logo

Schlüter®-DECO-SG/-SGC

Funkce

Schlüter-DECO-SG / -SGC jsou kvalitní dekorativní a funkční profily z kartáčované ušlechtilé oceli (V4A) nebo eloxovaného hliníku pro vytvoření dekorativních spár v obkladech a pro uchycení prosklených prvků. Geometrie profilů může být využita jako stínová spára pro vytváření opticky zvláště atraktivních obkladů stěn v interiérech.

Díky geometrii ve tvaru U se DECO-SG /-SGC hodí pro uchycení prosklených prvků v oblasti stěn a podlah ve spojení se sprchami v úrovni podlahy.

DECO-SGC byl speciálně vyvinut pro rohový přechod z obložené stěny na omítnutou stěnu. Instaluje se spolu s obkládačkami sprchy pomocí kotevního ramena umístěného za uchycovací komorou ve tvaru U.

V oblasti podlahy nabízí Schlüter-DECO-SG v kombinaci se spádovými klíny Schlüter- SHOWERPROFILE funkční a dekorativní řešení.

Upozornění: S osvětlovací sadou Schlüter-LIPROTEC-LLPM je k dispozici předmontovaný LED modul z flexibilního, zcela opláštěného LED pásku (hadice) s homogenním rozptylem světla a uchycovacím profilem DECO-SG (viz technický list výrobku 15.8 Schlüter-LIPROTEC-LLPM/-LLP/-LLPE).


Schlüter®-DECO-SG/-SGC

Zpracování

 1. Schlüter-DECO-SG / -SGC se zvolí podle tloušťky obkladu/dlažby.
 2. Na místech, kde má být obklad ukončen, se ozubenou stěrkou nanese lepidlo na obklady a dlažbu.
 3. DECO-SG / -SGC se vtlačí perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se.
 4. Perforované kotevní rameno se celoplošně přestěrkuje lepidlem na obklady a dlažbu.
 5. Navazující obkládačky se pevně vtlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby horní hrana profilu byla v jedné rovině s obkladem. Dlaždice/obkládačky u profilu musí být položeny zplna do lepidla.
 6. K profilu se ponechá spára o velikosti cca 1,5 mm. Spára mezi profilem a dlaždicí/ obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. U citlivých povrchů je nutno používat takové materiály a nářadí, které profil nepoškrábou ani jinak nepoškodí. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.
 8. Osazení prosklených prvků do nosného profilu DECO-SG / -SGC lze provést po ukončení montáže. Důležité: Sklo nesmí mít přímý kontakt s profilem. Použijte vhodnou distanční pomůcku. Spáry se utěsní silikonem.

Upozornění:
Při osazení Schlüter DECO-SGC v kombinaci s Schlüter-DECO-SG a spádovými klíny Schlüter-SHOWERPROFILE je nutné dbát na osazení. Spádové klíny musí ležet pod Schlüter-DECO-SG a lícovat s ním.


Schlüter®-DECO-SG/-SGC

Materiál

Schlüter-DECO-SG / -SGC* se dodává v následujícím materiálovém provedení:

 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná (V4A) č. materiálu 1.4404 = AISI 316L
 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems**
 • TS = hliník strukturovaný povrch

*DECO-SGC se dodává pouze v AE
**pouze Schlüter-DECO-SG

Vlastnosti materiálu a oblast použití
Použitelnost typu materiálu je nutné ve zvláštních případech vyjasnit v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Ušlechtilá ocel: ušlechtilá ocel je mechanicky vysoce zatížitelná a vykazuje vysokou chemickou odolnost. Ani ušlechtilá ocel v kvalitě 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Hliník eloxovaný: Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již dále nemění. Pohledové plochy musejí být chráněny před oděrem a poškrábáním, z tohoto důvodu je nutné lepidlo nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Vzniku dutin, ve kterých se může hromadit alkalická voda, je nutné zabránit uložením profilu a přiléhajících dlaždic zplna do lepidla.

Hliník barevně lakovaný: Hliník je odpovídajícím způsobem upravený a následně opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-SCHIENE-TS (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru (další vlastnosti viz Schlüter- SCHIENE-AC).


Schlüter®-DECO-SG/-SGC

Upozornění

Schlüter-DECO-SG / -SGC nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Poškození eloxované vrstvy lze odstranit pouze přelakováním.

Po ošetření čisticími politurami, např. Schlüter-CLEAN-CP, si ušlechtilá ocel uchová svůj elegantní povrch.


Schlüter®-DECO-SG/-SGC

Varianty


Schlüter-DECO-AC


Schlüter-DECO-SG-AC MyDesign

Potiskneme profily vaším individuálním designem. Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter-DECO-SG-AC MyDesign


Schlüter-DECO-SG je dekorativní profil pro vytvoření dekorativních spár v obkladech. Vytváří stínovou spáru o šířce 12 resp. 15 mm. Spára je vhodná pro uchycení a fixování skleněných prvků v oblasti podlahy a stěny.

Schlüter®-DECO-SG-AC, 12mm


Schlüter®-DECO-SG-AC, 15mm

č. výr. doplnit o barvu (např. SG 80 TSOB 15)
* Barvy: MBW - MGS
** Barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG
Nyní lze objednat i v barvách TRENDLINE!


Schlüter®-DECO-SG-TS


Schlüter®-DECO-SG-TS

č. výr. doplnit o barvu (např. SG 80 TSOB 15)
* Barvy: MBW - MGS
** Barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG
Nyní lze objednat i v barvách TRENDLINE!


Schlüter®-DECO-SG-AE 12 mm


Schlüter®-DECO-SG-AE 15 mm


Schlüter®-DECO-SG-EB 12 mm


Schlüter®-DECO-SG-EB 15 mm

Nyní k dodání i v ušlechtilé oceli!

(Schlüter-DECO-SG-EB k dispozici v dubnu 2019)


Schlüter®-DECO-SGC-AE

Schlüter®-DECO-SGC-AE 12mm


Schlüter®-DECO-SGC-AE

Schlüter®-DECO-SGC-AE 15mm


Schlüter®-DECO-SG/-SGC


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka