logo

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-LEVEL je předmontovaný kombinovatelný systém terčů pod dlažbu, který umožňuje realizovat individuální konstrukční výšky od 3 mm do více než 1 m. S jeho pomocí lze vyrovnat libovolný spád od 0 % do 10 %.

Volnou pokládku lze provádět na balkonech, terasách, střešních terasách a dalších pochozích plochách. Umožňuje provádět revizi vedení a odtoků ve vytvořeném dutém prostoru. Údaje o kombinovatelnosti a další pokyny naleznete v části „Technické údaje“.

Voda z dlažby je odváděna volnými spárami v dlažbě na vyspádovanou izolovanou plochu terasy. Odtud je nahromaděná voda beztlakově odvedena k odvodnění.

Stohovatelné terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 slouží pro podkládání samonosné dlažby. Mají výšku 10 mm, jsou vyrobeny ze speciálního zvukově izolačního plastu a lze je pokládat přímo na izolaci. Pružné 3mm vymezující výlisky vytvářejí homogenní vzhled spár a mohou zachycovat pohyby v dlažbě.

Od konstrukční výšky 50 mm lze osadit výškové adaptéry Schlüter-TROBA-LEVEL PLA 30. Jeden nebo několik adaptérů se vkládá mezi dva terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10.

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 vyrovnávací destičky slouží pro jemné vyrovnání pokládané dlažby v různém spádu. Díky možnosti použít až 10 destiček Schlüter- TROBA-LEVEL-AP 1 na jeden roh dlaždice lze vyrovnat různé tloušťky dlaždic nebo nerovnosti.

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 jsou předmontované otočné terče pod dlažbu, u kterých lze pomocí seřizovacího kolečka a dvou obrácených závitů nastavit výšku v rozsahu 60 - 130 mm. Závit u Schlüter- TROBA-LEVEL-PLV 60 je chráněn proti vyšroubování a proti vibracím. Hlavice terče je opatřena vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm a dále okrajovým vymezovačem.

V závislosti na vlastnostech podkladu lze pro rozložení zátěže osadit Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 v kombinaci se Schlüter- TROBA-LEVEL-PL 10 a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30. V případě velmi nízké konstrukční výšky lze Schlüter-TROBA-LEVEL- LV 3 osadit ve spojení se Schlüter- TROBA-LEVEL-AP 1 i jako samostatný terč. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 je opatřen 3 mm vymezovacími výlisky.

Výškové adaptéry Schlüter-TROBA-LEVEL- PLA 70 se šroubují až do konce závitu do spodního talíře TROBA-LEVEL-PLV 60. Závit u Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 je chráněn proti vyšroubování a proti vibracím.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka