logo

Dlážděné průmyslové podlahy se Schlüter®-DITRA 25

Multitalent v podkladu to umožňuje

Vysokozdvižné vozíky s paletami vážícími několik tun projíždějcíí halou, skladové regály sahající až ke stropu a ve výrobní budově lisy válce a další těžké stroje tvořící výrobní linky. Těžkou zátěž nese pouze: podlaha. Aby se nepoškodila - a tím eventuálně ohrozila dokonce celou infrastrukturu, jsou na průmyslovou podlahu kladeny mimořádné požadavky. Vysoká odolnost vůči opotřebení, dobré přenášení zátěže do podkladu a odolnost proti olejům a chemikáliím přitom stojí na prvním místě.

Slinuté dlažby nabízí ve všech těchto bodech skvělé hodnoty a kromě toho umožní vytvořit individuální vzhled podlahy. Přesto její pokládka v průmyslově využívaných budovách nebo skladových halách často odradí, protože je považována za nedostatečně nosnou.

 

Další omyl, protože co se týče odolnosti proti oděru, proti olejům, kyselinám nebo louhům, ale i bezpečnosti chůze, vykazují povrchy keramických desek vynikající hodnoty splňující veškeré průmyslové požadavky. Pokud se při výběru materiálu rozhodnete pro vhodnou slinutou dlažbu nebo dlažbu klinker tloušťky minimálně 15 mm, získáte tak kvalitní podlahovou krytinu se širokým spektrem možností ztvárnění.

Důležité je, aby byla kvalitní keramická dlažba chráněna před změnami tvaru podkladu (roztažností a smršťováním způsobených rozdílem teplot) a zachovala si tím trvale bezvadný povrch.

Spolehlivou pomoc zde poskytuje separační rohož Schlüter-DITRA 25: Pokládá se mezi nosný podklad a dlažbu, neutralizuje rozdíly v rozpínání obou konstrukčních vrstev podmíněné materiálem. Polyetylénová rohož je k tomuto účelu opatřena na jedné straně střiží, která se zatlačí celoplošně do tenké vrstvy lepidla nanesené na podklad.

Vrchní strana DITRA 25 má strukturu s rybinovitě tvarovanými čtvercovými  výlisky, díky které vzniká současně mezi střiží a rohoží systém komunikačních vzduchových kanálků. Zatímco se lepidlo na obklay a dlažbu nanesené na rohož ukotví v čtvercových výliscích, kanálky přenášejí pohyby. Pnutí, které při kontaktní pokládce vzniká, se tímto neutralizuje.

Schlüter-DITRA 25 však neseparuje pouze jednotlivé vrstvy podlahy od sebe, má ještě další funkce. Separační rohož umožňuje díky svým vzduchovým kanálkům kontrolované unikání zbytkového vlhkosti z podkladu. Tím se dosáhne mnohem kratší doby provádění, jelikož je možné položit rohož na podklad, jakmile je potěr pochozí  - zpravidla po cca 48 hodinách - a tím tedy mnohem dříve, než je dosaženo požadované zbytkové vlhkosti např. dvě procenta u cementových potěrů. Bezprostředně po pokládce rohože DITRA 25 lze začít pokládat dlažbu.   
I přes její trojrozměrnost se nesnižuje roznášení zátěže, protože čtvercové výlisky vyplněné lepidlem přenášejí vyskytující se zátížení přímo do pokladu. Protože je DITRA 25 vyrobena z kvalitního polyetylénu, má kromě toho také izolační funkci, takže je podklad chráněn proti pronikající vlhkosti.

Pokud se dlažba pokládá navíc vibrační metodou, zatížitelnost podlahy se ještě zvýší, protože vznikne optimální propojení s vysokým zhutněním bez dutin. Taková dlážděná průmyslová podlaha má navíc tu výhodu, že je nutné projektovat méně dilatačních spár a podklad je tak méně narušen.

Separační rohož Schlüter-DITRA 25 chrání vysoce zatížitelnou dlažbu před poškozením způsobeným pnutím v podkladu, který je zase chráněn před pronikáním vlhkosti. Mimo to se podstatně zkrátí doba provádění a urychlí se tak termín zahájení výroby, což se investorovi finančně vyplatí. Rohož DITRA 25 tak nabízí u průmyslových podlah z různých hledisek výhody.

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter-DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.
Další čtení

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?