno a nášlapná plocha schodu se zcela přestěrkují lepidlem.
 7. Dlaždice na nástupnici se pevně zatlačí a vyrovnají tak, aby byly v jedné rovině s horní hranou profilu. Dlaždice musí být v oblasti profilu položeny zplna do lepidla.
 8. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá spára cca 2 mm.
 9. Spára mezi dlaždicí a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.
 10. Krycí profil pro čelní hrany Schlüter-TREP-TAP lze použít pouze u Schlüter-TREP-S a -B s nosným profilem z hliníku.
  Lze jej bočně zasunout do k tomu určené drážky nebo zespodu zaklapnout. Schlüter-TREP-TAP se se na zadní straně zafixuje k podstupnici (např. pomocí Schlüter-KERDI-FIX).

Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Materiál

Základem Schlüter-TREP-SE je nosný profil z ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301= AISI 304) válcovaný z pásů ušlechtilé oceli.

Základem Schlüter-TREP-S a -B jsou nosné profily z hliníku. Všechny tři typy profilů jsou vybaveny osazenou nášlapnou plochou se spodní částí z tvrzeného PVC a protiskluzným povrchem z měkčeného PVC.

Šířka nášlapné plochy činí u Schlüter-TREP-SE/-S 26 mm a u Schlüter-TREP-B 52 mm. Pro ukotvení nosného profilu do tenké vrstvy hydraulicky tuhnoucího lepidla nebo lepidel z epoxidové pryskyřice slouží lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Použitelnost příslušného typu profilu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

Schlüter-TREP-SE s nosným profilem z ušlechtilé oceli je zvláště vhodný v místech vyžadujících odolnost vůči chemikáliím a kyselinám nebo kde se očekává alkalické namáhání, například působením vody ve spojení s cementovými materiály.

Schlüter-TREP-S a -B s nosným profilem z hliníku jsou odolné proti chemickému namáhání, které se obvykle vyskytuje u obkladů schodů. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Cementové materiály ve spojení s vlhkostí mají alkalický účinek a mohou v závislosti na koncentraci a době působení hliník napadat a vést k poškození korozí. Dutinám, ve kterých se může hromadit alkalická voda, je nutné zabránit uložením profilu a přiléhajících dlaždic zplna do lepidla. Nosné profily Schlüter-TREP-SE, -S a -B a jejich nášlapné plochy podléhají různým tepelným změnám délky.

Srazy profilů by proto měly být v případě potřeby zhotoveny v jedné rovině se spárami přiléhajícího obkladu.

 


Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Poznámka

Schlüter-TREP-SE/-S/-B nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Nášlapnou plochu je možné v případě poškození nebo opotřebení vyměnit.

Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené atmosféře nebo agresivním médiím by se měli pravidelně čistit jemnným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění nezachovává pouze dobrý vzhled ušlechtilé oceli, ale zmenšuje také nebezpečí koroze. Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutno zabránit kontaktu s jinými kovy, např. běžnou ocelí, protože to může vést k druhotné korozi. To platí také pro nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. pro k odstranění zbytků malty.


Schlüter®-TREP-SE/-S/-B

Varianty


Schlüter-TREP-S / -B jsou schodové profily z hliníku nebo ušlechtilé oceli s vyměnitelnou nášlapnou plochou z protiskluzné plastické hmoty. Jsou dodávány se širokou (TREP-B) nebo úzkou (TREP-S) nášlapnou plochou.

Poznámka: R 9 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

Schlüter-TREP-B


Schlüter-TREP-S


Schlüter-TREP-S-E

* č.výr. doplnit o barvu (např. G 10 SE).
barvy: CG – G – GS – HB – NB

Příslušenství pro Schlüter®-TREP-B

Příslušenství pro Schlüter®-TREP-B


Schlüter-TREP-B/EL

* č.výr. doplnit o barvu (např. PE 52 / G).
barvy: CG – G – GS – HB – NB

Příslušenství pro Schlüter®-TREP-S / -S-E

Příslušenství pro Schlüter®-TREP-S / -S-E


Schlüter-TREP-S/EL

 * č.výr. doplnit o barvu (např. E 26 / G).
barvy: CG – G – GS – HB – NB


Schlüter-TREP-TAP


Schlüter-TREP-TAP-R


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Schlüter-barevný klíč
Schlüter-barevný klíč

Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka