logo

Schlüter®-LIPROTEC-LL

Funkce

Schlüter-LIPROTEC-LL je kvalitní nosný profil z eloxovaného hliníku pro osazení různých LED pásků Schlüter-LIPROTEC-ES. Pomocí profilu lze realizovat akcentní osvětlení v obkladech stěn jako světelné linie.

Se Schlüter-LIPROTEC-LL lze velmi dobře zvýraznit i niky nebo regálové konstrukce a prvky. Podle osazení profilu lze vytvářet přímé nebo nepřímé světelné efekty. K osvětlení se zvolený LED pásek Schlüter- LIPROTEC-ES vlepí do profilu ve tvaru U a osadí příslušným krytem. U všech profilů série Schlüter-LIPROTEC lze kryty a osvětlení měnit i po jejich osazení.

Jako příslušenství jsou k dodání příslušné koncovky. Pro snadnou montáž je k dispozici montážní modul Schlüter-KERDI-BOARD-K s vyfrézovanými drážkami pro osazení profilů resp. kabelových kanálů Schlüter-LIPROTEC-ZKK.

Upozornění: Se Schlüter-LIPROTEC-LLP je k dispozici předmontovaný LED modul z flexibilního, zcela opláštěného LED pásku (hadice) s homogenním rozptylem světla a uchycovacím profilem Schlüter- -LIPROTEC-LL (viz technický list výrobku 15.8 Schlüter-LIPROTEC-LLP /-LLPM /-LLPE).


Schlüter®-LIPROTEC-LL

Zpracování

Upozornění:
Při montáži osvětlovací techniky, projektování a umístění kabelů je nutné dodržovat příslušné montážní návody Schlüter-LIPROTEC.

  1. Obklad se položí až k místu, kde se má osadit Schlüter-LIPROTEC-LL jako světelná linie.
  2. V profilu se vyvrtá průchod pro kabely a zbaví se otřepů.
  3. Schlüter-LIPROTEC-LL se lepí montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Na vnější zadní plochu profilu se nanese lepidlo a poté se profil umístí na příslušné místo. Před nanesením montážního lepidla je nutno z lepených povrchů odstranit mastnotu a jiné materiály znesnadňující přilnutí.
  4. Přebytečné vytlačené lepidlo se odstraní vhodným čisticím prostředkem.
  5. Nyní lze položit další navazující řadu obkladu.
  6. U profilu se ponechá spára o velikosti cca 1,5 mm. Spára mezi profilem a obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.
  7. U citlivých povrchů se používá materiál a nářadí nezpůsobující poškrábání ani jiné poškození. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.
  8. Rohy se vytvoří pokosovým řezem.

Schlüter®-LIPROTEC-LL

Materiál

Schlüter-LIPROTEC-LL se dodává v následujícím materiálovém provedení:

Profil:
AE = hliník přírodní matně eloxovaný

Kryt:
PMMA = polymetylmetakrylát

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro příslušný případ. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-LIPROTEC-LL (hliník eloxovaný):
Hliník má povrch zušlechtěný eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již nemění. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

Hliník je citlivý na zásaditá média. Materiály s obsahem cementu mají ve spojení s vlhkostí zásaditý účinek a mohou vést v závislosti na koncentraci a době působení ke korozi (tvorba hydroxidu hlinitého). Proto je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Schlüter-LIPROTEC kryty jsou vyrobeny z lehce strukturované, průsvitné termoplastické umělé hmoty PMMA (polymetylmetakrylát). Kontakt s alkoholem (např. líh) a používání čisticích prostředků s obsahem tenzidů >5% může vést k poškození krytu.

Upozornění:
Profily s kryty je nutné osadit tak, aby se uvnitř nemohla hromadit voda.

 


Schlüter®-LIPROTEC-LL

Upozornění

Schlüter-LIPROTEC-LL nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. U citlivých povrchů se nepoužívají brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Kontakt s alkoholem (např. líh) a používání čisticích prostředků s obsahem tenzidů >5% může vést k poškození krytu.

V důsledku malé tvorby tepla u Schlüter LED pásků osazených v profilu může docházet k rozdílné roztažnosti profilu a osazeného krytu.


Schlüter®-LIPROTEC-LL

Varianty


Schlüter-LIPROTEC-LL


Schlüter-LIPROTEC-WSI


Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK


Schlüter®-KERDI-BOARD-K

Schlüter-KERDI-BOARD-K jsou montážní moduly s předfrézovanými drážkami pro uchycení kabelových kanálů Schlüter-LIPROTEC. Drážka je provedena tak, že ji lze použít i pro uchycení desky Schlüter-KERDI-BOARD o tloušťce 19 mm nebo nosného profilu Schlüter-LIPROTEC-LL.

Schlüter®-KERDI-BOARD-K


Schlüter®-LIPROTEC-LL


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka