logo

Schlüter®-RONDEC

Použití a funkce

Schlüter-­RONDEC je ukončovací profil pro Vnitřní kouty obkladů, který zároveň chrání hranu obkladu před poškozením. Povrch profilu tvoří symetricky zaoblenou hranu obkladu. Integrovaným vymezovačem spáry je definováná min. spára mezi profilem
a obkládačkami.

Profily, které se dodávají v různých materiálech, barvách a povrchových úpravách, umožňují barevné sladění vnějších hran obkladu s barvami obkládaček a spár nebo vytvoření zajímavých dekorativních kontrastů.

Schlüter-­RONDEC-E a -A eloxovaný dobře ladí se Schlüter-­DESIGNLINE- bordůrovými profily.

Kromě dekorativní funkce je obklad na hraně účinně chráněn před mechanickým poškozením.

Schlüter-­RONDEC v provedení z ušlechtilé oceli je jako ochrana hran zvláště odolný proti opotřebení a lze jej použít i jako ukončení podlah.

Se Schlüter-­RONDEC lze vytvořit ukončení, Vnitřní kouty nebo hrany soklů i u jiných obkladových materiálů jako např. koberců, parket, dlaždic z přírodního kamene nebo stěrek z epoxidové pryskyřice.

Pro jednoduché a dokonalé spojení profilů Schlüter-­RONDEC ve vnitřních koutech a vnějších rozích lze dodat vhodné tvarovky a pro vybrané materiály spojky a koncovky.


Schlüter®-RONDEC

Montáž

 1. Výška profilu Schlüter-RONDEC se zvolí podle tloušťky dlaždice a způsobu pokládky.
 2. V místech, kde má být obklad ukončen se pomocí ozubené stěrky nanese lepidlo na obklady. Používá-li se Schlüter-­RONDEC na vnějším rohu stěny, obloží se nejprve jedna celá stěna, a pak se na hraně druhé stěny nanese lepidlo.
 3. Schlüter-­RONDEC se zatlačí perforo­vaným kotevním ramenem do vrstvy lepid­la a vyrovná se.
 4. Perforované kotevní rameno se přestěr­kuje v celé ploše lepidlem.
 5. Přiléhající obkládačky se položí pokud možno celoplošně a vyrovnají se tak, aby lícovaly s horní hranou profilu.
  Upozornění: Pro vyrovnání rozměrových tolerancí materiálu podlahové krytiny může profil v oblasti stěny lehce přečnívat nebo ustupovat. V oblasti podlah nesmí profil v žádném případě vyčnívat nad povrch podlahy, spíše má být o cca 1 mm níže.
 6. Obkládačky se přiloží k bočnímu vymezovači spáry a tak se zajistí rovnoměrná spára o velikosti 1,5 mm.
  U profilu z ušlechtilé oceli, mosazi a u PRG profilů se ponechá spára cca 1,5 mm. Spára mezi obkládačkou a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. K choulostivými povrchům je nutno používat takové materiály a nástroje, které profil nepoškrábají nebo jinak nepoškodí. Znečištění maltou či lepidlem je třeba zvláště u profilů z hliníku ihned odstranit.
 8. Pro vnitřní kouty a Vnitřní kouty se dodávají vhodné tvarovky.

Schlüter®-RONDEC

Materiál

Profil lze dodat v následují­cích provedeních:

 • E = ušlechtilá ocel
              V2A č. materiálu 1.4301=AISI 304
              V4A č. materiálu 1.4404=AISI 316L
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • EP = ušlechtilá ocel leštěná
 • MC = mosaz chromovaná
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • AK = hliník eloxovaný matně mědí
 • AM = hliník eloxovaný matně mosazí
 • AT = hliník titan matně eloxovaný
 • ACG = hliník eloxovaný leskle chromem
 • AKG = hliník eloxovaný leskle mědí
 • AMG = hliník eloxovaný leskle mosazí
 • ATG = hliník titan leskle eloxovaný
 • ACGB = hliník eloxovaný
                      chromem kartáčovaný
 • AGSB = hliník grafitově černý kartáčovaný
                     eloxovaný
 • AKGB = hliník eloxovaný mědí kartáčovaný
 • AMGB = hliník eloxovaný mosazí kartáčovaný
 • ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný
 • TS = hliník strukturovaný povrch
 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
 • PRO = PVC barevné
 • PRG = PVC barevné

Vlastnosti materiálu a oblasti použití

Schlüter-­RONDEC se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů.

Při chemickém nebo mechanickém namáhání je nutné předem vyjasnit použitelnost profilu pro každý jednotlivý případ zvlášť. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-­RONDEC-MC (mosaz chromo­va­ná) je zvlášť vhodný pro Vnitřní kouty stěn a ukončení, například v kombinaci
s chro­movanými armaturami v koupelnách. Viditelné plochy je nutno chránit proti oděru a poškrábání. Malta nebo stěrkový materiál musí být z profilu okamžitě odstraněny.

Schlüter-­RONDEC-E (ušlechtilá ocel) vyrobený z materiálu 1.4301 (V2A) nebo 1.4404 (V4A) je zvláště vhodný pro použití tam, kde se očekává vysoké mechanické nebo zvláštní chemické namáhání např. v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, velkokuchyních a nemocnicích, ale i v oblasti bydlení. Podle očekávaného namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 nebo 1.4404. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít 1.4404. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Schlüter-­RONDEC-AE / -ACG / -ACGB / -AM / -AMG / -AMGB / -AK / -AKG / -AKGB / AT / - ATG / - ATGB (hliník eloxovaný) je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou. Tato vrstva se při běžném použití již dále nemění. Viditelné plochy je nutno chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil je nutné uložit k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

Schlüter-­RONDEC-PRO / -PRG (barevné PVC) je vyroben z barevného tvrdého PVC, které je odolné vůči deformaci a poškrábání, UV záření, ve venkovním prostředí však není trvale barevně stálý. Není vhodný pro hrany a ukončení, kde se předpokládá silné mechanické namáhání - například u hran schodů nebo zakončení podlah.

Schlüter-RONDEC-AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je odpovídajícím způsobem upravený a následně opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-­RONDEC-TS (hliník toskana lakovaný) se jedná o povrchy s přírodním charakterem. (Další vlastnosti viz Schlüter-RONDEC-AC).


Schlüter®-RONDEC

Poznámka

Schlüter-­RONDEC nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a ošetřování. U povrchů citlivých na poškrábání se nesmí používat čisticí prostředky s brusnými částicemi.

Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Ošetří-li se ušlechtilá ocel např. leštěnkou nebo podobnými přípravky, získá lesklý povrch.

Povrchy z ušlechtilé oceli, vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním látkám by se měly pravidelně čistit jemným čisticím prostředkem. Pravidelné čištění zachovává nejenom čistý vzhled ušlechtilé oceli, nýbrž snižuje také riziko koroze. Pro všechny používané čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu fluorovodíkovou a kyselinu chloro­vodíkovou.

Je nutné zabránit i kontaktu s jinými kovy např. s běžnou ocelí, neboť to může vést ke korozi. Totéž platí také pro nástroje, jako jsou stěrka nebo ocelová vata, které slouží k odstraňování zbytků malty apod.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-­CLEAN-CP.


Schlüter®-RONDEC


<a name='pro'></a>Schlüter-RONDEC-PRO

Schlüter-RONDEC-PRO je dekorativní profil z barevného PVC pro symetricky zaoblené vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů, chránící hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.  

 

<a name='pro'></a>Schlüter-RONDEC-PRO


Schlüter-RONDEC-E/PRO


Schlüter-RONDEC-I/PRO

* č.výr. doplnit o barvu (např. PRO 60 BW). barvy: AP – BH – BW – CA – G – GS – HB – HG – NB – PG – SP – W

** č.výr. doplnit o barvu (např. PRO 125 BW). barvy: BW – PG – W

barvy L = 3,00 m: BW - PG - W

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „ /300“ (např. PRO 60/300).


<a name='prg'></a>Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter-RONDEC-PRG je dekorativní profil z barevného PVC pro symetricky zaoblené vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů, chránící hrany obkladů před mechanickým poškozením.

<a name='prg'></a>Schlüter®-RONDEC-PRG


Schlüter-RONDEC-E/PRG


Schlüter-RONDEC-I/PRG

* č.výr. doplnit o barvu (např. PRG 60 BW).
barvy: BW – PG – W

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „ /300“ (např. PRG 60/300).


<a name='a'></a>Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter-RONDEC-A eloxovaný je symetricky zaoblený profil z hliníku s různě eloxovanými povrchy pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů.  Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

<a name='a'></a>Schlüter®-RONDEC-A


Schlüter®-RONDEC-AGSB

Upozornění:
Profily Schlüter-RONDEC-A o výšce 15 mm se nedodávají se zvláštním perforováním.

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „ /300“ (např. RO 60 AE/30).


Schlüter-RONDEC-AM


Schlüter-RONDEC-AMG


Schlüter-RONDEC-AMGB


Schlüter-RONDEC-AK


Schlüter-RONDEC-AKG


Schlüter-RONDEC-AKGB


Schlüter-RONDEC-AT


Schlüter-RONDEC-ATG


Schlüter-RONDEC-ATGB


Schlüter-RONDEC-A / EV


Schlüter-RONDEC-A/V

* č.výr. doplnit označením povrchu (např. ED/RO 90 ACGB).
povrchy: ACG – ACGB – AE

** č.výr. doplnit označením povrchu (např. ED/RO 125 AE).
povrchy: ACG – ACGB – AE – AT– ATG – ATGB

*** č.výr. doplnit označením povrchu (např. EV/RO 60 AK).
povrchy: ACG – ACGB – AE – AGSB –AK – AKG – AKGB – AM – AMG – AMGB – AT – ATG – ATGB


Schlüter®-RONDEC-A/V

č. výr. doplnit o barvu (např. ED / Q 45 BW)

* Barvy: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Barvy: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

Barvy L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W


<a name='e'></a>Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E je symetricky zaoblený profil pro vnější rohy a ukončení obkladů z ušlechtilé oceli s různými úpravami povrchu.

<a name='e'></a>Schlüter®-RONDEC-E

Pro 3 m délky č.výr. doplnit „ /300“ (např. RO 60 E/30).

Poznámka: Zvláštním perforováním nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m.


Schlüter-RONDEC-EB


Schlüter-RONDEC-EB/EK

Lze použít pro Schlüter-RONDEC-E und -EB.


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO


Schlüter-RONDEC-EV/RO


Schlüter-RONDEC-I/RO


Schlüter-RONDEC-I/RO


Schlüter-RONDEC-IV/RO


Schlüter-RONDEC-E/EV V4A


Schlüter-RONDEC-E V4A


Schlüter-RONDEC-EP


Schlüter®-RONDEC-E/V


Schlüter-RONDEC-EV/RO


Schlüter-RONDEC-E/RO EB


Schlüter-RONDEC-EV/RO EB


Schlüter-RONDEC-EV/RO EP


Schlüter-RONDEC-E/RO EP


Schlüter-RONDEC-I/RO EB


Schlüter-RONDEC-I/RO EP


Schlüter-RONDEC-I/RO


Schlüter-RONDEC-IV/RO


<a name='mc'></a>Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter-RONDEC-MC jsou symetricky zaoblené profily pro vnější rohy stěn a ukončení obkladu z mosazi chromované.

<a name='mc'></a>Schlüter®-RONDEC-MC


<a name='ac'></a>Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter-QUADEC-AC je kvalitní ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

<a name='ac'></a>Schlüter®-RONDEC-AC


Schlüter-RONDEC-AC MyDesign

Potiskneme profily vaším individuálním designem. Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter-RONDEC-AC MyDesign


Schlüter®-RONDEC-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-RONDEC-AC MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RO 60 A)


Schlüter-RONDEC-ACG


Schlüter®-RONDEC-AC/ED


Schlüter®-RONDEC-AC/ID


Schlüter-RONDEC-ACGB


Schlüter®-RONDEC-TS<a name='ts'></a>

Schlüter-RONDEC-TS je symetricky zaoblený profil z hliníku se speciálním stukturovaným povrchem pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

Schlüter®-RONDEC-TS<a name='ts'></a>


Schlüter®-RONDEC-TSC


Schlüter®-RONDEC-TSBG


Schlüter®-RONDEC-TSB


Schlüter®-RONDEC-TSSG


Schlüter®-RONDEC-TSG


Schlüter®-RONDEC-TSOB


Schlüter®-RONDEC-TSLA


Schlüter®-RONDEC-TSDA


Schlüter®-RONDEC-TSR


Schlüter®-RONDEC-MBW


Schlüter®-RONDEC-MGS


Schlüter-RONDEC-TS/EV


Schlüter-RONDEC-TS-IV

** č.výr. doplnit označením povrchu (např. EV / RO 80 TSB)

Povrchy:
TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG

Schlüter®-RONDEC

Časté dotazy

Školka

Které profily pro rohy stěn jsou vhodné pro školku?

Zobrazit odpověď

V těchto oblastech se smějí používat pouze profily bez ostrých hran s minimálním poloměrem 6 mm – nejvhodnější je profil Schlüter-RONDEC.

Roh

Jakým způsobem se u profilů Schlüter-RONDEC nebo Schlüter-QUADEC provádí ukončení hrany v rohu, pokud je stěna obložena pouze do poloviční výšky?

Zobrazit odpověď

Pro ukončení profilů Schlüter-RONDEC a Schlüter-QUADEC jsou k dispozici vhodné koncovky.

Schlüter®-RONDEC

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Schlüter-KERDI-BOARD: Kuchyňská pracovní deska s obkladem
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Schlüter-barevný klíč
Schlüter-barevný klíč

Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků
image
Schlüter®-RUMA
Ohýbačka pro profily se zvláštním perforováním.