logo

Schlüter®-RENO-TK

Použití a funkce

Schlüter-RENO-TK je speciální profil pro plynulé spojení různě vysokých podlahových krytin, např. v místě přechodu dlažby na vinyl, PVC, linoleum nebo koberec. Sešikmená pohledová plocha Schlüter-RENO-TK zamezí vzniku hrany mezi různě vysokými podlahovými krytinami, o kterou lze zakopnout.

Přiléhající nižší krytina (např. koberec nebo elastická podlahová krytina) se dá zasunout do 6 mm vysoké drážky profilu, řezné hrany jsou tak zakryty a chráněny.


Schlüter®-RENO-TK

Zpracování

  1. Schlüter-RENO-TK se zvolí podle tloušťky dlaždice.
  2. Tam, kde se má dlažba ukončit, se nanese ozubenou stěrkou lepidlo na obklad a dlažbu.
  3. Profil se vtlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do lepidlového lože a vyrovná se.
  4. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se po celé ploše přestěrkuje lepidlem.
  5. Navazující dlaždice se pevně vtlačí a srovná tak, aby horní hrana profilu lícovala s dlažbou (profil nesmí vyčnívat nad povrch dlažby, spíše může být o cca 1 mm nižší). Dlaždice v místě profilu musí zplna přilnout k podkladu.
  6. Mezi profilem a dlaždicí se vynechá spára cca 2 mm.
  7. Vzniklá spára se důkladně vyplní spárovací hmotou.

Schlüter®-RENO-TK

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

E = ušlechtilá ocel V2A (materiál č. 1.4301=AISI 304)
EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
A = hliník
M = mosaz
AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost příslušného typu profilu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.

Schlüter-RENO-ETK/-EBTK je tvarován z pásů ušlechtilé oceli, V2A (materiál 1.4301). Ušlechtilá ocel odolává velkému mechanickému namáhání a je vhodná pro použití především i tam, kde je důležitá odolnost proti chemikáliím, např. působení kyselých nebo alkalických (zásaditých) látek a čistících prostředků. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Mimořádné očekávané namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Schlüter-RENO-MTK jsou mosazné profily. Na jejich neošetřeném povrchu nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Mosaz je odolná vůči téměř všem chemikáliím, které mohou přijít do styku s dlažbou. Na volné pohledové ploše mosazných profilů se působením vzduchu vytváří zoxidovaná vrstva, která způsobuje ztmavnutí povrchu. Působení vlhkosti nebo agresivních látek může vést k silné oxidaci a tvoření povrchových skvrn. 

Schlüter-RENO-ATK jsou hliníkové profily. Na jejich neošetřeném povrchu rovněž nelze vyloučit lehké výrobní stopy. Očekávané chemické namáhání je nutné vyjasnit předem. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Cementové materiály působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a v závislosti na koncentraci a době působení mohou vést ke vzniku koroze (tvoření hydroxidu hliníku). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch ihned odstranit. Profil se ukládá k dlaždici celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda. 

Schlüter-RENO-AETK z eloxovaného hliníku se díky své eloxované vrstvě vyznačuje ušlechtilým povrchem, který se při běžném používání již nemění. Agresivní látky nebo abrazivní materiály mohou poškodit povrch. Působení lepidla na obklady a dlažbu, malty nebo spárovací hmoty může narušit povrch, proto je nutné případné znečištění ihned odstranit. V ostatním platí popis jako u hliníku.


Schlüter®-RENO-TK

Poznámka

Schlüter-RENO-TK nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Oxidační vrstvu na mosazi nebo hliníku lze odstranit běžnými leštícími prostředky, ale vytváří se stále znovu. Poškození eloxovaných vrstev je možné odstranit pouze přelakováním. Povrchy z ušlechtilé oceli, které jsou vystaveny působení atmosféry nebo agresivních látek, by měly být pravidelně čištěny šetrným čistícím prostředkem.

Pravidelné čištění nepřispívá pouze k čistému vzhledu oceli, ale snižuje i nebezpečí koroze. Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutno zabránit kontaktu s jinými kovy, např. běžnou ocelí, protože to může vést k druhotné korozi. To platí i pro nářadí, jako je stěrka nebo ocelová vata, např. na odstranění zbytků malty.

V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-RENO-TK

Varianty


Schlüter-RENO-MTK


Schlüter-RENO-ATK


Schlüter-RENO-AETK


Schlüter-RENO-ETK


Schlüter-RENO-EBTK

Poznámka: Zvláštním perforováním nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m.

Schlüter®-RENO-TK

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků
image
Schlüter®-RUMA
Ohýbačka pro profily se zvláštním perforováním.