logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky, přírodního kamene a s jinými podlahovými materiály.

Kontaktní systém se lepí tenkovrstvým způsobem přímo na nosný podklad roznášející zátěž jako je beton, stávající potěr nebo konstrukce dřevěného stropu. Lepidlo pro tenkovrstvé lepení musí být dle údajů výrobce vhodné pro příslušný podklad. U vytápění se prověřuje vhodnost podkladu (dilatační spáry, obvodové pásky atd.).

Tento systém je založen na potěrové desce s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK s nosnou střiží na spodní straně. Potěrová deska s výlisky se lepí jako kontaktní systém tenkovrstvým způsobem přímo na vhodný podklad roznášející zátěž. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 12 FK vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 20 mm mezi a 8 mm nad výlisky.

Odstupy mezi výlisky jsou uspořádány tak, aby mohlo být do rastru 50 mm upnuto systémové topné potrubí o průměru 10 mm pro vytvoření topného potěru.

Podlahové topení je dobře regulovatelné a lze jej optimálně provozovat s nízkými teplotami na přívodu, protože je nutno ohřívat resp. ochlazovat pouze relativně malou hmotu potěru (při krytí 8 mm cca 40 kg/m2 ≙ 20 l /m2).

Smršťování, vznikající během tvrdnutí potěru, se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Lze tak upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit separační rohož Schlüter-DITRA 25 (alternativně Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nebo Schlüter-DITRA-HEAT) (síranovápenatý potěr ≤ 2 CM-%). Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládají keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profilů Schlüter-DILEX v potřebných vzdálenostech. Podlahové krytiny, které nejsou citlivé na vznik trhlin, jako např. parkety nebo koberec, se pokládají přímo na potěr po dosažení zbytkové vlhkosti specifické pro příslušnou podlahovou krytinu. Další informace naleznete v technické příručce.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka