logo

Schlüter®-KERDI-FIX

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-FIX je elastické montážní lepidlo na bázi MS-polymeru.

Je vhodné ke zhotovení těsných napojení kontaktní izolace Schlüter-KERDI na jiné stavební díly např. balkonové dveře, okenní rámy, oplechování nebo ukončovací profily Schlüter-BARA. KERDI-FIX je také velmi vhodné pro lepení desek Schlüter-KERDI-BOARD k sobě nebo na zabudované stavební díly. Dále lze KERDI-FIX použít také k lepení celé řady jiných materiálů.


Schlüter®-KERDI-FIX

Zpracování

Oblast, na kterou má být výrobek aplikován, musí být nosná a dostatečně pevná. Lepený povrch musí být vhodný pro lepení, přilnavý, pevný a soudržný. Materiály nesmí obsahovat těkavé látky, které by později snižovaly přilnavost. Vhodnost je nutné prověřit na místě vlastním otestováním.

Schlüter-KERDI-FIX jako montážní lepidlo:

Schlüter-KERDI-FIX se nanáší ve tvaru housenky nebo v bodech. Pro dosažení úplného vytvrdnutí na nesavých nebo extrémně suchých materiálech lze KERDI-FIX navlhčit vodou. Slepené díly musí být po dobu vytváření povrchové slupky spojené, postřikování lepidla KERDI-FIX vodou výrazně zkracuje dobu vytváření povrchové slupky lepidla. V případě potřeby se poloha lepených dílů do dosažení funkční pevnosti fixuje.

Schlüter-KERDI-FIX pro utěsnění:

Pro přilepení Schlüter-KERDI nebo Schlüter-KERDI systémových komponent se KERDI-FIX nanese na podklad a rozetře se stěrkou s jemným ozubením. Lepený materiál se přitlačí co nejrychleji celoplošně a bez dutin k lepidlu.

Při lepení KERDI materiálu se doporučuje zatlačit KERDI pás napříč hladkou stranou ozubené stěrky nebo použít vhodný přítlačný váleček. Je nutné zabránit vzniku vzduchových bublinek.

KERDI-FIX pro pohledové spáry:

Před nanesením KERDI-FIX do spár je nutné oblepit okraje spár, např. krepovou páskou. Lepicí páska přitom nesmí zasahovat do spáry. Do spár vtlačte výplňovou šňůru vhodného průměru, aby se zabránilo přilepení na třech stranách.

Schlüter-KERDI-FIX nanášejte do spáry pokud možno bez vzniku dutin, přebytečný materiál stáhněte hladítkem na spáry. Poté je možné lepicí pásku odstranit a spáru pomocí vody nebo jiného hladicího prostředku vyhladit.

Upozornění: Pohledové spáry jsou spáry vyžadující údržbu.


Schlüter®-KERDI-FIX

Materiál

Schlüter-KERDI-FIX je jednosložková izolační a lepicí hmota na bázi polymerů modifikovaných silanem. Materiál není nebezpečný a lze jej likvidovat předepsaným způsobem pro odpad 080499.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Schlüter-KERDI-FIX je pachově neutrální, je odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům a dá se proto používat ve venkovních prostorách. Lepidlo je pružné bez rozpouštědel a dobře přilne k většině materiálů jako je dřevo, kámen, beton, kov, sklo a mnoho druhů plastů. Schlüter-KERDI-FIX lze používat jako lepicí i jako izolační hmotu a je také vhodné pro zhotvení napojovacích a dilatačních spár (nelze používat na pohledové spáry pod vodou).

Schlüter-KERDI-FIX lze přetírat většinou alkydových nebo disperzních barev. Použitelnost materiálu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.


Schlüter®-KERDI-FIX

Poznámka

Skladovatelnost

Schlüter-KERDI-FIX lze skladovat v uzavřeném obalu v chladném prostředí chráněném proti mrazu – doba skladovatelnosti činí 18 měsíců. Je-li kartuše otevřená, doba skladovatelnosti se zkracuje.


Schlüter®-KERDI-FIX


Výrobky

Výrobky


Schlüter®-KERDI-FIX


Schlüter®-KERDI-FIX

Vide(a)

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Schlüter-KERDI-BOARD: Umyvadlové pulty, odkládací a regálové plochy
Schlüter-KERDI-BOARD: Obložení van
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Schlüter-KERDI-BOARD: Kuchyňská pracovní deska s obkladem
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka