logo

Schlüter®-QUADEC

Použití a funkce

Schlüter-QUADEC je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější hrany obkladů a dlažeb, který poskytuje dobrou ochranu hran. Pohledová plocha profilu vytváří vnější pravoúhlý roh obkladu. Integrovaným vymezovačem spáry je u hliníkových profilů definována min. spára mezi profilem a obkládačkami.

Profily, které se dodávají v různých materiálech, barvách a povrchových úpravách, umožňují barevné sladění vnějších hran obkladu s barvami obkládaček a spár nebo vytvoření zajímavých dekorativních kontrastů. Schlüter-QUADEC-E a -A dobře ladí s bordurovými profily Schlüter-QUADEC-FS nebo Schlüter-DESIGNLINE.

Kromě dekorativní funkce profil účinně chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením.

Schlüter-QUADEC jako ochrana hran z ušlechtilé oceli je zvlástě odolný proti opotřebení a je proto použitelný i jako ukončovací hrana podlahy nebo schodů.

Pomocí QUADEC lze také vytvořit ukončení, hrany nebo zakrytí soklů jiných povrchových materiálů jako jsou koberec, parkety, dlažba z přírodního kamene nebo stěrky z epoxidové pryskyřice.

Pro jednoduché a dokonalé spojení QUADEC profilů ve vnitřních koutech a na vnějších rozích lze dodat vhodné tvarovky a pro vybrané materiály spojky a koncovky.


Schlüter®-QUADEC

Zpracování

 1. Výška profilu Schlüter-QUADEC se zvolí podle tloušťky dlaždice a způsobu pokládky.
 2. Na místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu. Pokud se QUADEC použije na vnější hraně stěny, dokončí se nejprve obklad jedné stěny a hned poté se nanese lepidlo na hranu druhé stěny.
 3. Schlüter-QUADEC se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
 4. Kotevní rameno se v celé ploše přestěrkuje lepidlem a vyplní se jím i otevřená komora profilu.
 5. Přiléhající obkládačky se položí pokud možno celoplošně a vyrovnají se tak, aby lícovaly s horní hranou profilu. Upozornění: Pro vyrovnání rozměrových tolerancí materiálu podlahové krytiny může profil v oblasti stěny lehce přečnívat nebo ustupovat. V oblasti podlah nesmí profil v žádném případě vyčnívat nad povrch podlahy, spíše má být o cca 1 mm níže.
 6. Obkládačky se přiloží k bočnímu vymezovači spáry a tak se zajistí rovnoměrná spára o velikosti 1,5 mm. U profilů z ušlechtilé oceli a mosazi se vynechá spára cca 1,5 mm. Spára mezi obkládačkou a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. U citlivých povrchů se používá materiál a nářadí nezpůsobující poškrábání ani jiné poškození. Znečištění maltou nebo lepidlem je nutno okamžitě odstranit, zvláště u profilů z hliníku.
 8. Pro vnější rohy a vnitřní kouty se dodávají vhodné tvarovky.

Schlüter®-QUADEC

Materiál

Schlüter-QUADEC lze dodat v následujících materiálových provedeních:

 • E = ušlechtilá ocel

V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304
V4A č. materiálu 1.4404 = AISI 316L

 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná
 • EP = ušlechtilá ocel leštěná
 • MC = mosaz chromovaná
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • AT = hliník titan matně eloxovaný
 • ACG = hliník eloxovaný leskle chromem
 • ACGB = hliník eloxovaný chromem kartáčovaný
 • ATG = hliník titan leskle eloxovaný
 • ATGB = hliník titan eloxovaný kartáčovaný
 • AEX = hliník přírodní eloxovaný křížem broušený
 • AMX = hliník eloxovaný mosazí křížem broušený
 • ATX = hliník titan matně eloxovaný křížem broušený
 • AQGX = hliník eloxovaný křížem broušený křemenná šedá
 • TS = hliník strukturovaný povrch
 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
 • PQ = PVC barevné

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-QUADEC se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchových úprav. Při chemickém nebo mechanickém namáhání je nutné předem vyjasnit použitelnost profilu pro každý jednotlivý případ zvlášť. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-QUADEC-MC (mosaz chromovaná) je zvláště vhodný pro vnější rohy stěn a ukončení např. v kombinaci s chromovanými armaturami v koupelnách. Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Malta nebo spárovací materiál musí být z profilu okamžitě odstraněny.

Schlüter-QUADEC-E se tvaruje z pásů ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301) nebo V4A (materiál 1.4404). Schlüter-QUADEC-E odolává velkému mechanickému namáhání a je vhodný pro použití i tam, kde je důležitá odolnost proti chemikáliím a kyselinám, např. v potravinářském průmyslu, v pivovarech, mlékárnách, velkokuchyních a nemocnicích, ale i v oblasti bydlení. Podle očekávaného namáhání lze volit mezi legováním materiálu 1.4301 nebo 1.4404. U vyššího namáhání jako např. v bazénech (sladká voda) doporučujeme použít V4A. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků.

To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. Schlüter-QUADEC-AE/ -ACG/ -ACGB/ -AEX/ -AMX/ -ATX/ -AQGX/ -AT/ -ATG/ -ATGB (hliník eloxovaný): Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem tvořeným eloxovanou vrstvou. Tato vrstva se při běžném používání již dále nemění.

Pohledové plochy je nutné chránit před poškrábáním. Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné lepidlo nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil se ukládá k obkladu celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

Schlüter-QUADEC-PQ (barevné PVC) je vyroben z barevného tvrdého PVC, které je odolné vůči deformaci a poškrábání. Materiál je stabilní proti UV záření, ve venkovním prostředí však není trvale barevně stálý. Není vhodný pro hrany a ukončení, kde se předpokládá silné mechanické namáhání - například u hran schodů nebo ukončení podlah.

Schlüter-QUADEC-AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je odpovídajícím způsobem upraven a následně opatřen práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-QUADEC-TS (hliník se strukturovanou povrchovou úpravou) se jedná o povrchy s přírodním charakterem (další vlastnosti viz Schlüter-QUADEC-AC).

Upozornění: Kvůli různým výrobním technologiím nelze vyloučit barevné rozdíly mezi profily a rohy, kouty.


Schlüter®-QUADEC

Pokyny

Schlüter-QUADEC nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Ošetří-li se ušlechtilá ocel např. leštěnkou nebo podobnými přípravky, získá lesklý povrch.

Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené působení atmosféry nebo agresivním látkám by měly být pravidelně čištěny jemnými čistícími prostředky. Pravidelné čištění zachovává nejen čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také riziko koroze. Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to by mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí, jako jsou stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-QUADEC


<a name='mc'></a>Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter-QUADEC-MC je kvalitní ukončovací profil z chromované mosazi pro vnější hrany obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh.

<a name='mc'></a>Schlüter®-QUADEC-MC


Schlüter®-QUADEC-MC/EV


Schlüter®-QUADEC-MC/ED


<a name='ac'></a>Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter-QUADEC-AC je kvalitní ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

<a name='ac'></a>Schlüter®-QUADEC-AC


Schlüter®-QUADEC-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-QUADEC-AC MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / Q 45 A)


Schlüter-QUADEC-AC MyDesign

Potiskneme profily vaším individuálním designem. Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter-QUADEC-AC MyDesign


Schlüter®-QUADEC-AC/ED

č. výr. doplnit o barvu (např. ED / Q 45 BW)

* Barvy: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Barvy: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

Barvy L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W


Schlüter-QUADEC-AC/ED


QUADEC-AC-EV-MBW-MGS


Schlüter-QUADEC-AC/EV


<a name='a'></a>Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter-QUADEC-A je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného hliníku pro vnější hrany obkladů.  Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

<a name='a'></a>Schlüter®-QUADEC-A


Schlüter®-QUADEC-ACG


Schlüter®-QUADEC-ACGB


Schlüter®-QUADEC-A/ED

* č. výr. doplnit označením povrchu (např. EV/Q 60 AT).
povrchy: ACG – ACGB – AE – AEX – AMX – AQGX – AT – ATG – ATGB – ATX

*** č. výr. doplnit označením povrchu (např. ED/Q 60 AT).
povrchy: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB


Schlüter-QUADEC-A/ED


Schlüter®-QUADEC-A/EV


Schlüter-QUADEC-A/EV


Schlüter®-QUADEC-AEX


Schlüter®-QUADEC-AMX


Schlüter®-QUADEC-AT


Schlüter®-QUADEC-ATG


Schlüter®-QUADEC-ATGB


Schlüter®-QUADEC-ATX


Schlüter®-QUADEC-A/V


Schlüter®-QUADEC-AQGX


<a name='e'></a>Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC-A je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější hrany obkladů a dlažeb, který poskytuje dobrou ochranu hran. Pohledová plocha profilu vytváří vnější pravoúhlý roh obkladu.

<a name='e'></a>Schlüter®-QUADEC-E

Upozornění:
Profily Schlüter-QUADEC-E/-EB o výšce 14/15 mm se nedodávají se zvláštním perforováním.
Pro 3 m délky č.výr. doplnit „ /300“ (např. Q60 E/300).

* Lze použít pro Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Nyní také ve výšce 7 mm


Schlüter®-QUADEC-E/ED


Schlüter®-QUADEC-EB


Schlüter®-QUADEC-EB/ED


Schlüter®-QUADEC-EB/EK

* Lze použít pro Schlüter-QUADEC-E a -EB.


Schlüter®-QUADEC-EB/EV


Schlüter®-QUADEC-E/EV


Schlüter®-QUADEC-EP


Schlüter®-QUADEC-EP/E

Upozornění:
Profily Schlüter-QUADEC-EP o výšce 15 mm se nedodávají se zvláštní perforací.


Schlüter®-QUADEC-EP/EV


Schlüter®-QUADEC-E V4A


Schlüter®-QUADEC-EV V4A


<a name='pq'></a>Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter-QUADEC-PQ je ukončovací profil z barevného PVC pro vnější hrany obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

<a name='pq'></a>Schlüter®-QUADEC-PQ


Schlüter®-QUADEC-PQ/E

* č. výr. doplnit označením povrchu (např. PQ 60 BW). povrchy: BH – BW – PG – SP – W


Schlüter®-QUADEC-TS<a name='ts'></a>

Schlüter-QUADEC-TS je kvalitní ukončovací profil z hliníku se speciálním strukturovaným povrchem pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

Schlüter®-QUADEC-TS<a name='ts'></a>


Schlüter®-QUADEC-TSB


Schlüter®-QUADEC-TSBG


Schlüter®-QUADEC-TSC


Schlüter®-QUADEC-TSDA


Schlüter®-QUADEC-TS/EV

** č. výr. doplnit označním povrchu (např. EV/Q 80 TSB).

Povrchy: 
TSB – TSBG – TSC – TSDA – TSG – TSI – TSLA – TSOB – TSR – TSSG


Schlüter-QUADEC-TS/EV


Schlüter®-QUADEC-TSG


Schlüter®-QUADEC-TSLA


Schlüter®-QUADEC-TSOB


Schlüter®-QUADEC-TSR


Schlüter®-QUADEC-TSSG


Schlüter®-QUADEC-MBW


Schlüter®-QUADEC-MGS


Schlüter®-RONDEC-A/V


Schlüter®-RONDEC-A/V


Schlüter®-RONDEC-E/V


Schlüter®-QUADEC


Schlüter®-QUADEC

Časté dotazy

Roh

Jakým způsobem se u profilů Schlüter-RONDEC nebo Schlüter-QUADEC provádí ukončení hrany v rohu, pokud je stěna obložena pouze do poloviční výšky?

Zobrazit odpověď

Pro ukončení profilů Schlüter-RONDEC a Schlüter-QUADEC jsou k dispozici vhodné koncovky.

Schlüter®-QUADEC

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Schlüter-barevný klíč
Schlüter-barevný klíč

Od "perlově bílé" po "cihlově červenou" – zde naleznete veškeré barvy našich výrobků!

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka


Schlüter profily s perforováním pro vytváření oblouků
image
Schlüter®-RUMA
Ohýbačka pro profily se zvláštním perforováním.