logo

Schlüter®-DECO-SG

Funkce

Schlüter-DECO-SG je kvalitní dekorativní profil z kartáčované ušlechtilé oceli (V4A) nebo eloxovaného hliníku pro vytvoření dekorativních spár v obkladech. Vytváří stínovou spáru o šířce 12 resp. 15 mm, pomocí které lze vytvářet vzhledově zajímavé obklady stěn v interiérech.

Díky geometrii ve tvaru U je profil vhodný pro uchycení prosklených prvků v oblasti stěny a podlahy ve spojení se sprchami ve stejné úrovni s podlahou.

V oblasti podlahy nabízí Schlüter-DECO-SG v kombinaci se spádovými klíny Schlüter- SHOWERPROFILE funkční a dekorativní řešení.

Upozornění : S osvětlovací sadou Schlüter-LIPROTEC-LLPM je k dispozici předmontovaný LED modul z flexibilního, zcela opláštěného LED pásku (hadice) s homogenním rozptylem světla a uchycovacím profilem DECO-SG (viz technický list výrobku 15.8 Schlüter-LIPROTEC-LLPM/- LLP/-LLPE).


Schlüter®-DECO-SG

Zpracování

 1. Schlüter-DECO-SG se zvolí podle tloušťky obkladu/dlažby.
 2. Na místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu.
 3. Schlüter-DECO-SG se vtlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
 4. Perforované kotevní rameno se celoplošně přestěrkuje lepidlem na obklady a dlažbu.
 5. Navazující dlaždice/obkládačky se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s obkladem/ dlažbou. Dlaždice/obkládačky u profilu musí být položeny zplna do lepidla.
 6. K profilu se ponechá spára o velikosti cca 1,5 mm. Spára mezi profilem a dlaždicí/ obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. U citlivých povrchů je nutno používat takové materiály a nářadí, které profil nepoškrábají ani jinak nepoškodí. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.
 8. Osazení prosklených prvků do nosného profilu Schlüter-DECO-SG lze provést po ukončení montáže.
  Důležité: Sklo nesmí mít přímý kontakt s profilem. Použijte vhodnou distanční pomůcku. Spáry se utěsní silikonem.

Schlüter®-DECO-SG

Materiál

Schlüter-DECO-SG se dodává v následujícím materiálovém provedení:

 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná (V4A) č. materiálu 1.4404 = AISI 316L

Vlastnosti materiálu a oblast použití
Použitelnost typu materiálu je nutné ve zvláštních případech vyjasnit v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Hliník eloxovaný: Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již dále nemění. Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a před poškrábáním. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého).

Proto je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil je nutné uložit k obkladu celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit voda.

Ušlechtilá ocel: ušlechtilá ocel je mechanicky vysoce zatížitelná a vykazuje vysokou chemickou odolnost. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.


Schlüter®-DECO-SG

Poznámka

Schlüter-DECO-SG nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Po ošetření čisticími politurami, např. Schlüter-CLEAN- CP, si ušlechtilá ocel uchová svůj elegantní povrch.


Schlüter®-DECO-SG

Varianty


Schlüter®-DECO-SG-AE 12 mm


Schlüter®-DECO-SG-AE 15 mm


Schlüter®-DECO-SG-EB 12 mm


Schlüter®-DECO-SG-EB 15 mm

Nyní k dodání i v ušlechtilé oceli!

(Schlüter-DECO-SG-EB k dispozici v dubnu 2019)


Schlüter®-DECO-SG


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka