logo

Schlüter®-FINEC

Použití a funkce

Schlüter-FINEC je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli nebo z eloxovaného hliníku pro vnější hrany keramických obkladů resp. omítnutých či stěrkovaných povrchů. Ukončovací rameno profilu chrání hranu obkladu - i skleněných mozaik - před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

Schlüter-FINEC-E z ušlechtilé oceli se hodí i na schodiště jako úzká ochrana hran pro obklady a systémy povrchové úpravy.


Schlüter®-FINEC

Montáž

 1. Výška profilu Schlüter-FINEC se zvolí podle tloušťky obkladu (pro navazující omítnuté / stěr kované povrchy byl vyvinut mimořádně nízký profil s výškou H = 2,5 mm).
 2. Profil se zatlačí lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do vrstvy lepidla a vyrovná se (v případě navazujících omítnutých / stěrkovaných povrchů se položí plocha kotevního ramene nejdříve na vhodnou lepicí plochu).
 3. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se přestěrkuje v celé ploše lepidlem na obklady.
 4. V oblasti profilu se přiléhající obkládačky zkosí v úhlu 45°. U provedení s třístrannými rohy se do lepidla na obklady osadí celoplošně vždy nejdříve předpřipravené díly rohové sady. Dodržujte přitom následující pracovní kroky: A levý rohový díl (1 lichoběžníkovitá perforace), B pravý rohový díl (2 lichoběžníkovité perforace), C dolní rohový díl (3 lichoběžníkovité perforace), D poté se profily zkrátí na požadovanou délku a osadí.
 5. Obkládačky se zplna zatlačí do lepidla a vyrovnají tak, aby lícovaly s horní hranou profilu. Obkládačky přilehlé k profilu je nutno lepit celoplošně. Ponechá se spára cca 1,5 mm.
 6. Spára mezi profilem a obkládačkou se zcela vyplní spárovací hmotou.
 7. Na citlivé povrchy je nutno používat takové materiály a nářadí, které profil nepoškrábají nebo jinak nepoškodí. Znečištění maltou nebo lepidlem je nutno okamžitě odstranit, zvláště u profilů z hliníku.

Schlüter®-FINEC

Materiál

Profil se dodává v následujícím provedení:

 • E = ušlechtilá ocel V2A, č. materiálu 1.4301 = AISI 304
 • AE = hliník přírodní matně eloxovaný
 • TS = hliník strukturovaný povrch
 • AC = hliník barevně lakovaný

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Schlüter-FINEC se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchových úprav. Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-FINEC-E se tvaruje z pásů z ušlechtilé oceli V2A (materiál 1.4301).

Je zvláště vhodný tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost proti namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými médii nebo čisticími prostředky. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

Schlüter-FINEC-AE (hliník eloxovaný) Hliník je opatřen zušlechtěným povrchem, tvořeným eloxovanou vrstvou, která se při běžném používání již dále nemění. Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a před poškrábáním.

Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby půso bení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého).

Proto je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Profil je nutné uložit k obkládačce celoplošně zplna do kontaktní vrstvy lepidla, aby se v dutinách nemohla hromadit voda.

Schlüter-FINEC-AC (hliník barevně lakovaný): Hliník je upraven a opatřen polyuretanovou práškovou barvou. Povrchová úprava je barevně stálá, odolná vůči UV záření a proti povětrnostním vlivům. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.

U Schlüter-FINEC-TS (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy s přírodním charakterem (další vlastnosti viz Schlüter®FINEC-AC).


Schlüter®-FINEC

Upozornění

Schlüter-FINEC nevyžaduje zvláštní údržbu nebo péči. U citlivých povrchů se nepoužívají brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaného povrchu lze odstranit pouze přelakováním. Ošetří-li se ušlechtilá ocel např. leštěnkou nebo podobnými přípravky, získá lesklý povrch. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené povětrnostním vlivům nebo agresivním médiím by měly být pravidelně čištěny jemnými čistícími prostředky. Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale zabraňuje i nebezpečí koroze. Pro všechny čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.

Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to by mohlo vést ke vzniku koroze. To platí také pro veškeré nářadí jako jsou stěrky nebo ocelová vlna používané např. k odstraňování zbytků malty. V případě potřeby doporučujeme použití čisticí politury na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-FINEC

Varianty


Schlüter®-FINEC-E

Schlüter-FINEC-E je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh. Schlüter-FINEC-E z ušlechtilé oceli je vhodný i na schodiště jako úzká ochrana hran pro obklady a systémy povrchové úpravy.

Schlüter®-FINEC-E


Schlüter®-FINEC-E/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.

 


Schlüter®-FINEC-AE

Schlüter-FINEC-A je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného nebo lakovaného hliníku a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

Schlüter®-FINEC-AE


Schlüter®-FINEC-AE/ES

č.výr. doplnit o barvu (např. ES / F 25 MBW)

* Barvy: MBW
** Barvy: MBW - MGS


Schlüter®-FINEC-AC

č.výr. doplnit o barvu (např. F 45 MBW)

* Barvy: MBW
** Barvy: MBW – MGS


Schlüter®-FINEC-AC/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.


Schlüter®-FINEC-TS

Schlüter-FINEC-TS je kvalitní ukončovací profil z hliníku se strukturovanou povrchovou úpravou a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

Schlüter®-FINEC-TS


Schlüter®-FINEC-TSC


Schlüter®-FINEC-TSBG


Schlüter®-FINEC-TSB


Schlüter®-FINEC-TSSG


Schlüter®-FINEC-TSG


Schlüter®-FINEC-TSOB


Schlüter®-FINEC-TSLA


Schlüter®-FINEC-TSDA


Schlüter®-FINEC-TSR


Schlüter®-FINEC-TS/ES

Upozornění:
Rohová sada se skládá ze tří dílů.

č.výr. doplnit označením povrchu (např. ES / F 45 TSSG)
* Povrchy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG


Schlüter®-FINEC


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka