logo

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Použití a funkce

Schlüter-LIPROTEC-LLE je kvalitní nosný profil z eloxovaného nebo práškově lakovaného hliníku pro osazení různých LED pásků Schlüter-LIPROTEC-ES. S profilem lze realizovat akcentní osvětlení jako světelná linie na přechodu stropu a v obkladech stěn.

Jako příslušenství jsou k dodání příslušné koncovky a pro dodatečnou montáž vnitřní kouty a vnější rohy v příslušném povrchovém provedení.

Pro osvětlení se vybraný LED pásek ­Schlüter-LIPROTEC-ES vlepí do profilu a zakryje příslušným krytem. U všech profilů série Schlüter-LIPROTEC lze použité kryty a osvětlení měnit i po jejich osazení.

Upozornění: S osvětlovací sadou Schlüter-LIPROTEC­-LLPE je k dispozici předmontovaný LED modul z flexibilního, zcela opláštěného LED pásku (hadice) s homogenním rozptylem světla a uchycovacím profilem Schlüter­-LIPROTEC-LLE (viz technický list výrobku 15.8 Schlüter-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE).


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Montáž

Při montáži osvětlovací techniky, projektování a umístění kabelů je nutné dodržovat příslušné montážní návody Schlüter-LIPROTEC.

Schlüter-LIPROTEC-LLE lze v rozích místností montovat během pokládky obkladu nebo dodatečně pomocí montážních svorek Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK.

Přímá montáž (obložení profilu obkladem)

 1. Schlüter-LIPROTEC-LLE je vhodný pro tloušťku obkladu ≥ 8 mm.
 2. V místě, kde se má položit profil, se nanese ozubenou stěrkou lepidlo na obklady a dlažbu.

Upozornění: Pokud má být profil osazen jako ukončení na vnější hraně, zkosí se roh stěny pod úhlem 45°.

 1. Zadní strana profilu se vyplní zcela lepidlem na obklady a dlažbu.
 2. Schlüter-LIPROTEC-LLE se nyní vtlačí do lepidla.
 3. Mezi obkladem a profilem se ponechá volná spára o velikosti cca 1,5 mm. Vzniklá spára se zcela vyplní spárovací hmotou.
 4. U citlivých povrchů se používá materiál a nářadí nezpůsobující poškrábání ani jiné poškození. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.
 5. Rohy se vytvoří pokosovým řezem.

Dodatečná montáž (pomocí montážních svorek Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK)

1. Podélné otvory v montážní svorce ­Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK se vyznačí na stěně. Vrtákem (Ø 5 mm) se vyvrtají do hloubky 35 mm otvory pro přiložené hmoždinky.

Upozornění: Doporučujeme dodržovat mezi montážními svorkami vzdálenost ≤ 50 cm. U kratších kusů profilu se použijí minimálně 2 montážní svorky.

2. Profil Schlüter-LIPROTEC-LLE se následně vtlačí rovnoměrně do svorek.

Upozornění: Montážní svorky lze upravit kleštěmi, aby profily držely pevněji.

3. V rozích se profily zkrátí tak, aby k sobě doléhaly vnitřní plochy profilů. Kryty se zkrátí vhodným nářadím na každé straně o cca 9 mm, poté se může nasadit roh – viz obr. „Dodatečná montáž“ rohů.

Upozornění: V namontovaném stavu může na rozích vystupovat slabé světlo. Tento jev lze odstranit utěsněním s použitím vhodného materiálu.

4. Přívod kabelu prochází čelními stranami profilu na místech, kde se má vytvořit roh.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Materiál

Schlüter-LIPROTEC-LLE se dodává v následujícím materiálovém provedení:

Profil:

AE = hliník přírodní matně eloxovaný

AC = hliník barevně lakovaný

Kryt::

PMMA = polymetylmetakrylát

Vlastnosti materiálu
a oblasti použití:

Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-LIPROTEC-LLE (eloxovaný hliník): Hliník má zušlechtěný povrch, tvořený eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již nemění.

Pohledové plochy je nutné chránit před poškrábáním. Hliník je citlivý na zásaditá média.

Materiály s obsahem cementu mají ve spojení s vlhkostí zásaditý účinek a mohou vést v závislosti na koncentraci a době působení ke korozi (tvorba hydroxidu hlinitého).

Proto je nutné maltu nebo spárovací materiál na pohledových plochách okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil je nutné uložit k obkladu celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

LIPROTEC-LLE (Hliník barevně lakovaný): Hliník je odpovídajícím způsobem upravený a následně opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Upozornění

Schlüter-LIPROTEC-LLE nevyžaduje žádnou zvláštní péči nebo údržbu. Na citlivé povrchy se nesmí používat brusné čistící prostředky. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou.

Kontakt s alkoholem (např. líh) a používání čisticích prostředků s obsahem tenzidů > 5 % mohou vést k poškození krytu.

V důsledku malé tvorby tepla u Schlüter- LED pásků osazených v profilu, může docházet k rozdílné roztažnosti profilu a osazeného krytu.

Profily Schlüter-LIPROTEC-LLE-MK osazené dodatečně pomocí montážních svorek lze včetně rohů a koncovek demontovat a použít znovu na jiném místě.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE


Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Schlüter-LIPROTEC-LLE je kvalitní nosný profil z eloxovaného nebo barevně lakovaného hliníku pro osazení různých LED pásků Schlüter-LIPROTEC-ES. S profilem lze realizovat akcentní osvětlení v rozích stěn. Týká se to jak vnitřních koutů, tak i vnějších rohů v horizontálním i vertikálním směru. Díky příslušným tvarovkám lze realizovat i pokládku probíhající okolo rohů. Profil lze pomocí systému příchytek snadno připevnit na každý vhodný podklad nebo ukotvit v lepidle na obklady a dlažbu. Pro osvětlení se vybraný LED pásek Schlüter-LIPROTEC-ES vlepí do profilu a zakryje příslušným krytem.

Schlüter®-LIPROTEC-LLE

Upozornění:

Schlüter-LIPROTEC-LLE lze osadit následujícími LED pásky:

 • LT ES 11 - teplá bílá 3400 K
 • LT ES 21 - neutrální bílá 4900 K
 • LT ES 9 - RGB+W regulovatelná
   

Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC


Schlüter®-LIPROTEC-WSI


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK

Upozornění:
koncovky včetně upevňovacích šroubů


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/EK


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/E

Upozornění:
Vnější rohy a vnitřní kouty jsou určeny pouze pro vodorovnou montáž podél stěny. Profil nesmí být ukotven v obkladu.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/I


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/E


Schlüter®-LIPROTEC-LLE-AC/I


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/MK

Upozornění:
Montážní svorka včetně upevňovacího materiálu, doporučené připevnění montážními svorkami po každých 50 cm.


Schlüter®-LIPROTEC-LLE


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka