logo

Schlüter®-SHELF

Použití a funkce

Schlüter-SHELF je nástěnný odkládací systém volitelně z kartáčované ušlechtilé oceli nebo z hliníku s kvalitním práškovým lakováním - v designech FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE. Lze jej použít jako odkládací plochu na všech stěnách s keramickým obkladem (např. ve sprchách, na obložených plochách kuchyňských linek).

Schlüter-SHELF-E jsou poličky ve třech různých tvarech, které jsou určené pro instalaci do rohu. Poličky lze instalovat přímo během obkládání nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky dané instalaci do rohu a následnému zatmelení silikonem.

Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové poličky se dvěma lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny pro přímou montáž do plochy stěn. Během pokládky obkladu se integrují do spáry obkladu. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky kotevním ramenům a následnému zatmelení silikonem.

Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT. Při obkládání je lze přesně integrovat do nik Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT. Optimálního přenosu zatížení se docílí díky osazení na hrany obkládaček a následnému zatmelení silikonem.


Schlüter®-SHELF

Zpracování

 • Schlüter®-SHELF-E

Roh – montáž přímo během pokládky obkladu

 1. Obklad je nutné pokládat se šířkou spáry ≥ 2 mm.
 2. Po vyschnutí lepidla na obklady se polička Schlüter-SHELF-E přiloží na určené místo a na obkládačkách se označí body, které se nacházejí cca 1 cm od vnějších okrajů poličky směrem dovnitř. Na ochranu proti znečištění by se měla polička na dobu následného spárování odstranit. Mezi značkami se ponechá spára volná.
 3. Po zaschnutí spárovací hmoty lze provést definitivní umístění poličky.
 4. Následně se po obvodu zatmelí silikonem.
 5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.


Roh - dodatečná instalace

 1. Určí se spára, do které se má polička SHELF-E nainstalovat.
 2. Nyní se označí oblasti, ve kterých je nutné odstranit spárovací materiál.
 3. Spára v obkladu se vyfrézuje vhodným nářadím (fréza na spáry, úhlová bruska atd.). Pozor: Je nutné dávat pozor na hloubku řezu, aby se nepoškodila izolační vrstva, která se může nacházet za obkládačkou.
 4. Polička se umístí na určené místo a po obvodu zatmelí silikonem.
 5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.

 

 • Schlüter®-SHELF-W

Plocha – montáž lze provádět pouze během pokládky obkladu

 1. Protože 4mm tloušťka materiálu poličky je zpravidla větší než spára v obkladu, musí se v oblasti umístění poličky obkladový materiál odpovídajícím způsobem upravit. Pro zajištění rovnoměrného průběhu spáry doporučujeme provést tento výřez v materiálu pod poličkou.
 2. Obklad se položí až do výšky, ve které má být nainstalována polička Schlüter- SHELF-W. Polička se zasune kotevním ramenem s tloušťkou 1 mm do vrstvy lepidla čerstvě nalepené obkládačky. Poličku je do doby vyschnutí lepidla na obklady ev. nutné podepřít.
 3. Následně se pokračuje obkládáním v místě uložení horního kotevního ramene.
 4. Po zaschnutí spárovací hmoty se polička po obvodu zatmelí silikonem.
 5. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.

 

 • Schlüter®-SHELF-N

Prefabrikované niky – Montáž do Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT

 1. Obklad se v nice položí do výšky, ve které má být nainstalována polička Schlüter-SHELF-N.
 2. Schlüter-SHELF-N se volně položí - zaoblenými hranami směrem dozadu - na hranu obkladu a nahradí tak spáru v nice. Poté se pokračuje v obkládání. Po zaschnutí spárovací hmoty se polička po obvodu zatmelí silikonem.
 3. Před používáním je nutné dodržet dobu schnutí silikonové spáry.

Schlüter®-SHELF

Materiál

Schlüter-SHELF lze dodat v následujících materiálových provedeních:

 • EB = ušlechtilá ocel kartáčovaná V2A, č. materiálu 1.4301 = AISI 304
 • AC = hliník barevně lakovaný
 • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
 • TS = hliník se strukturovaným povrchem

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Schlüter-SHELF se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů. V případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit použitelnost poličky pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-SHELF-EB se vyrábí z kartáčované ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301 = AISI 304). Ušlechtilá ocel je vhodná pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými (zásaditými) látkami a čisticími prostředky. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání, jako je např. kyselina solná a kyselina fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem. Schlüter-SHELF-E/ SHELF-W/ SHELF-N AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je odpovídajícím způsobem upravený a následně opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-SHELF-TS (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Hliník je odpovídajícím způsobem upravený a následně opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Pohledové hrany je nutné chránit před poškrábáním.


Schlüter®-SHELF

Upozornění

Schlüter®-SHELF nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Na citlivé povrchy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené působení atmosféry nebo agresivním látkám by měly být pravidelně čištěny jemnými čistícími prostředky. Pravidelné čištění zachovává nejen čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také riziko koroze.

Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože to může vést ke vzniku druhotné koroze. To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty.


Schlüter®-SHELF


<a name='1'></a>Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 jsou poličky ve tvaru trojúhelníku, které jsou určené pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E-S1 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

<a name='1'></a>Schlüter®-SHELF-E-S1

I pro dodatečnou instalaci


Schlüter®-SHELF-E-S1-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC MyDesign


Schlüter®-SHELF-E-S1 CURVE EB


Schlüter®-SHELF-E S1 PURE EB


Schlüter®-SHELF-E S1 SQUARE EB


Schlüter®-SHELF-E S1 WAVE EB


Schlüter-SHELF-E-S1-AC-CURVE


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS, Curve


Schlüter-SHELF-E-S1-AC FLORAL


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS, Floral


Schlüter-SHELF-E-S1-AC PURE


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS, Pure


Schlüter-SHELF-E-S1-AC SQUARE


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS, Square


Schlüter-SHELF-E-S1-AC WAVE


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS, Wave

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S1 D10 TSC)
* Povrchy / barvy:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nyní k dostání rovněž jako TSG (strukturovaný povrch, šedá)!


<a name='2'></a>Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 jsou poličky ve tvaru pětiúhelníku, které jsou určené pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E-S2 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

<a name='2'></a>Schlüter®-SHELF-E-S2


Schlüter®-SHELF-E-S2-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC MyDesign


Schlüter®-SHELF-E-S2 CURVE EB


Schlüter®-SHELF-E S2 PURE


Schlüter®-SHELF-E S2 SQUARE


Schlüter®-SHELF-E S2 WAVE


Schlüter-SHELF-E-S2-AC CURVE


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS, Curve


Schlüter-SHELF-E-S2-AC FLORAL


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS, Floral


Schlüter-SHELF-E-S2-AC PURE


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS, Pure


Schlüter-SHELF-E-S2-AC SQUARE


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS, Square


Schlüter-SHELF-E-S2-AC WAVE


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS, Wave

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S2 D10 TSC)
* Povrchy / barvy:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nyní k dostání rovněž jako TSG (strukturovaný povrch, šedá)!


<a name='3'></a>Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 jsou obdélníkové poličky s asymetrickou délkou stran určené pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E-S3 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

<a name='3'></a>Schlüter®-SHELF-E-S3


Schlüter®-SHELF-E-S3-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC MyDesign


Schlüter®-SHELF-E-S3 CURVE EB


Schlüter®-SHELF-E S3 PURE


Schlüter®-SHELF-E S3 SQUARE


Schlüter®-SHELF-E S3 WAVE


Schlüter-SHELF-E-S3-AC CURVE


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS, Curve


Schlüter-SHELF-E-S3-AC FLORAL


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS, Floral


Schlüter-SHELF-E-S3-AC PURE


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS, Pure


Schlüter-SHELF-E-S3-AC SQUARE


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS, Square


Schlüter-SHELF-E-S3-AC WAVE


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS, Wave

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S3 D10 TSC)
* Povrchy / barvy:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nyní k dostání rovněž jako TSG (strukturovaný povrch, šedá)!


<a name='4'></a>Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD-N. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Při obkládání se jako odkládací plocha přesně integrují do nik Schlüter-KERDI-BOARD-N.

(Technický list výrobku 17.1)

<a name='4'></a>Schlüter®-SHELF-N

Pro Schlüter-KERDI-BOARD-N niky


Schlüter®-SHELF-N PURE


Schlüter®-SHELF-N-S1-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC MyDesign


Schlüter®-SHELF-N-S1 CURVE EB


Schlüter®-SHELF-N SQUARE


Schlüter®-SHELF-N WAVE


Schlüter-SHELF-N-S1-AC CURVE


Schlüter®-SHELF-N-S1-TS, Curve


Schlüter-SHELF-N-S1-AC FLORAL


Schlüter®-SHELF-N-S1-TS, Floral


Schlüter-SHELF-N-S1-AC PURE


Schlüter®-SHELF-N-S1-TS, Pure


Schlüter-SHELF-N-S1-AC SQUARE


Schlüter®-SHELF-N-S1-TS, Square


Schlüter-SHELF-N-S1-AC WAVE


Schlüter®-SHELF-N-S1-TS, Wave

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SN S1 D10 TSC)
* Povrchy / barvy:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nyní k dostání rovněž jako TSG (strukturovaný povrch, šedá)!


<a name='5'></a>Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové nástěnné poličky. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Během pokládky obkladu se do něj integrují lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny. Jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

<a name='5'></a>Schlüter®-SHELF-W


Schlüter®-SHELF-W-S1-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC MyDesign


Schlüter®-SHELF-W-S1 CURVE EB


Schlüter®-SHELF-W PURE


Schlüter®-SHELF-W SQUARE


Schlüter®-SHELF-W WAVE


Schlüter-SHELF-W-S1-AC CURVE


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS, Curve


Schlüter-SHELF-W-S1-AC FLORAL


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS, Floral


Schlüter-SHELF-W-S1-AC PURE


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS, Pure


Schlüter-SHELF-W-S1-AC SQUARE


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS, Square


Schlüter-SHELF-W-S1-AC WAVE


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS, Wave

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SW S1 D10 TSC)
* Povrchy / barvy:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Nyní k dostání rovněž jako TSG (strukturovaný povrch, šedá)!


Schlüter®-SHELF


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka