logo

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Použití a funkce

Schlüter-KERDI je izolační pás z měkkého polyetylénu, překrývající drobné trhlinky, oboustranně opatřený speciální střiží sloužící k účinnému zakotvení do lepidla na lepení dlažby nebo obkladů.

Pro usnadnění řezání je Schlüter-KERDI opatřen na jedné straně rastrem pro řezání. Kromě údajů o zbývajícím množstvím je vyznačena minimální šířka spojů přeplátováním 5 cm - pro lepení pásů navzájem.

Schlüter-KERDI byl vyvinut jako kontaktní izolace ve spojení s obkladem a dlažbou a lze jej použít v souladu s normami pro izolace DIN 18531*, DIN 18534 a DIN 18535*, které platí v Německu. Třídy namáhání účinky vodou dle DIN 18534: W0-I až W3-I*. Schlüter-KERDI dále má stavebně technické osvědčení (abP). Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A, B a C.

Schlüter-KERDI má dle ETAG 022 (kontaktní izolace) evropské technické schválení (ETA = European Technical Assessment) a je označen značkou CE.

* S osvědčením abP a/nebo v souladu s ETA dle ETAG 022. Více informací k použití a zpracování poskytne v případě potřeby naše oddělení aplikační techniky.

Lze nanášet i jiné vhodné stěrkovatelné obkladové materiály nebo omítkové vrstvy.

Schlüter-KERDI-DS je izolační pás a parotěsná zábrana v těsném spojení s obkladem a dlažbou, určený pro použití např. v plaveckých halách, zařízeních wellness a v průmyslových provozech se zvýšenou vlhkostí vzduchu.

Parotěsné zábrany mohou být vhodné i u podkladů, citlivých na vlhko, jako je např. dřevo, sádrokarton a sádrová omítka. Jako doplňky nabízíme hotové vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí.

Kromě KERDI jsou k dispozici i vnitřní kouty a vnější rohy, jakož i manžety pro průniky potrubí Schlüter-KERDI-KM resp. -KERDI-MV. Pro instalace, u kterých se zátky nacházejí v úrovni izolace a u kterých se má později instalovat prodloužení, lze dodat sady Schlüter-KERDI-PAS, které se skládají z manžety KERDI-MV a ze speciálního plastového pouzdra. Pro izolování spojů nebo pro vytváření rohů a soklů jsou nabízeny pásky Schlüter-KERDI-KEBA (páska) o šířkách 8,5/12,5/15/18,5 a 25 cm.

K izolaci dilatačních spár v ploše i koutech slouží Schlüter-KERDI -FLEX o šířkách 12,5 cm nebo 25 cm.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka