logo

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku.

Je vhodné pro lepení a utěsnění spojů pásů Schlüter-KERDI přeplátováním. Dále lze provést těsné slepení napojení a spojů na sraz izolačními páskami Schlüter-KERDI-KEBA na Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter-DITRA-HEAT, Schlüter- KERDI-BOARD a ukončovací profily Schlüter-BARA.

Ve spojení s materiály Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter-DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a příslušnými páskami Schlüter-KERDI-KEBA vzniká ověřená kontaktní izolace.

Schlüter-KERDI-COLL-L je systémový komponent osvědčení požadovaného v Německu. Se Schlüter-KERDI-COLL-L ověřeřené výše uvedené produkty mají osvědčení abP (Stavebně tecnické osvědčení) a jsou označeny značkou Ü.

Třídy vlhkostního zatížení dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter-KERDI-COLL-L je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent evropského technického schválení (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter výrobky ověřené s KERDI-COLL-L jsou označeny značkou CE.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka