logo

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO je variabilní vícedílný lineární odtokový systém určený pro instalaci do sprch v úrovni podlahy s keramickým obkladem nebo přírodním kamenem.

Dvoudílná horizontální odtoková jednotka KERDI-LINE-VARIO se skládá z odtokového tělesa a adaptéru. Odtokové těleso sestává z plochého vlnitého odtoku otočného o 360° se zápachovou uzávěrkou pevně integrovanou v odtokovém tělese. Vlnitá konstrukce zajišťuje během protékání vody vysokou rychlost proudění a vytváří samočisticí efekt. Odtokový adaptér s integrovanou manžetou Schlüter-KERDI-FLEX je z výroby vodotěsně zasunut do vlnitého odtoku opatřeného těsněním a zajištěn svěrným kroužkem. Uvolněním svěrného kroužku lze vlnitým odtokem otáčet o 360°, odvodnění tak lze přizpůsobit jakékoliv situaci na stavbě.

Pro KERDI-LINE-VARIO jsou k dispozici dva designové odvodňovací profily. Podle potřeby je lze zkrátit, výškově nastavit a jsou dodávány z výroby se 2 odpovídajícími koncovkami.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je odvodňovací profil s dutým požlábkem a délkou 120 cm, který lze podle potřeby zkrátit. Viditelná odtoková štěrbina má šířku pouhých 8 mm a délku 140 mm. Je k dodání v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE je odvodňovací profil ve tvaru W délky 120 cm, který lze variabilně zkrátit. Odtoková štěrbina o šířce 14 mm a délce 140 mm je zakrytá vzhledově atraktivním odnímatelným krytem. Dodat lze také variantu z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE. Pružná KERDI manžeta, integrovaná z výroby do odtokového adaptéru, slouží pro bezpečné napojení odtokového tělesa na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny. Během montáže ji bezpečně chrání průhledné ochranné stavební víko.

Ve spojení s izolačními systémy Schlüter- KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter-DITRAHEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter- KERDI-FIX vznikají odzkoušené kontaktní izolace s navazujícím liniovým odvodněním. KERDI-LINE je systémový komponent splňující normu pro izolace DIN 18534, která platí v Německu, a má ve spojení s výše uvedenými Schlüter systémy osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení).

Třídy namáhání vlhkostí dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter- KERDI-LINE je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent s evropským schválením (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené Schlüter výrobky odzkoušené s KERDI-LINE jsou označeny značku CE.

Upozornění:
U KERDI-LINE-VARIO je nutné položit z konstrukčních důvodů kvůli variabilnímu provedení odtoku spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje s DITRA 25 (viz technický list výrobku 6.1) nebo DITRA- -HEAT (viz technický list výrobku 6.4). Jako doplněk systému jsou k dispozici Schlüter- SHOWERPROFILE-S a -R (viz technický list výrobku 14.1) pro napojení k podlaze příp. na stěnu. Kvůli sklonu bočních stran má SHOWERPROFILE-S odpovídající tvar klínu. Ohraničující stěny se izolují s KERDI (viz technický list výrobku 8.1) nebo KERDI- -BOARD (viz technický list výrobku 12.1).


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Montáž

1. Odtokové těleso KERDI-LINE-VARIO vč. adaptéru se umístí doprostřed nosné konstrukce (popř. vhodné kročejové izolace, viz také kapitola Zvuková izolace) (1). Při této činnosti je třeba dávat pozor na označení středu na ochranném stavebním krytu (1a).

2. Při instalaci přímo u stěny (2) se v závislosti na zvoleném odvodňovacím profilu (2a) vzdálenost ode zdi stanoví uříznutím/ zkrácením (Schlüter-PROCUT) distančních ramen na ochranném krytu ve vhodné drážce (2b). Tím se zajistí definovaná vzdálenost 11 mm ke svislé stěně (bez obkladu).

3. Pro připojení na odpadní potrubí se svěrný kroužek uvolní přiloženým imbusovým klíčem (3) a odtokové těleso se vyrovná v závislosti na stavebních podmínkách (3a).

4. Následně je nutné zkontrolovat, zda je adaptér stále zasunut až na doraz (4). Poté se opět utáhne svěrný kroužek.

5. Po připojení na odpadní potrubí se ještě jednou zkontroluje požadované umístění (5). Pro vyrovnání nerovností a výšky lze odtokové těleso přesně vyrovnat i na vyrovnávací vrstvě.

6. Provede se kontrola těsnosti (6).

7. Spádový potěr (2 %) se v ploše sprchy položí tak, aby obklopoval celé odtokové těleso a roznášel zátěž (7). Ochranný stavební kryt namontovaný z výroby přitom slouží jako pomůcka pro vyrovnání a stahování a je v jedné rovině s horní hranou potěru (7a).

8. Po dosažení pochozí pevnosti plochy potěru se ochranný stavební kryt demontuje (8). Místa v této oblasti, ve kterých potěr chybí, se vyrovnávají tenkovrstvou maltou (8a).

9. Poté se DITRA 25 pevně přilepí tenkovrstvým lepidlem (doporučená velikost zubů 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm) nebo DITRA-HEAT (doporučená velikost zubů 6 × 6 mm) na plochu potěru. Formát dlaždic na DITRA 25 resp. DITRA-HEAT musí být minimálně 5 x 5 cm (viz také technický list výrobku 6.1 resp. 6.4).

10. Pro přilepení KERDI manžety se na navazující plošnou izolaci nanese ozubenou stěrkou 3 × 3 nebo 4 × 4 mm těsnicí lepidlo KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4) (10), do kterého se celou plochou ukotví KERDI manžeta (10a). Musí být dodržena otevřená doba lepidla.

11. Také napojení na stěnu je nutno přelepit izolačními páskami KERDI-KEBA s použitím KERDI-COLL-L (11).

12. Jako podlahovou krytinu lze použít keramické dlaždice nebo přírodní kámen (12). (Tloušťka krytiny vychází ze zvoleného odvodňovacího profilu, viz tab. 12a)

13. Odvodňovací profil se zkrátí podle požadavků stavby vhodnou ruční pilkou s použitím pokosnice (nepoužívejte úhlovou brusku) (13) a poté se zbaví otřepů (13a).

14. Pro jednoduché a tvarově pěkné zakončení obsahuje dodávka dvě koncovky (14).

15. Výška odvodňovacího profilu se vyplněním prostoru pod profilem tenkovrstvým lepidlem upraví tak (15), aby byla ve stejné úrovni s krytinou nebo o něco níže (15a).

Upozornění:
KERDI-LINE-VARIO lze instalovat i ve dřevěných konstrukcích. Příslušné informace jsou k dispozici na vyžádání.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Materiál

Odvodňovací profil KERDI-LINE-VARIO WAVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem, nebo z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem, nebo z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.

Vlnitý odtok a odtokový adaptér jsou vyrobeny z polypropylénu (PP) s vysokou odolností proti nárazům.

Izolační KERDI manžeta pro napojení na kontaktní izolaci (viz technický list výrobku 8.1), připevněná na odtokový adaptér, je vyrobena z polyetylénového pásu.

Svěrný kroužek na vlnitém odtoku je z barevného PVC (polyvinylchlorid).

Ochranné stavební víko je vyrobeno z průhledného acrylnitril-butadien-styrenu (ABS).

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Podle normy DIN EN 1253, domovní odtoky, jsou KERDI-LINE VARIO odvodnění zařazena do třídy K3. Jedná se o plochy bez dopravního zatížení. Všechny odvodňovací profily s výjimkou WAVE profilu z hliníku jsou vhodné pro pojezd invalidním vozíkem.

Odvodňovací profily Schlüter-KERDILINE- VARIO se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů. Použitelnost v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny. Odvodňovací profily COVE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli V4A (č. materiál 1.4404 = AISI 316L) jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými (zásaditými) látkami a čisticími prostředky. Používají se v koupelnách v bytech, domovech pro seniory, hotelech, školách v umývárnách a sprchách. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání, jako je např. kyselina solná a kyselina fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

U hliníkových odvodňovacích profilů COVE a WAVE (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Hliník je upravený (eloxovaný) a opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Používají se v koupelnách v bytech, domovech pro seniory nebo hotelech. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Upozornění

Pro snadné pravidelné čištění odvodňovacího žlabu a oblasti odtoku je součástí sady vhodný čisticí kartáč s pokyny pro použití.

Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to může vést ke vzniku koroze.

To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je zkracovatelný odvodňovací profil s dutým požlábkem určený pro použití s liniovým odvodněním Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Dodává se v materiálové kvalitě kartáčovaná ušlechtilá ocel V4A (číslo materiálu 1.4404 = AISI 316L) a hliník s kvalitním práškovým lakováním TRENDLINE. Odvodnění probíhá uprostřed štěrbinou o šířce pouhých 8 mm a délce 140 mm.

Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou stavební tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložením tenkovrstvou maltou. Profil je vhodný pro pojezd invalidním vozíkem.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE TRENDLINE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
6 - 15 mm (s DITRA 25 nebo DITRA-HEAT) a
6 - 12 mm (s DITRA-HEAT-DUO)

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE je zkracovatelný odvodňovací profil ve tvaru W určený pro použití s liniovým odvodněním Schlüter-KERDILINE- VARIO-H. Dodává se v materiálové kvalitě kartáčovaná ušlechtilá ocel V4A (číslo materiálu 1.4404 = AISI 316L) a hliník s kvalitním práškovým lakováním TRENDLINE. Odvodnění probíhá uprostřed štěrbinou o šířce pouhých 14 mm a délce 140 mm. Odtoková štěrbina je elegantně skrytá pod odnímatelným krytem.

Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou stavební tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložením tenkovrstvou maltou.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
8 - 18 mm (s DITRA 25 nebo DITRA-HEAT) a
8 - 15 mm (s DITRA-HEAT-DUO)


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE TRENDLINE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
6 - 15 mm (s DITRA 25 nebo DITRA-HEAT) a
6 - 12 mm (s DITRA-HEAT-DUO)

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI a z horizontálního vlnitého odtoku otočného o 360° s integrovanou zápachovou uzávěrkou. KERDI-LINE-VARIO-H lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Vysoká průtoková rychlost v odtokovém tělese vytváří samočisticí efekt. Ve spojení s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO tak lze velmi flexibilně zhotovit decentní odtokové žlaby.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO-H

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO: Flexibilní a minimalistické sprchy v úrovni podlahyAdresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image

= nové výrobky

= k dodání i ve 3 m

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka