logo

Schlüter®-FINEC

Použití a funkce

Schlüter-FINEC je kvalitní ukončovací profil, který se používá pro vytváření vnějších hran keramických obkladů nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Schlüter-FINEC chrání hranu obkladu – i skleněných mozaik – před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

Schlüter-FINEC je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli nebo eloxovaného hliníku. Schlüter-FINEC-E z ušlechtilé oceli je vhodný i na schodiště jako úzká ochrana hran pro obklady a systémy povrchové úpravy.

Schlüter-FINEC-SQ je kvalitní ukončovací profil z hliníku s eloxovaným nebo lakovaným povrchem. Má symetrický čtvercový průřez a vytváří viditelnou čtvercovou pohledovou hranu šířky 4,5 mm.

Schlüter-FINEC-SQ lze dodat s výškou 11 - 12,5 mm a 15 mm a je vhodný pro nástěnné obklady a obklady z přírodního kamene. Pro vytvoření 3stranného vnějšího rohu lze použít barevně vhodné rohové díly Schlüter-QUADEC s výškou 4,5 mm.


Schlüter®-FINEC

Montáž

  

1. Výška profilu Schlüter-FINEC se zvolí podle tloušťky obkladu (pro navazující omítnuté / stěrkované povrchy byl vyvinut mimořádně nízký profil s výškou H = 2,5 mm).

2. Profil se zatlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se (v případě navazujících omítnutých / stěrkovaných povrchů se položí plocha kotevního ramene nejdříve na vhodnou lepicí plochu).

3. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem na obklady.

Vytvoření rohu pomocí FINEC-AE/-TS/-AC/-E

4. V oblasti profilu se přiléhající obkládačky zkosí v úhlu 45°.

U provedení 3stranného vnějšího rohu se nejdříve prefabrikované díly rohové sady ukotví celou plochou do lepidla na obklady. Je nutné dodržet následující pracovní kroky:

A levý rohový díl
(1 lichoběžníkovitá perforace),

B pravý rohový díl
(2 lichoběžníkovité perforace),

C dolní rohový díl
(3 lichoběžníkovité perforace),

D poté se profily zkrátí na požadovanou délku a osadí.

Vytvoření rohu pomocí FINEC-SQ

4. V oblasti profilu se přiléhající obkládačky zkosí v úhlu 45°.

Při vytváření 3stranných rohů použijte vhodné rohové díly z programu profilů Schlüter-QUADEC s výškou 4,5 mm.

5. Přiléhající obkládačky se položí pokud možno celoplošně a vyrovnají se tak, aby lícovaly s horní hranou profilu.

Upozornění: Pro vyrovnání rozměrových tolerancí materiálu podlahové krytiny může profil v oblasti stěny lehce přečnívat nebo ustupovat.

6. Spára mezi profilem a obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.

7. Na citlivé povrchy je nutno používat takové materiály a nářadí, které profil nepoškrábají nebo jinak nepoškodí. Znečištění maltou nebo lepidlem je nutno okamžitě odstranit, zvláště u profilů z hliníku.


Schlüter®-FINEC

Materiál

Profil se dodává v následujícím provedení:

  • E = ušlechtilá ocel
  • V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304
  • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
  • TS = hliník strukturovaný povrch
  • AC = hliník barevně lakovaný
  • C/A = MyDesign by Schlüter-Systems

Vlastnosti materiálu
a oblasti použití:

Schlüter-FINEC se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů. Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-FINEC-E se tvaruje z pásů z ušlechtilé oceli, V2A (materiál 1.4301). Je zvláště vhodný tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost proti namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými médii nebo čisticími prostředky. Ani ušlechtilá ocel není odolná proti veškerému chemickému namáhání. Substance jako kyselina solná nebo fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků ji mohou poškodit. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Schlüter-FINEC-AE /-SQ-AE (hliník eloxovaný): Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již dále nemění.

Pohledové plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým médiím.

Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého).

Proto je nutné lepidlo nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil se ukládá k obkladu celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit zásaditá voda.

Schlüter-FINEC-AC/-FINEC-SQ-AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je odpovídajícím způsobem upraven a následně opatřen práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

Povrch Schlüter-FINEC-TS / -FINEC-SQ-TS (hliník strukturovaný povrch) má přírodní charakter (další vlastnosti viz Schlüter-FINEC-AC / -SQ-AC).


Schlüter®-FINEC

Upozornění

Schlüter-FINEC nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky.

Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním.

Ošetří-li se ušlechtilá ocel např. leštěnkou nebo podobnými přípravky, získá lesklý povrch. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čistícími prostředky. Pravidelné čištění zachovává nejen čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale snižuje také riziko koroze. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to by mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-FINEC


Schlüter®-FINEC-AC

č.výr. doplnit o barvu (např. F 45 MBW)

* Barvy: MBW
** Barvy: MBW – MGS


Schlüter®-FINEC-AC MyDesign

Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign, což znamená, že se dodává ve 190 barevných odstínech RAL-Classic. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter®-FINEC-AC MyDesign

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / F 25 A)


Schlüter®-FINEC-AC/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.


<a name='a'></a>Schlüter®-FINEC-AE

Schlüter-FINEC-A je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného nebo lakovaného hliníku a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

<a name='a'></a>Schlüter®-FINEC-AE


Schlüter®-FINEC-AE/ES

č.výr. doplnit o barvu (např. ES / F 25 MBW)

* Barvy: MBW
** Barvy: MBW - MGS


<a name='e'></a>Schlüter®-FINEC-E

Schlüter-FINEC-E je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh. Schlüter-FINEC-E z ušlechtilé oceli je vhodný i na schodiště jako úzká ochrana hran pro obklady a systémy povrchové úpravy.

<a name='e'></a>Schlüter®-FINEC-E


Schlüter®-FINEC-E/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.

 


<a name='ts'></a>Schlüter®-FINEC-TSI

Schlüter-FINEC-TS je kvalitní ukončovací profil z hliníku se strukturovanou povrchovou úpravou a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

<a name='ts'></a>Schlüter®-FINEC-TSI


Schlüter®-FINEC-TSB


Schlüter®-FINEC-TSBG


Schlüter®-FINEC-TSDA


Schlüter®-FINEC-TSC


Schlüter®-FINEC-TS/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.

č.výr. doplnit označením povrchu (např. ES / F 45 TSSG)
* Povrchy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG


Schlüter®-FINEC-TSG


Schlüter®-FINEC-TSLA


Schlüter®-FINEC-TSOB


Schlüter®-FINEC-TSR


Schlüter®-FINEC-TSSG


Schlüter-FINEC-SQ-AC MyDesign

Potiskneme profily vaším individuálním designem. Tento výrobek patří v různých variantách do našeho nového programu MyDesign. Všechny informace, včetně postupu objednání, získáte na naší webové stránce.

Schlüter-FINEC-SQ-AC MyDesign


<a name='sq'></a>Schlüter®-FINEC-SQ-AE

<a name='sq'></a>Schlüter®-FINEC-SQ-AE


Schlüter®-FINEC-SQ-TSB

Schlüter®-FINEC-SQ-TSB


Schlüter®-FINEC-SQ-TSBG

Schlüter®-FINEC-SQ-TSBG


Schlüter®-FINEC-SQ-TSC

Schlüter®-FINEC-SQ-TSC


Schlüter®-FINEC-SQ-TSDA

Schlüter®-FINEC-SQ-TSDA


Schlüter®-FINEC-SQ-TSG

Schlüter®-FINEC-SQ-TSG


Schlüter®-FINEC-SQ-TSI

Schlüter®-FINEC-SQ-TSI


Schlüter®-FINEC-SQ-TSLA

Schlüter®-FINEC-SQ-TSLA


Schlüter®-FINEC-SQ-TSOB

Schlüter®-FINEC-SQ-TSOB


Schlüter®-FINEC-SQ-TSR

Schlüter®-FINEC-SQ-TSR


Schlüter®-FINEC-SQ-TSSG

Schlüter®-FINEC-SQ-TSSG


Schlüter®-FINEC-SQ-MBW

Schlüter®-FINEC-SQ-MBW


Schlüter®-FINEC-SQ-MGS

Schlüter®-FINEC-SQ-MGS


Schlüter®-FINEC


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka