logo

Schlüter®-KERDI-TS

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-TS je napojovací těsnění z polyetylenu, oboustranně opatřené střiží a samolepicím zvukově izolačním páskem. Při odborné montáži lze vytvořit spolehlivé těsnění mezi vestavěnými díly, jako jsou např. plechové, smaltované, akrylátové vany a sprchové vaničky, a navazujícími plochami.

Schlüter-KERDI-TS-ZC je rozšiřující sada pro provedení izolace na vodorovné navazující plochy. Na ochranu izolace lze použít ochranu proti proříznutí Schlüter-KERDI-CP.

Schlüter-KERDI-TS byl vyvinut jako napojovací těsnění pro obklady a desky a má v Německu požadované osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení) dle předpisu pro instalaci podle předepsaných směrnic pro zpracování.

Schlüter-KERDI-TS tím splňuje požadavky normy DIN 18534-1.


Schlüter®-KERDI-TS

Zpracování

Je nutné zajistit, aby se mohl vytvořit dostatečně silný spoj mezi montážním lepidlem KERDI-FIX (viz rovněž technický list výrobku 8.3) a materiálem vany. Před montáží odstraňte ev. ochranné fólie atd.

 1. Kontaktní plochu instalovaného dílu řádně vyčistěte přiloženým hadrem a nechejte ji minimálně 2 minuty schnout.
 2. Po odstranění ochranné fólie samolepicího montážního rohu (samolepicích montážních rohů) jej (je) nalepte v oblasti rohu na instalovaný díl (v závislosti na montážní situaci je ev. nutné použít několik rohů).
 3. Napojovací těsnění Schlüter-KERDI-TS podle potřeby přiřízněte s menším přesahem a přilepte je v jednom kuse pevně na instalovaný díl. Pro orientaci slouží čára označující minimální montážní hloubku 5 mm (= od horní hrany zvukově izolačního pásku po horní hranu okraje vany). Ochrannou fólii samolepicího zvukově izolačního pásku odstraňte během montáže. Poté odřízněte přesahy.
  Upozornění: Napojovací těsnění Schlüter-KERDI-TS se nesmí dělit a musí se instalovat pouze s příslušnými rohovými kusy.
 4. Instalovaný díl umístěte na příslušné místo, pomocí vodováhy vyrovnejte a odborně ukotvěte.

 5. 5a. Schlüter-KERDI-TS na navazujících plochách uložte celoplošně do těsnicího lepidla Schlüter-KERDI-COLL-L s použitím ozubené stěrky (3x3 nebo 4x4). Speciální řešení pro navazující plochy, viz 5b.
  5b. Při montážích, u kterých se Schlüter- KERDI-TS po předchozím přiříznutí lepí na vodorovné navazující plochy, je nutno použít rozšiřující sadu KERDI-TS-ZC. Umístěte montážní roh, který se nachází v sadě (viz bod 2), a nastřiženou izolační manžetu přilepte dle obr. A, B resp. C s použitím KERDI-COLL-L. Plocha manžety, která neobsahuje střiž, slouží pro odborné utěsnění s použitím KERDI-FIX. V případě vodorovných navazujících ploch je nutno zohlednit tloušťku obkladu.
 6. Spáry vyčistěte druhým hadrem a povrch okrajů instalovaného dílu zakryjte malířskou páskou. Spáru vyplňte montážním lepidlem Schlüter-KERDIFIX po horní hranu vany. Poté malířskou pásku opět odstraňte. Čerstvé zbytky lepidla KERDI-FIX můžete odstranit olejem ve spreji (např. WD-40). Plochu poté řádně odmastěte.

Upozornění: Montážní lepidlo Schlüter-KERDI-FIX je systémový komponent, který nesmí být nahrazován jinými produkty.

Volitelně lze do čerstvě naneseného montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX vložit ochranu proti proříznutí Schlüter- KERDI-CP. Slouží jako ochrana napojovacího těsnění při pozdějším obnovování silikonové spáry. Plastový profil zkrácený na příslušnou délku ohněte dopředu a k přiléhající stěně jej dle potřeby zafixujte pomocí KERDI-FIX. Alternativně lze spáru zakrýt bezúdržbovým napojovacím profilem Schlüter-DILEX-AS.


Schlüter®-KERDI-TS

Materiál

Schlüter-KERDI-TS je polyetylénový pás pro vytvoření kontaktní izolace, jehož spodní díl je opatřen lepicím páskem z polyetylenové pěny.

Komponenty rozšiřující sady Schlüter-KERDI-TS-ZC jsou rovněž z polyetylénu. Materiál je fyziologicky nezávadný - při likvidaci zbytků proto nevzniká nebezpečný odpad. Polyetylén není dlouhodobě odolný proti UV záření, a proto je třeba se vyvarovat delšímu skladování na přímém slunci.

Kvůli montážnímu lepidlu Schlüter-KERDI-FIX obsaženému v sadě je nutné dodržovat trvanlivost v délce 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu! Schlüter-KERDI-CP je z polypropylénu (PP). Ten je odolný proti stárnutí a nehnije.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-KERDI-TS je vodotěsný a odolný proti obvyklému chemickému namáhání, které běžně vzniká ve spojitosti s keramickým obkladem a dlažbou. Schlüter-KERDI-TS je odolný proti stárnutí, nehnije a je velmi pružný.

Je nutné vyjasnit odolnost proti chemickému namáhání, které se nevyskytuje běžně v domácnostech.

U podkladů, na které má být Schlüter®KERDI-TS přilepen, musí být překontrolována rovinnost, stabilita a vlhkost. Překážky znemožňující kvalitní spojení s podkladem musí být odstraněny. Oblasti pro použití Schlüter-KERDI-TS jsou podklady, které musí být chráněny proti pronikání vlhkosti a jiných škodlivých látek. Takové podklady jsou např. v mokrých provozech jako jsou koupelny a sprchy.U podkladů, na které má být Schlüter®KERDI-TS přilepen, musí být překontrolována rovinnost, stabilita a vlhkost. Překážky znemožňující kvalitní spojení s podkladem musí být odstraněny.

Oblasti pro použití Schlüter-KERDI-TS jsou podklady, které musí být chráněny proti pronikání vlhkosti a jiných škodlivých látek.

Takové podklady jsou např. v mokrých provozech jako jsou koupelny a sprchy. U podkladů, na které má být Schlüter®KERDI-TS přilepen, musí být překontrolována rovinnost, stabilita a vlhkost. Překážky znemožňující kvalitní spojení s podkladem musí být odstraněny. Oblasti pro použití Schlüter-KERDI-TS jsou podklady, které musí být chráněny proti pronikání vlhkosti a jiných škodlivých látek. Takové podklady jsou např. v mokrých provozech jako jsou koupelny a sprchy.

 


Schlüter®-KERDI-TS


Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter-KERDI-TS je sada pro spolehlivé utěsnění vestavěných dílů jako např. plechových, smaltovaných, akrylátových van a sprchových vaniček (dle DIN 18534-1) na izolační systém Schlüter-KERDI. Obsahuje napojovací těsnicí pásku z polyetylenu, oboustranně opatřenou střiží a samolepicím zvukově izolačním páskem a instalační materiál.

Schlüter®-KERDI-TS

Kompletní sada obsahuje:

 • 2 / 2,8 / 3,8 m napojovací těsnicí pásky
 • 290 ml montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX
 • 2 utěrky na čištění
 • 1 / 2 / 2 montážní roh(y)

Schlüter®-KERDI-TSB

Základní sada obsahuje:

 • 10 m napojovací těsnicí pásky
 • 8 utěrek na čištění
 • 6 montážních rohů

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Schlüter-KERDI-TS-ZC je rozšiřující sada pro spolehlivé utěsnění vestavěných dílů jako např. van a sprchových vaniček ve speciálních montážních situacích (viz nákres) ve spojení s izolační sadou Schlüter-KERDI-TS. Skládá se z izolační manžety a montážního rohu.

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Rozšiřující sada obsahuje následující komponenty:

 • 1 polyetylénová manžeta s oboustranně nakašírovanou střiží, 120 x 120 mm
 • 1 montážní roh

Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter-KERDI-CP je délkově upravitelná ochrana proti proříznutí, která slouží na ochranu izolace při pozdějším obnovování silikonové spáry. Ohýbatelný profil lze používat individuálně a lze jej pokládat přímo do lepidlového lože nebo do čerstvě naneseného montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.

Schlüter®-KERDI-CP


Schlüter®-KERDI-TS


Schlüter®-KERDI-TS

Poznámka

Montážní lepidlo Schlüter-KERDI-FIX je systémový komponent, který nesmí být nahrazován jinými produkty.

Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka