logo

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku.

Je vhodné pro lepení a utěsnění spojů pásů Schlüter-KERDI přeplátováním. Dále lze provést těsné slepení napojení a spojů na sraz izolačními páskami Schlüter-KERDI- KEBA na Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA- HEAT, Schlüter-KERDI- BOARD a ukončovací profily Schlüter-BARA.

Ve spojení s materiály Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a příslušnými páskami Schlüter-KERDI-KEBA vzniká ověřená kontaktní izolace.

Schlüter-KERDI-COLL-L je systémový komponent osvědčení požadovaného v Německu. Se Schlüter-KERDI-COLL-L ověřeřené výše uvedené produkty mají osvědčení abP (Stavebně tecnické osvědčení) a jsou označeny značkou Ü.

Třídy vlhkostního zatížení dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter- KERDI-COLL-L je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent evropského technického schválení (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter- výrobky ověřené s KERDI-COLL- L jsou označeny značkou CE.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Zpracování

Zpracování se provádí na čistých a suchých Schlüter-KERDI resp. Schlüter-DITRA nebo Schlüter-DITRA-HEAT pásech/rohožích, Schlüter-KERDI-BOARD a profilech Schlüter-BARA.

U jiných podkladů je nutné zkontrolovat a posoudit jejich vhodnost. V závislosti na druhu aplikace lze lepidlo nanášet ve stěrkovatelné konzistenci zednickou lžící a poté pročesat stěrkou s ozubením 3 x 3, 3 x 4 nebo 4 x 4 mm. Při roztíratelné konzistenci lze použít štětec nebo válečky.

Použité materiály je nutné spojit v plné ploše a bez dutin co nejdříve (před vytvořením povlaku).

Doporučujeme, aby se při lepení Schlüter- KERDI-KEBA vedla hladká strana ozubené lžíce pod tlakem šikmo přes pásku Schlüter- KERDI-KEBA nebo aby se použil vhodný přítlačný váleček.

Je nutné zabránit vzniku vzduchových bublinek. Je nutné dbát pokynů ke zpracovaní uvedených v našich technických listech výrobků 8.1 Schlüter-KERDI, 6.1 Schlüter-DITRA, 6.4 Schlüter-DITRA-HEAT resp. 12.1 Schlüter- KERDI-BOARD.

Vyšší teploty zkracují dobu schnutí a dobu zpracování. U nízkých teplot se doba prodlužuje.Teplota zpracování musí být až do definitivního ztuhnutí > 5 °C. Čerstvě zhotovenou izolaci je nutno až do úplného vytvrdnutí chránit před vlhkostí např. před deštěm. Otevřené obaly je nutné zpracovat v krátké době.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Materiál

Schlüter-KERDI-COLL-L se skládá z akrylátové disperze bez ředidel (Schlüter-KERDI- COLL-A) s objemovou hmotností 1,0 kg/l a z cementového reaktivního prášku (Schlüter-KERDI- COLL-RL) se sypkou hmotností 1,2 kg/l, které se při zpracování smíchají.

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Schlüter-KERDI-COLL-L lze ve spojení se Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter- DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI- BOARD a s příslušnými izolačními páskami Schlüter-KERDI-KEBA použít v oblasti stěny a podlahy v interiéru i v exteriéru (kromě Schlüter-KERDI-BOARD).

Použitelnost materiálů je nutné ve zvláštních případech řešit individuálně v závislosti na očekávaném druhu chemického, mechanického nebo jiného namáhání.

Nádoby jsou sestaveny pro vytvoření stěrkovatelné konzistence s obsahem 1,75 kg (velká nádoba) resp. 0,75 kg (malá nádoba) akrylátové disperze Schlüter-KERDI-COLL- A a 2,5 kg (velká nádoba) resp. 1,1 kg (malá nádoba) reaktivního prášku Schlüter- KERDI-COLL-RL. To odpovídá poměru míšení 1:1,4.

Pro vytvoření roztíratelné konzistence lze poměr míchání měnit do max. 1:1. Odpovídajícím způsobem je nutné snížit dávkování reaktivního prášku (Schlüter-KERDI-COLL- RL).


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Bezpečnostní pokyn

Schlüter-KERDI-COLL-L obsahuje cement, který reaguje ve spojení s vlhkem zásaditě. Při zpracování je nutné zabránit kontaktu s pokožkou nebo očima nošením vhodných ochranných rukavic a brýlí. V případě zasažení očí je nezbytné oči okamžitě řádně propláchnout vodou a vyhledat lékaře. Schlüter-KERDI-COLL-L se nesmí dostat do rukou dětem.


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Výrobky


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku.

Schlüter®-KERDI-COLL-L


Schlüter®-KERDI-COLL-L


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Technické údaje

Schlüter-KERDI-COLL-L

Dodávaná jednotka:
4,25 kg (velká) nebo 1,85 kg (malá) dvousložkového těsnicího lepidla v kombinovaném balení, skládajícího se z:

1,75 kg akrylátové disperze Schlüter-KERDI-COLL-A
2,50 kg reaktivního prášku Schlüter-KERDI-COLL-RLL

Doba zpracování: (20/30 °C) cca 90/60 min.

Technické údaje

Doba vytvrdnutí: (20 °C) cca 2 hod. na vzduchu, cca 4 hod. pod Schlüter-KERDI-KEBA

Skladování: na suchém místě chráněném před mrazem cca 12 měsíců v originálně uzavřeném balení.

Značení dle
GISCODE: Reaktivní prášek ZP1, akrylátová disperze D1


Schlüter®-KERDI-COLL-L

Videa

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s bodovým odvodněním: Část 2
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Část 1 - izolace stěn
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace v ploše
Obkládání sprchy s liniovým odvodněním: Instalace u stěny
Konstrukční skladba balkonu: Pokládka dlažby s drenáží, izolací a separací
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na tenkovrstvé maltové podložky
Konstrukční skladba balkonu: Volná pokládka přírodního kamene na maltové podložky s drenáží
Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka