logo

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Použití a funkce

Schlüter-LIPROTEC-PB je kvalitní profil pro hrany podest s pohledovou plochou širokou 25 mm. Nabízí možnost osazení různých LED pásků Schlüter-LIPROTEC-ES. V kombinaci s profily Schlüter-TREP (kromě Schlüter-TREP-T) lze vytvořit příjemné a bezpečné osvětlení hran podest. Osazením dvou různých krytů lze dosáhnout rozmanitých světelných efektů.

Osazením krytu Schlüter-LIPROTEC-VBI je možno vytvořit nepřímé osvětlení z hrany profilu přes navazující materiály jako osvětlení hrany podesty směrem ke stupnici schodu.

Osazením krytu Schlüter-LIPROTEC-PBD lze k nepřímému osvětlení vytvořit navíc přímé osvětlení jako světelný pás o šířce 3 mm.

Profil umožňuje uchycení přívodního kabelu LED pásku. Další oblastí použití pro Schlüter-LIPROTEC-PB je přímé resp. nepřímé osvětlení čelních stran kuchyňských pracovních desek.

U všech profilů série Schlüter-LIPROTEC lze kryty a osvětlení měnit i po jejich osazení. Jako příslušenství jsou k dodání příslušné koncovky.

Schlüter-LIPROTEC-PB profily jsou k dodání také jako kompletní sady pro přímá schodiště s 15 centrálně předmontovanými 60 cm širokými LED moduly v délce 100 cm/150 cm nebo jako kombinovaná sada pro jednotlivé schody.


Schlüter®-LIPROTEC-PB

Zpracování

Upozornění:
Při montáži osvětlovací techniky, projektování a umístění kabelů, zejména pro varianty LIPROTEC sad, je nutné dodržovat montážní návody Schlüter-LIPROTEC. ´

  1. Nejprve se položí ve správné výšce (s odečtením výšky Schlüter-LIPROTEC-PB) podstupnicový obklad.
  2. Na hranu nad podstupnicí se nanese vhodné lepidlo na obklady a dlažbu.
  3. Kabel může být veden od konce profilu nebo lze v profilu vyvrtat otvor. Vyvrtaný otvor je nutné zbavit otřepů.
  4. Dutiny v Schlüter-LIPROTEC-PB se vyplní vhodným lepidlem na obklady a dlažbu a poté se profil nad podstupnicí zplna zatlačí do lepidla a vyrovná se. Je nutné dbát na průchody kabelu. V případě silnějších vrstev lepidla na hraně je třeba hydraulicky tuhnoucí lepidlo pro tenkovrstvé lepení ochudit dle doporučení výrobce nebo použít lepidlo pro středněvrstvé lepení. Upozornění: Schlüter-LIPROTEC-PB se zatlačí do lepidla pouze tak hluboko, aby osazený kryt zůstal přístupný.
  5. Zvolený profil Schlüter-Trep se osadí podle příslušného technického listu výrobku a zatlačí celou plochou do lepidla.
  6. Rohy se vytvoří pokosovým řezem. Pro mechanické spojení zkosených ploch jsou k dodání rohové spojky Schlüter-LIPROTEC-D/V.

Schlüter®-LIPROTEC-PB

Materiál

Schlüter-LIPROTEC-PB se dodává v následujícím materiálovém provedení:

Profil:
AE = hliník přírodní matně eloxovaný
AEEB = hliník kartáčovaný eloxovaný ušlechtilá ocel

Kryty:
PMMA = polymetylmetakrylát

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro příslušný případ. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-LIPROTEC-PB-AE /-AEEB (hliník eloxovaný): Hliník má díky eloxované vrstvě zušlechtěný povrch, který už se při běžném použití nemění.

Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií.

Kryty Schlüter-LIPROTEC jsou vyrobeny z lehce strukturované, průsvitné termoplastické umělé hmoty PMMA (polymetylmetakrylát).

Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Maltu nebo spárovací materiál je nutné okamžitě odstranit. Kontakt s alkoholem (např. líh) a používání čisticích prostředků s obsahem tenzidů > 5 % může vést k poškození krytu. Upozornění Profily s kryty je nutné osadit tak, aby se uvnitř nemohla hromadit voda.


Schlüter®-LIPROTEC-PB

Poznámka

Schlüter-LIPROTEC-PB nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. U citlivých povrchů se nepoužívají brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

V důsledku malé tvorby tepla u Schlüter LED pásků osazených v profilu může docházet k rozdílné roztažnosti profilu a osazeného krytu.


Schlüter®-LIPROTEC-PB


<a name='pb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-PB

<a name='pb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-PB


Schlüter®-LIPROTEC-PB/EK


Schlüter®-LIPROTEC-D/V


Schlüter®-LIPROTEC-VBI

Schlüter®-LIPROTEC-VBI


Schlüter®-LIPROTEC-PBD


<a name='pbaeeb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB

<a name='pbaeeb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB


Schlüter®-LIPROTEC-PB-AEEB/EK


Schlüter®-LIPROTEC-PB


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka