logo

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Použití a funkce

Schlüter-TROBA-LEVEL je předmontovaný kombinovatelný systém terčů pod dlažbu, který umožňuje realizovat individuální konstrukční výšky od 3 mm do více než 1 m. S jeho pomocí lze vyrovnat libovolný spád od 0 % do 10 %.

Volnou pokládku lze provádět na balkonech, terasách, střešních terasách a dalších pochozích plochách. Umožňuje provádět revizi vedení a odtoků ve vytvořeném dutém prostoru. Údaje o kombinovatelnosti a další pokyny naleznete v části „Technické údaje“.

Voda z dlažby je odváděna volnými spárami v dlažbě na vyspádovanou izolovanou plochu terasy. Odtud je nahromaděná voda beztlakově odvedena k odvodnění.

Stohovatelné terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 slouží pro podkládání samonosné dlažby. Mají výšku 10 mm, jsou vyrobeny ze speciálního zvukově izolačního plastu a lze je pokládat přímo na izolaci. Pružné 3mm vymezující výlisky vytvářejí homogenní vzhled spár a mohou zachycovat pohyby v dlažbě.

Od konstrukční výšky 50 mm lze osadit výškové adaptéry Schlüter-TROBA-LEVEL PLA 30. Jeden nebo několik adaptérů se vkládá mezi dva terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10.

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 vyrovnávací destičky slouží pro jemné vyrovnání pokládané dlažby v různém spádu. Díky možnosti použít až 10 destiček Schlüter- TROBA-LEVEL-AP 1 na jeden roh dlaždice lze vyrovnat různé tloušťky dlaždic nebo nerovnosti.

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 jsou předmontované otočné terče pod dlažbu, u kterých lze pomocí seřizovacího kolečka a dvou obrácených závitů nastavit výšku v rozsahu 60 - 130 mm. Závit u Schlüter- TROBA-LEVEL-PLV 60 je chráněn proti vyšroubování a proti vibracím. Hlavice terče je opatřena vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm a dále okrajovým vymezovačem.

V závislosti na vlastnostech podkladu lze pro rozložení zátěže osadit Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 v kombinaci se Schlüter- TROBA-LEVEL-PL 10 a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30. V případě velmi nízké konstrukční výšky lze Schlüter-TROBA-LEVEL- LV 3 osadit ve spojení se Schlüter- TROBA-LEVEL-AP 1 i jako samostatný terč. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 je opatřen 3 mm vymezovacími výlisky.

Výškové adaptéry Schlüter-TROBA-LEVEL- PLA 70 se šroubují až do konce závitu do spodního talíře TROBA-LEVEL-PLV 60. Závit u Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 je chráněn proti vyšroubování a proti vibracím.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Montáž

Před montáží se seznamte s pokyny pro pokládku výrobců desek, zohledněte národní směrnice jednotlivých zemí (DIN normy, technické listy atd.). Prověřte projektové údaje týkající se spádu, tlakové zatížitelnosti použitých tepelně izolačních a hydroizolačních materiálů (kompatibilita fólií). Desky lze pokládat v libovolné vazbě (zohledněte příp. pokyny výrobce).

Doporučení: Pro zajištění konstrukční výšky doporučujeme začít s výškou terče minimálně 10 mm. Na ochranu izolace v celé ploše doporučujeme použít drenážní rohože Schlüter-TROBA-PLUS resp. Schlüter-DITRA-DRAIN. Pro dosažení rovnoměrných spár se doporučuje vytvořit plán pokládky.

 1. Podklad musí být nosný, doporučený minimální spád činí 1,5 - 2,0 %. Je třeba dodržovat pokyny výrobců týkající se nosnosti desek. V případě potřeby se položí pomocné terče.
  1a. Se Schlüter-TROBA-LEVEL lze pokládat terasové desky v různém spádu. Pro stanovení počtu terčů a terasových desek použijte konfigurátor na naší úvodní stránce.
  1b. První přehled o počtu terčů získáte z plánu pokládky 1b – pokládka začíná vždy v nejvyšším bodě spádu.
  Obrázek:
  První deska = 4 terče
  Okrajové desky = 2 terče
  Desky v poli = 1 terč
 2. Terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 (10 mm) lze po otočení o 90° pokládat na sebe.
 3. Od konstrukční výšky 50 mm lze mezi dva terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 osadit adaptéry Schlüter-TROBA-LEVEL- PLA 30 (výška 30 mm).
 4. Vyrovnání spádu: Prověřte pomocí vodováhy, kolik vyrovnávacích destiček TROBA-LEVEL-AP 1 (výška 1 mm) je nutné položit na sebe. Pokud je potřeba více než devět vyrovnávacích destiček TROBA-LEVEL-AP 1, musí se namísto nich použít další terč TROBA-LEVEL-PL 10 (10 mm). Vyrovnávací destičky TROBA-LEVEL-AP 1 (1 mm) se osazují ze strany – je přitom třeba dbát na uchycení. 5. Je nutné
 5. Je nutné dodržovat směr pokládky.
 6. Je třeba položit na sebe tolik vyrovnávacích destiček Schlüter-TROBA-LEVEL- AP 1, dokud nebude dosažena úroveň vedlejší desky.
 7. Okrajové terče lze po otočení o 90°pokládat na sebe, dokud není dosažena potřebná konstrukční výška. Terč Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 (10 mm) lze kvůli okraji nebo rohu rozdělit na poloviny resp. čtvrtiny (šířka desky min. 60 mm). Terč se nejdříve nařízne odlamovacím nožem, poté se zlomí a nepotřebné vymezující výlisky se odříznou odlamovacím nožem. Před řezáním prověřte, které poloviny patří k sobě.
 8. Řešení na okraji od konstrukční výšky 50 mm. (rovněž u okrajů s dutým požlábkem) Od konstrukční výšky 60 mm je nutné zkrátit vyčnívající vymezující výlisky.
 9. Řešení v rohu od konstrukční výšky 50 mm. (rovněž u okrajů s dutým požlábkem) Od konstrukční výšky 60 mm je nutné zkrátit vyčnívající vymezující výlisky.
 10. Od konstrukční výšky 60 mm lze použít i otočné terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60. Otáčením seřizovacího kolečka lze jednotlivé terče variabilně nastavit až do výšky 130 mm.
 11. V případě potřeby se provede jemná nivelace a vyrovnání spádu pomocí vyrovnávacích destiček Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 (viz pol. 6).
 12. Pokud potřebná konstrukční výška překračuje 130 mm, lze terče Schlüter- TROBA-LEVEL-PLV 60 kombinovat se Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 a Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 terčem.
 13. Umístěním až čtyř terčů Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 se dosáhne konstrukční výšky 60 až 520 mm. Terče je přitom nutné společně zaaretovat.
 14. Řešení na okraji / v rohu: spodní talíř se odřízne podle značky na spodní straně a vymezovač vzdálenosti ke stěně se vyklopí nahoru (viz označení na obrázku 14). Nepotřebné vymezující výlisky se odstraní. Minimální šířka desky činí 85 mm.
 15. Prodloužení: Pomocí TROBA-LEVEL-PLA 70 (H = 70 mm) lze rychle realizovat větší výšky. Tyto adaptéry se kompletně zašroubují do dolních talířů TROBA-LEVEL-PLV 60. Pomocí TROBA-LEVEL-PLA 70 neprovádějte nivelování. Při nasazování Schlüter-BARA-RHA je nutné dbát na to, aby nedošlo k uzavření odvodňovacích otvorů v nosném profilu.
 16. Pro roznášení zátěže jsou alternativně k dispozici terče Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 (ø 200 mm, výška 3 mm), které lze kombinovat se Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30. Pomocí terče Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 lze rovněž realizovat konstrukce s malou výškou. Jemné nivelování se provádí vyrovnávacími destičkami Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 lze řezat a má vymezující výlisky o tloušťce 3 mm, které zajišťují vytvoření rovnoměrných spár.
 17. Ochrana izolace: V případě požadavků na ochranu je nutné zafixovat spodní talíře TROBA-LEVEL-PLV 60 resp. TROBA-LEVEL-LV 3 v zářezech ochranných podložek TROBA-LEVEL-PLS 6 (H = 6 mm). U PVC izolací se hliníková separační vrstva ochranných podložek pokládá směrem dolů. Při použití terčů TROBA-LEVEL-PL 10 se tyto umístí doprostřed podložek.


Systémové výrobky:
Terče na okraji je při pokládce nutné zajistit proti posunutí tím, že se vnější plochy opatří vhodnou obrubou. U spádu do 3 % jsou k dispozici různé BARA profily pro ukončení volné hrany dlažby (viz příslušné technické listy). Při nasazování BARA-RHA je nutné dbát na to, aby nedošlo k uzavření odvodňovacích otvorů v nosném profilu. U spádu nad 3 % musí stavba vytvořit okraj, který dokáže zachytit event. pohyb z konstrukce a krytiny.

Schlüter-TROBA-LINE je drenážní žlab, který zabraňuje hromadění vody v místech napojení dveří a stěn. Ve spojení s terčem TROBA-LEVEL-PL 10 se doporučuje šířku žlabu 110 mm, u terče TROBA-LEVEL-PLV 60 pak šířku 160 mm. Drenážní žlab se šroubuje na příslušné terče např. nerezovými klempířskými šrouby.


Product Image Tables 63835


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Materiál

Systémové výrobky Schlüter-TROBA-LEVEL jsou z polyetylénu resp. polypropylénu. Ochranná podložka Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 je vyrobena z pryžového granulátu s hliníkem nakašírovaným na jedné straně. Všechny výrobky jsou odolné proti UV záření, nepuchří, jsou recyklovatelné, fyziologicky nezávadné a snášenlivé s živičným podkladem. Jsou odolné proti teplotám od -40 °C do +100 °C.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

 Schlüter-TROBA-LEVEL slouží pro podkládání samonosných desek na balkonech, terasách, střešních terasách a ostatních pochozích plochách. Schlüter-TROBA-LEVEL lze pokládat na libovolnou izolaci. Další údaje naleznete v části „Technické údaje“.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Upozornění

Systémové výrobky Schlüter-TROBA-LEVEL nevyžadují žádnou zvláštní péči nebo údržbu.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Poznámka


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 jsou stohovatelné terče pro podkládání dlažby nezávisle na jejím formátu a tloušťce. Jsou vyrobeny ze speciálního zvukově izolačního plastu a lze je pokládat přímo na izolaci. 3 mm vymezující výlisky vytvářejí homogenní vzhled spár a mohou zachycovat pohyby v dlažbě. Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 lze pokládat na sebe až do výšky 200 mm a lze je kombinovat s jinými terči produktové řady.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 jsou výškové adaptéry pro dlažbu pokládanou na terče. Od konstrukční výšky 50 mm lze vkládat jeden nebo několik adaptérů Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 mezi dva terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 30 lze pokládat na sebe až do výšky 300 mm a lze je kombinovat s jinými terči produktové řady.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30


Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Vyrovnávací destičky Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 slouží pro jemné vyrovnání pokládané dlažby v různém spádu. V každém rohu desky lze vyrovnat různou tloušťku dlažby, nerovnosti podkladu nebo jemný spád do 10 mm.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

balík = 250 ks


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 jsou otočné terče pod dlažbu, u kterých lze pomocí seřizovacího kolečka a dvou obrácených závitů nastavit výšku v rozsahu 60 - 130 mm. Díky identickému uchycení dlažby na hlavici (Ø 120 mm) lze Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 a -PLA 30 individuálně klást na sebe. V případě potřeby se pro jemné nastavení a pro vyrovnání spádu použijí vyrovnávací destičky Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1. Položením dvou nebo několika terčů Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 na sebe lze dosáhnout konstrukční výšky až 520 mm. Hlavice terče je opatřena vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm a dále okrajovým vymezovačem.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60


Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 jsou spodní talíře pro rozložení zátěže používané v kombinaci se Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 a -AP 1. Pomocí spodních talířů lze realizovat i konstrukce s nízkou výškou. Talíře Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 lze řezat a jsou opatřeny vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 jsou výškové adaptéry pro dlažbu pokládanou na terče. Šroubují se do spodních talířů terčů Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 jsou podložky z pryžového granulátu na ochranu izolace. Spodní talíře terčů Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 resp. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 se fixují v zářezech ochranných podložek Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). U PVC izolací se hliníková separační vrstva ochranných podložek pokládá směrem dolů. Při použití Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 se tyto umístí doprostřed podložek.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

balík = 10 ks


Schlüter®-TROBA-LEVEL


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka