logo

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Spádové desky jsou k dodání v různých rozměrech pro centrální a decentrální umístění systémových podlahových odtoků. Systémová podlahová vpusť Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE se dodává jako sada. Podle konkrétní situace na stavbě lze použít i jiné varianty Schlüter-KERDI-DRAIN. Pro izolaci stěn jsou na výběr různé sady kontaktní izolace Schlüter-KERDI.

Povrchy spádových desek již mají potřebný spád směrem k odvodňovacím místům. Základní dodávané rozměry:

Centrální odtok:

 • 96,5 × 81 cm
 • 91,5 × 91,5 cm
 • 91,5 × 122 cm
 • 101,5 × 101,5 cm
 • 122 × 122 cm
 • 96,5 × 152,5 cm
 • 122 × 152,5 cm
 • 122 × 183 cm
 • 152,5 × 152,5 cm
 • 183 × 183 cm

Decentrální odtok:

 • 96,5 × 152,5 cm
 • 96,5 × 96,5 cm (rohový odtok, 5hranný)

Na menší rozměry a mezirozměry lze desky snadno přiříznout odlamovacím nožem. Přitom je nutné dávat pozor na poměr stran a na umístění odvodňovacího místa. Varianty KERDI-DRAIN umožňují splnit nejrůznější požadavky na odvodnění, ať již jde o vysoký odtokový výkon, vertikální nebo horizontální odvodnění.

Schlüter-KERDI-SHOWER se vyznačuje mimořádně spolehlivým a jednoduchým zpracováním. Ve spojení s KERDI komponenty pro izolaci odpovídá požadavkům stavebně technického osvědčení (abP) pro kontaktní izolace ve spojení s obkladovými a deskovými materiály. Systémové komponenty KERDI-SHOWER jsou baleny vždy jako sada a lze je tak - dle potřeby - snadno sestavit.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Montáž

 1. Odtokové těleso se umístí na podklad v závislosti na vybrané spádové desce a napojí se vhodně přiříznutou odpadní trubkou na domovní potrubí. Pro napojení se v případě potřeby použije dodávaná redukce (z DN 40 na DN 50). Poté by měla být provedena zkouška těsnosti.
 2. Vyrovnávací vrstva (pevnost v tlaku >= 0,5 N/mm²) se odborně pokládá na nosný podklad. Kvůli roznášení zátěže musí být odtokové těleso a odvodňovací trubka zcela obklopené materiálem. Horní hrana příslušné podlahové vpusti slouží jako pomůcka pro vytvoření roviny a je v jedné úrovni s horní hranou vyrovnávací vrstvy. Při použití jiných podlahových odtoků z programu Schlüter-KERDI-DRAIN se určí odpovídajícím způsobem výška vrstvy potěru.

  Upozornění: Při požadavku na zamezení kročejového hluku se vyrovnávací vrstva roznášející zátěž pokládá na kročejovou izolaci Schlüter-KERDI-LINE-SR a na okrajích se použije vhodná zvukoizolační obvodová páska. Při výběru vhodné izolace je nutné zohlednit maximální stlačitelnost CP4 (≤ 4 mm).
 3. Spádová deska se lepí celoplošně hydraulicky tuhnoucím lepidlem pro tenkovrstvé lepení na dostatečně nosnou vyrovnávací vrstvu. Je nutné dbát na to, aby spoj spádové desky nebyl nad uloženou odpadní trubkou.
 4. Nástavec pro tenkovrstvé lepení se osadí do odtokového tělesa tak, aby lepicí příruba byla v jedné rovině se spádovou deskou. Pro usazení je pod lepicí přírubu nutno nejdříve nanést lepidlo pro tenkovrstvé lepení.
 5. Pro přilepení KERDI manžety, která je součástí dodávky odtokového tělesa KERDI-DRAIN, se na lepicí přírubu nástavce pro tenkovrstvé lepení a izolační manžetu spádové desky nanese ozubenou stěrkou 3 × 3 mm nebo 4 x 4 mm KERDI-COLL-L a KERDI manžeta se v něm v celé ploše ukotví. K zatlačení se doporučuje použít hladkou stranu ozubené stěrky nebo hladítka vedenou šikmo, kterou se KERDI manžeta přitlačí k podkladu. Je nutné zabránit vzniku vzduchových bublinek. Musí být dodržena otevřená doba lepidla
 6. Izolace stěn se provede celoplošným přilepením izolačního pásu KERDI 200. Spoje pásů na sraz v ploše, napojení na stěnu nebo vnitřní kouty stěn se přelepí izolační páskou KERDI-KEBA a tvarovkami Schlüter-KERECK s použitím KERDI-COLL-L. Pro izolaci prostupů potrubí se použije systémová KERDI manžeta na potrubí. Je třeba zohlednit příslušné technické listy výrobků 8.1 Schlüter-KERDI a 8.4 Schlüter-KERDI-COLL-L.

  Poznámka: Provedením stěn se Schlüter-KERDI-BOARD je možno provést také přímo izolaci stěn (viz technický list výrobku 12.1 Schlüter-KERDI-BOARD). Spoje na sraz a vnitřní kouty je nutné rovněž izolovat pomocí KERDI-KEBA a KERDI-KERECK s použitím KERDI-COLL-L.
 7. Jakmile je kontaktní izolace, provedená výše uvedeným způsobem, kompletně hotová, lze začít pokládat do tenké vrstvy lepidla dlažbu. Technologická přestávka není nutná.
 8. Dlaždice se pokládají zplna a bez dutin do tenké vrstvy hydraulicky tuhnoucího lepidla, která se nanáší přímo na KERDI manžetu. Plochu podlahy lze nezávisle na formátu dlažby zatěžovat běžným provozem osob. Pokud se očekává větší zatížení, například invalidními vozíky, je nutné použít další roznášecí vrstvu nebo větší formát dlažby.

  Upozornění:
  V oblastech, kde jsou požadovány izolace dle Stavebního technického osvědčení nebo shoda CE, je nutno používat pouze systémově odzkoušená lepidla pro tenkovrstvé lepení. Informace o nich si můžete vyžádat na adrese uvedené v tomto technickém listě.
  V průběhu pokládky dlažby se do nástavce pro tenkovrstvé lepení osadí těleso odtokové mřížky s integrovanou zápachovou uzávěrkou a podle tloušťky dlažby vyrovná s horní hranou podlahy. Mřížka se fixuje (podmaže) lepidlem na obklady a dlažbu.
 9. Použití ostatních krytin, jako jsou stěrkovatelné materiály, plastové krytiny apod., je v zásadě možné, zde je však dále nepopisujeme a musí být předem vyjasněno. Na základě Vašeho požadavku Vám rádi poskytneme doporučení. 508 304 646 mm 965 mm Schlüter®-KERDI-SHOWER-T Schlüter®-KERDI-SHOWER na vyrovnávacím potěru Příklad osazení Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT L B 254 mm L B

  Spádové desky již mají potřebný spád k odvodňovacím místům. Mají přesný otvor pro KERDI-DRAIN nástavec pro tenkovrstvé lepení s lepicí přírubou. Spádovou desku lze v závislosti na podmínkách na stavbě použít na odpovídajících roznášecích podkladech. (např. dřevěná konstrukce, vertikální odtok, maltový podklad apod.).

  KERDI manžeta je již z výroby připevněna na spádových deskách. Pro snadnější manipulaci se spádové desky dodávají ve složeném stavu. Spádové desky KERDI-SHOWER-KST 1525 a -KST 1830 se skládají ze 2 dílů, které se spojují rybinovým spojem. Spojovací spára se utěsní pomocí KERDI-KEBA s použitím KERDI-COLL-L.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Materiál

Spádová deska je z tlakově stabilního expandovaného polystyrénu (EPS).

Odtokové těleso je vyrobeno z vysoce odolného polypropylénu (PP).

Nástavec pro tenkovrstvé lepení je vyroben z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS) s napojovací přírubou, která má povrch opatřený střiží.

Manžeta Schlüter-KERDI připevněná z výroby na spádovou desku se skládá z měkkého polyetylénu se speciální střiží na povrchu pro účinné ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu nebo v lepidle na jiné krytiny.

Mřížka obsažená v izolační sadě Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB je vyrobena z ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301 = AISI 304).

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Odtokové těleso, nástavec pro tenkovrstvé lepení a mřížky jsou v souladu s DIN EN 1253, domovní vpusti, zařazeny do třídy K3. Klasifikace K3 označuje plochy bez dopravního zatížení, např. místnosti s mokrým provozem v bytech, domovech pro seniory, hotelech, školách, umývárnách a sprchách. Použitelnost příslušného systému podlahových vpustí je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně podle očekávaného chemického, mechanického nebo jiného namáhání.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


<a name='t'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakašírovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k centrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přiříznout odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.

<a name='t'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


<a name='ts'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Schlüter-KERDI-SHOWER-TS je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakašírovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k decentrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přiříznout odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.

<a name='ts'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS


<a name='tt'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakašírovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k centrálnímu nebo decentrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přiříznout odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.

<a name='tt'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT dezentral


<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK je izolační sada pro sprchy v úrovni podlahy. Obsahuje Schlüter-KERDI pro izolaci stěn sprch a odpovídající tvarovky pro vnitřní kouty a prostupy potrubí. Součástí dodávané sady je dále izolační páska Schlüter-KERDI-KEBA pro izolaci spojů na sraz a přechodu podlaha/ stěna a těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL-L pro přilepení izolačních pásek a tvarovek.

Izolační sada Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB k tomu obsahuje podlahovou vpusť Schlüter-KERDI-DRAIN- BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK lze použít pro sprchy ve stejné úrovni s podlahou, zhotovené běžným způsobem nebo ve spojení s podlahovými prvky Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS a -TT.

<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

 • 1 ks Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK/FI
 • 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm


Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

 • 1 ks Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK/FI
 • 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg •
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

 • 1 ks Schlüter-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK/FI
 • 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 sada Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE obsahující: sada podlahové vpusti „KD BH 40“ a sada rošt/rám „KD R10 ED1 SGV“,


Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

 • 1 ks Schlüter-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK/FI
 • 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
 • 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 sada Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE obsahující: sada podlahové vpusti „KD BH 40“ a sada rošt/rám „KD R10 ED1 SGV“


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Podlahové vpusti

Desky Schlüter-KERDI-SHOWER-T lze v závislosti na stavebních požadavcích kombinovat s různými podlahovými vpustěmi z programu Schlüter-KERDI-DRAIN. Řemeslník tak může pružně reagovat na specifické potřeby jednotlivých staveb ohledně odtokového výkonu, konstrukční výšky a typu odtoku. Se Schlüter-KERDI-SHOWER-T nalezne pro každou situaci vhodné řešení.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Videa

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.

 


Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 2
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka