logo

Schlüter®-TREP-V

Funkce

Schlüter-TREP-V jsou speciální schodové profily z hliníku s reverzibilní protiskluzovou plastovou vložkou pro použití v interiérech.

Profily lze pro bezpečnou a vzhledově dokonalou úpravu bezbariérových hran schodů osadit do keramických dlaždic, desek z přírodního kamene nebo i do potěrů a stěrek.

Schlüter-TREP-V jsou vybaveny speciálně reliéfním, a tedy protiskluzovým povrchem nášlapné plochy. Proto jsou zvláště vhodné pro použití v objektech s vysokou frekvencí pohybu osob, například v obchodních nebo veřejných budovách. Vzhledem k jejich atraktivnímu designu jsou vhodné i pro použití v soukromém sektoru. Nášlapné plochy lze v případě eventuálního poškození nebo opotřebení dodatečně vyměnit. Protiskluznost vložek TREP-V byla testována podle normy DIN EN 16165 a klasifikována jako R10. Jako příslušenství jsou k dodání odpovídající koncovky.


Schlüter®-TREP-V

Zpracování

  1. Schlüter-TREP-V se zvolí podle tloušťky dlažby.
  2. Nejprve se položí ve správné výšce podstupnicová dlaždice.
  3. Na hranu nad podstupnicí se nanese vhodné lepidlo na obklady a dlažbu.
  4. Dutiny na spodní straně profilu se vyplní vhodným lepidlem na obklady a dlažbu. Poznámka k bodům 3 a 4: V případě silnějších vrstev lepidla na hraně je třeba ho podle pokynu výrobce ochudit nebo použít maltu pro středněvrstvé lepení.
  5. Schlüter-TREP-V se zplna zatlačí do lepidla a vyrovná tak, aby přední hrana profilu lícovala s dlaždicí podstupnice.
  6. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno a nášlapná plocha schodu se zcela přestěrkují lepidlem.
  7. Dlaždice na nástupnici se pevně zatlačí a vyrovnají tak, aby byly v jedné rovině s horní hranou profilu. Obkládačky v oblasti profilu je nutné uložit celoplošně zplna do lepidla. Pro vyrovnání rozměrových tolerancí materiálu podlahové krytiny může profil v oblasti podstupnice lehce přečnívat nebo ustupovat. V oblasti nástupnice nesmí profil vyčnívat nad povrch podlahy, spíše má být o cca 1 mm níže.
  8. Mezi profilem a dlaždicí se ponechá spára cca 2 mm.
  9. Spára mezi obkladem/dlažbou a profilem se musí vyplnit spárovací hmotou. Protiskluznou nášlapnou plochu doporučujeme před spárováním zakrýt vhodnou lepicí páskou.

Schlüter®-TREP-V

Materiál

Schlüter-TREP-V se skládá z hliníkových nosných profilů a osazené nášlapné plochy z tvrzeného PVC se speciálně reliéfním protiskluzovým povrchem z měkkého PVC.

Pro ukotvení nosného profilu do tenké vrstvy hydraulicky tuhnoucího lepidla nebo lepidel z epoxidové pryskyřice slouží lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno.

U TREP-V 42/12 je viditelná šířka vložky 42 mm na nástupnici a 12 mm na podstupnici, u TREP-V 60/32 60 mm na nástupnici a 32 mm na podstupnici. Referenční hodnoty jasu a činitel odrazivosti a jasu potřebné pro stanovení hodnoty kontrastu podle normy DIN 32975 byly stanoveny v laboratoři pro sedm různých barev plastové vložky (viz technické vlastnosti). Další informace o stanovení hodnoty kontrastu naleznete v naší pracovní pomůcce.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Použitelnost příslušného typu profilu je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.

Schlüter-TREP-V je odolný proti chemickému namáhání, které se obvykle vyskytuje u schodišť a schodů. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím.

Cementové materiály ve spojení s vlhkostí mají alkalický účinek a mohou v závislosti na koncentraci a době působení hliník napadat a vést k poškození korozí. Vzniku dutin, ve kterých se může hromadit alkalická voda, je nutné zabránit uložením profilu a přiléhajících dlaždic zplna do lepidla. Nosné profily a nášlapné plochy TREP-V podléhají různým tepelným změnám délky.

Srazy profilů by proto měly být v případě potřeby zhotoveny v jedné rovině se spárami přiléhajícího obkladu.

Upozornění:

Profily jsou vhodné k použití v interiéru.


Schlüter®-TREP-V

Upozornění

Schlüter-TREP-V nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. Nášlapnou plochu je možné v případě poškození nebo opotřebení vyměnit.

Poškození eloxované vrstvy je možno odstranit pouze přelakováním. Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou a nesmí být silně alkalické.


Schlüter®-TREP-V

Varianty


Schlüter-TREP-V 42

Schlüter-TREP-V 42


Schlüter-TREP-V 60

Schlüter-TREP-V 60

Upozornění:

R 10 = třída protiskluznosti dle DIN EN 16165


Schlüter-TREP-V 42/EK

Schlüter-TREP-V 42/EK


Schlüter-TREP-V 60/EK

Schlüter-TREP-V 60/EK


Schlüter-TREP-V 42/EL

Schlüter-TREP-V 42/EL


Schlüter-TREP-V 60/EL

Schlüter-TREP-V 60/EL

Upozornění: Pracovní pomůcky pro Schlüter-TREP-V jsou k dispozici v oblasti ke stažení.

č. výr. doplnit o barvu (např. E / TV 60 SG): * Barvy: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP Přehled povrchů a barev naleznete v ilustrovaném ceníku PS 23 od strany 327.


Schlüter®-TREP-V


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?