logo

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Použití a funkce

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných potěrů v exteriéru s dlažbou z keramiky a přírodního kamene, bez trhlin.

Systém je založen na speciálně strukturované fóliové desce s výlisky Schlüter- BEKOTEC-EN 23 FD s pravidelnými otvory a propojenými drenážními kanálky, která se pokládá na vyspádovanou vrstvu izolace překrytou plošnou drenáží Schlüter- TROBA-PLUS. Z rozměrů desky s výlisky Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD vyplývá minimální tloušťka vrstvy potěru 31 mm mezi výlisky při minimálním překrytí 8 mm nad výlisky. Smršťování, vznikající během tvrdnutí potěru, se neutralizuje v síti výlisků. Pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Proto lze upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru lze nalepit kontaktní drenážní a separační rohož Schlüter-DITRA-DRAIN. Přímo na ni se do tenké vrstvy lepidla pokládájí keramické dlaždice nebo desky z přírodního kamene. Takto lze pokládat také velkoformátové materiály (bez omezení formátu) keramické – slinuté nebo z přírodního kamene. Dilatační spáry v dlažbě se vytvoří pomocí profiů Schlüter-DILEX v požadovaných vzdálenostech. Stejně tak je možná pokládka keramických dlaždic nebo desek z přírodního kamene přímo do cementového potěru. Cementový potěr se nanese minimálně 8 mm nad výlisky desky Schlüter-BEKOTEC- EN 23 FD a dlaždice keramické nebo z přírodního kamene s kontaktní vrstvou se zaklepou přímo do čerstvého potěru. Schlüter-DITRA-DRAIN v tomto případě odpadá.


Váš kontaktní partner:

Schlüter-Systems KG
Servisní kancelář Praha
Politických vězňů 912/ 10

CZ - 110 00 Praha 1

Tel:    + 420 222 192 550
Fax:    +420 222 192 552

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka