logo

Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Funkce

Schlüter-DESIGNBASE-QD Schlüter-DESIGNBASE-QD je kvalitní soklový profil pro mnohostranné použití. Jako soklový nebo bordurový profil na plochách stěn se dvěma pohledovými plochami, širokými cca 10 mm, a volným prostorem širokým 39 mm nabízí možnost osadit různé LED pásky Schlüter-LIPROTEC-ES a vytvořit přímé osvětlení. Osazením krytu, který se naklapne do profilu a lícuje s okolní navazující plochou, se docílí homogenního rozložení světla.

Do volného prostoru lze osadit i jiné dekorativní materiály, jako např. obkládačky nebo dřevěné dekory. Pro vytvoření kontaktní vrstvy mezi hladkým povrchem hliníku a obkládačkou se používá samolepicí střiž pro ukotvení Schlüter-DESIGNBASE-HVL. Profil poskytuje možnost vedení kabelu LED pásků.

Kromě toho lze Schlüter-DESIGNBASE-QD s pohledovou plochou 60 mm použít jako uzavřený soklový profil s možností vedení kabelu nebo jako ukončovací profil pro kuchyňské pracovní desky ve spojení s Schlüter-KERDI-BOARD 38 mm. Schlüter-DESIGNBASE-QD dobře ladí s profily série QUADEC-, RONDEC a DESIGNLINE.

Pro snadné a dokonalé spojení Schlüter-DESIGNBASE-QD ve vnitřních koutech a vnějších rozích a jako koncovky lze dodat vhodné tvarovky. Kryty a osvětlení lze měnit i po jejich osazení.


Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Montáž

Upozornění: Při montáži osvětlovací techniky, projektování a umístění kabelů je nutné dodržovat příslušné montážní návody Schlüter- LIPROTEC.

Jako osvětlený soklový profil pro osazení Schlüter krytů nebo pro osazení jiných dekorativních materiálů

A. Nalepení pomocí KERDI-FIX

 1. U osvětlené varianty se v profilu vyvrtají průchody pro kabel a u otvorů se odstraní otřep.
 2. Schlüter-DESIGNBASE-QD se lepí montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo rovnocenným materiálem. Na vnější lepené plochy profilu se nanese lepidlo a poté se profil umístí na příslušné místo. Před nanesením montážního lepidla je nutno z lepených povrchů odstranit mastnotu a jiné materiály znesnadňující přilnutí.
 3. Přebytečné vytlačené lepidlo se odstraní vhodným čisticím prostředkem.

 

B. Nalepení lepidlem na obklady

 1. U osvětlené varianty se v profilu vyvrtají průchody pro kabel a u otvorů se odstraní otřep.
 2. Před uložením samolepící střiže Schlüter-DESIGNBASE- HVL je nutno z lepených povrchů odstranit mastnotu a jiné materiály znesnadňující přilnutí. 
 3. V místě, kde má být osazen profil Schlüter-DESIGNBASE-QD, se nanese dostatečné množství lepidla na obklady a profil se do něj celou plochou zatlačí.
 4. U citlivých povrchů se používá materiál a nářadí nezpůsobující poškrábání ani jiné poškození. Nečistoty způsobené maltou nebo lepidlem je proto nutno ihned odstranit.

 

Montáž Schlüter krytu
Kryt se uřízne na míru a naklapne dle obrázku.

Montáž jiných dekorativních materiálůjako jsou obkládačky nebo dřevěné dekory

 1. U obkládaček je nutno před uložením samolepící střiže odstranit uvnitř z lepených ploch mastnotu a jiné materiály znesnadňující přilnutí.
 2. Nanese se lepidlo na obklady a dlažbu a obkládačky se celou plochou zatlačí.

 

Jako designový profil s pohledovou plochou 60 mm

 1. Schlüter-DESIGNBASE-QD se lepí montážním lepidlem Schlüter-KERDIFIX nebo rovnocenným materiálem. Na lepené plochy profilu, široké 10 mm, se nanese lepidlo a poté se profil osadí na příslušné místo. Před nanesením montážního lepidla je nutno z lepených povrchů odstranit mastnotu a jiné materiály znesnadňující přilnutí.
 2. Přebytečné vytlačené lepidlo se odstraní vhodným čisticím prostředkem.

Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Materiál

Schlüter-DESIGNBASE-QD se dodává v následujícím materiálovém provedení:

Profil:
AE = hliník přírodní matně eloxovaný
AEEB = hliník eloxovaný kartáčovaný ušlechtilá ocel

Kryty:
PMMA = polymetylmetakrylát

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:
Použitelnost profilu v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro příslušný případ. Dále uvádíme pouze některé všeobecné pokyny.

Schlüter-DESIGNBASE-QD-AE /-AEEB (hliník eloxovaný): Hliník má díky eloxované vrstvě zušlechtěný povrch, který už se při běžném použití nemění. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Hliník je citlivý vůči alkalickým látkám. Materiály obsahující cement působí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislosti na koncentraci a délce doby působení ke korozi (k tvorbě hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu je nutné maltu nebo spárovací materiál z pohledových ploch okamžitě odstranit a čerstvě položené obklady nezakrývat fólií. Kryty Schlüter-LIPROTEC jsou vyrobeny z lehce strukturované, průsvitné termoplastické umělé hmoty PMMA (polymetylmetakrylát).

Viditelné plochy je nutné chránit proti oděru a poškrábání. Maltu nebo spárovací materiál je nutné okamžitě odstranit. Kontakt s alkoholem (např. líh) a používání čisticích prostředků s obsahem tenzidů > 5 % může vést k poškození krytu.

Upozornění
Profily s kryty je nutné osadit tak, aby se uvnitř nemohla hromadit voda. V důsledku malé tvorby tepla u Schlüter LED pásků osazených v profilu může docházet k rozdílné roztažnosti profilu a osazeného krytu.


Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Upozornění

Schlüter-DESIGNBASE-QD nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. U citlivých povrchů se nepoužívají brusné čisticí prostředky. Poškození eloxovaných vrstev lze odstranit pouze přelakováním. Pro všechny čisticí prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou.


Schlüter®-DESIGNBASE-QD


<a name='qd'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-QD

<a name='qd'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-QD

Upozornění:
Schlüter-DESIGNBASE-QD lze osadit následujícímí LED pásky:
LT ES 31 – teplá bílá 3400 K, úzký
LT ES 41 – neutrální bílá 4900 K, úzký

K přílnutí mezi hladkým hliníkovým povrchem a obkladem se použije samolepicí přidržovací páska Schlüter-DESIGNBASE-HVL 38/20M.

 


Schlüter®-DESIGNBASE-QD/E


<a name='qdaeeb'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB

<a name='qdaeeb'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB


Schlüter®-DESIGNBASE-QD-AEEB/E


Schlüter®-DESIGNBASE-QDD


<a name='hvl'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-HVL

Schlüter-DESIGNBASE-HVL je přidržovací páska z polyetylénu, která je na spodní straně opatřena samolepicí butylovou vrstvou. Je vhodná pro vytvoření přilnavého podkladu pro tenkou vrstvu lepidla na kovových profilech.

<a name='hvl'></a>Schlüter®-DESIGNBASE-HVL


<a name='rkb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-RKB

Schlüter-LIPROTEC-RKB je samolepicí reflexní páska, která se pokládá přes vyvrtané otvory nebo kabely, aby nedocházelo k rušení světla.

<a name='rkb'></a>Schlüter®-LIPROTEC-RKB


Schlüter®-DESIGNBASE-QD


Adresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka