logo

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Použití a funkce

Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečnou a vzhledově dokonalou úpravu hran schodů. Osazení je možné do keramických dlaždic, desek z přírodního kamene nebo i do potěrů, stěrek a jiných materiálů od tloušťky 2 mm. Profil je vhodný především pro použití v objektech s četným provozem osob, např. v obchodních prostorách nebo ve veřejných budovách. Schlüter-TREP-E chrání přední hranu schodů a díky zvláštnímu protiskluznému provedení nášlapné plochy (BIA – zkušební certifikát, třída protiskluznosti R 10 V6) a dobré optické rozpoznatelnosti hran, poskytuje vysokou míru bezpečnosti. Jako příslušenství jsou k dodání odpovídající koncovky.

Schlüter-TREP-EK je varianta bez kotevního ramene pro nalepení na hrany schodů. Profil je vhodný pro dodatečné osazení na poškozené hrany schodů, které lze takto snadno opravit.

Schlüter-TREP-EFK je varianta bez kotevního ramene a bez ochrany hran se speciálním protiskluzovým profilováním. Lze jej osadit do příslušného vyfrézovaného vybrání nebo dodatečně na stupnice schodů.


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Zpracování

 1. Schlüter-TREP-E se zvolí podle tloušťky obkladového materiálu.
 2. Nejdříve se obloží ve správné výšce podstupnice.
 3. Na hranu nad postupnicí se nanese vhodné lepidlo na obklay a dlažbu.
 4. Dutiny na spodní straně profilu se vyplní vhodným lepidlem na obklady a dlažbu. Poznámka ke 3. a 4.: V případě silnějších vrstev lepidla na hraně se použije hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro středněvrstvé lepení.
 5. Profil Schlüter-TREP-E se vtlačí celou plochou do lepidla tak, aby přední hrana profilu překrývala podstupnici nebo alternativně s ní lícovala.
 6. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno a nášlapná plocha schodu se zcela přestěrkují lepidlem.
 7. Dlaždice se pevně zatlačí do lepidla a vyrovná tak, aby lícovala s horní hranou profilu. Dlaždice v oblasti profilu je nutno uložit celoplošně zplna do lepidla.
 8. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá spára cca 2 mm.
 9. Spára mezi dlaždicí a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.
 10. Při použití profilu Schlüter-TREP-E ve vrstvách potěru je nutné vložit profil celou plochou do vrstvy malty, přičemž lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno je nutné překrýt v tloušťce min. 15 mm maltou potěru.
 11. Při pokládání jiného obkladového materiálu se profily Schlüter-TREPE lepí na hranu schodu v celé ploše a vyrovnají se tak, aby přední hrana profilu přiléhala k svislé podstupnici schodu. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se v celé ploše překryje obkladovým materiálem tak, aby hotový povrch lícoval s horní hranou profilu. V případě potřeby se profily předem očistí popř. odmastí. Alternativně může profil lícovat s podstupnicí, viz nákres „Varianta osazení Schlüter-TREP-E“.

Zpracování Schlüter-TREP-EK /-EFK

 1. Hrany schodů se očistí a poškozená místa eventuálně opraví.
 2. Spodní strana Schlüter-TREP-EK/-EFK se očistí, příp. odmastí.
 3. Profily se přilepí v celé ploše vhodným lepidlem (dle podkladu např. epoxidovým nebo Schlüter-KERDI-FIX). Upozornění: Profil vyčnívá cca 2,5 mm (při použití Schlüter-TREP-EFK cca 2 mm) nad povrch dlažby.

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Materiál

 • Schlüter-TREP-E se dodává v následujícím materiálovém provedení:

E = ušlechtilá ocel
V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304
V4A č. materiálu 1.4404 = AISI 316L

 • Schlüter-TREP-EK:

E = ušlechtilá ocel
V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304

 • Schlüter-TREP-EFK:

E = ušlechtilá ocel
V4A č. materiálu 1.4404 = AISI 316L


Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Vlastnosti materiálu a oblasti použití Použitelnost příslušného typu profilu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně podle očekávaného chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

Schlüter-TREP-E je obzvláště vhodný tam, kde je kromě vysokého mechanického zatížení vyžadována také odolnost vůči namáhání chemikáliemi, například kyselinami, alkalickými médii nebo čistícími prostředky.

Podle očekávaného namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 nebo 1.4404. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít 1.4404. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.
 


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK

Poznámka

Profily nevyžadují zvláštní péči nebo údržbu. Povrchy z nerezové oceli vystavené povětrnostním nebo agresivním vlivům by se měli pravidelně ošetřovat jemným čistícím prostředkem. Pravidelné čištění zachovává dobrý vzhled a chrání před korozí. Pro všechny čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože by to mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro veškeré nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK


<a name='e'></a>Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciální protiskluznou úpravou.

Poznámka: R 10 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

<a name='e'></a>Schlüter®-TREP-E


Schlüter-TREP-E


Schlüter-TREP-E


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A


Schlüter-TREP-E V4A/EK


<a name='ek'></a>Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodišťových stupňů. Lze jej nalepit dodatečně na schody s keramickou nebo kamennou dlažbou.

<a name='ek'></a>Schlüter®-TREP-EK


Schlüter-TREP-EK


Schlüter-TREP-EK


<a name='efk'></a>Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK je profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzovým profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné provedení schodů. Lze jej s použitím montážního lepidla osadit do příslušného vyfrézovaného vybrání nebo dodatečně na stupnice schodů,

<a name='efk'></a>Schlüter®-TREP-EFK

Poznámka:
R 10V 6 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

Schlüter®-TREP-E/-EK/-EFK


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka