logo

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Použití a funkce

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO je variabilní vícedílný lineární odtokový systém určený pro instalaci do sprch v úrovni podlahy s keramickým obkladem nebo přírodním kamenem.

Dvoudílná horizontální odtoková jednotka KERDI-LINE-VARIO se skládá z odtokového tělesa a adaptéru. Odtokové těleso sestává z plochého vlnitého odtoku otočného o 360° se zápachovou uzávěrkou pevně integrovanou v odtokovém tělese. Vlnitá konstrukce zajišťuje během protékání vody vysokou rychlost proudění a vytváří samočisticí efekt.

V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání bodovému přenosu hluku odtokového tělesa do okolní konstrukce přilehlých stěn a podlahy a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé vestavbě do stěny.

Aby byla zajištěna co nejnižší konstrukční výška, je u KERDI-LINE-Vario H40 odtokový adaptér s integrovanou manžetou Schlüter-KERDI-FLEX z výroby vodotěsně zasunut do vlnitého odtoku opatřeného těsněním a zajištěn svěrným kroužkem. Uvolněním svěrného kroužku lze vlnitým odtokem otáčet o 360°, odvodnění tak lze přizpůsobit jakékoliv situaci na stavbě.

U KERDI-LINE-H50 je možné přizpůsobit odtokový adaptér místním podmínkám a výškově jej odpovídajícím způsobem zkrátit.

Pro KERDI-LINE-VARIO jsou k dispozici dva designové odvodňovací profily. Podle potřeby je lze zkrátit, výškově nastavit a jsou dodávány z výroby se 2 odpovídajícími koncovkami.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je odvodňovací profil s dutým požlábkem, který lze podle potřeby zkrátit. Viditelná odtoková štěrbina má šířku pouhých 8 mm a délku 140 mm. Je k dodání v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE a v délkách 120 cm a 180 cm.

Schlüter-KERDI-LINE VARIO WAVE variabilní zkrátitelný odvodňovací profil ve tvaru W. Je rovněž k dodání v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli V4A nebo z lakovaného hliníku s povrchovou úpravou TRENDLINE a v délkách 120 cm a 180 cm.

V hliníkovém provedení jsou k dispozici dvě šířky profilu 34 mm a 42 mm. U užšího provedení je středová odtoková štěrbina široká pouhých 14 mm a dlouhá 140 mm. U provedení širokého 42 mm je odtoková štěrbina široká 24 mm a dlouhá 140 mm a nabízí díky tomu dostatečný prostor pro vložení volitelně dodávaného sítka na vlasy.

U provedení z ušlechtilé oceli se šířkou profilu 42 mm je odtoková štěrbina široká 25 mm a dlouhá 140 mm a nabízí rovněž dostatečný prostor pro vložení volitelně dodávaného sítka na vlasy.

U všech provedení profilu KERDI-LINE-VARIO WAVE je odtoková štěrbina zakrytá vzhledově atraktivním odnímatelným krytem. Odpovídající vyobrazení naleznete na straně 7.

Pružná KERDI manžeta, integrovaná z výroby do odtokového adaptéru, slouží pro bezpečné napojení odtokového tělesa na kontaktní izolaci jak na podlaze tak i na přiléhající stěny. Během montáže ji bezpečně chrání průhledné ochranné stavební víko.

Ve spojení s izolačními systémy Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT nebo Schlüter-KERDI-BOARD a příslušnými systémovými těsnicími lepidly Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter-KERDI-FIX vznikají odzkoušené kontaktní izolace s navazujícím liniovým odvodněním. KERDI-LINE je systémový komponent splňující normu pro izolace DIN 18534, která platí v Německu, a má ve spojení s výše uvedenými Schlüter systémy osvědčení abP (Stavebně technické osvědčení).

Třídy namáhání vlhkostí dle abP naleznete v příslušných technických listech. Schlüter-KERDI-LINE je dle ETAG 022 (kontaktní izolace) systémový komponent s evropským schválením (ETA = European Technical Assessment). Výše uvedené výrobky Schlüter, odzkoušené s KERDI-LINE, jsou označeny značkou CE.

Upozornění:

U KERDI-LINE-VARIO je nutné položit z konstrukčních důvodů kvůli variabilnímu provedení odtoku spádový potěr. Potěr se na povrchu izoluje s DITRA (viz technický list výrobku 6.1) nebo DITRA-HEAT (viz technický list výrobku 6.4). Jako doplněk systému jsou k dispozici Schlüter-SHOWERPROFILE-S a -R (viz technický list výrobku 14.1) pro napojení k podlaze, příp. na stěnu. Kvůli sklonu bočních stran má SHOWERPROFILE-S odpovídající tvar klínu. Ohraničující stěny se izolují s KERDI (viz technický list výrobku 8.1) nebo KERDI-­BOARD (viz technický list výrobku 12.1).


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Montáž

Montáž KERDI-LINE H 40:

 1. Odtokové těleso KERDI-LINE-VARIO H40 vč. odtokového adaptéru se umístí doprostřed nosné konstrukce nebo na 4 mm tlustý prvek protihlukové ochrany (popř. vhodné kročejové izolace, viz také kapitola Zvuková izolace) (1). Při této činnosti je třeba dávat pozor na označení středu na ochranném stavebním krytu (1a). Pro optimální vyrovnání je možné použít přiloženou vodováhu, kterou je možné vložit do připraveného vybrání ve stavebním krytu.
 2. Při přímé instalaci do zdi (2) se odtokové těleso včetně adaptéru a stavebního krytu umístí spolu s přiloženým 4 mm tlustým prvkem protihlukové ochrany před svislou stěnu. Tím je zajištěn definovaný odstup 11 mm ke svislé stěně (bez obkladu) při použití profilů Wave (2a+b).
  Při použití profilů COVE (2c) vznikne ve spojení s prvkem protihlukové ochrany odstup ke stěně 15 mm. Aby bylo i zde dosaženo vzdálenosti ode zdi pouze 11 mm, je třeba při použití profilů COVE upustit (2c) od použití prvku protihlukové ochrany v oblasti stěn nebo rozdíl vyrovnat vhodným materiálem, např. 5 mm Schlüter-KERDI-BOARD.
 3. Pro připojení na odpadní potrubí se svěrný kroužek uvolní přiloženým imbusovým klíčem (3) a odtokové těleso se vyrovná v závislosti na stavebních podmínkách (3a).
 4. Následně je nutné zkontrolovat, zda je adaptér stále zasunut až na doraz (4). Poté se opět utáhne svěrný kroužek.
 5. Po připojení na odpadní potrubí se ještě jednou zkontroluje požadované umístění. Pro vyrovnání nerovností a výšky lze odtokové těleso přesně vyrovnat i na vyrovnávací vrstvě (5).
 6. Provede se kontrola těsnosti (6).
 7. Spádový potěr (2 %) se v ploše sprchy položí tak, aby obklopoval celé odtokové těleso a roznášel zátěž (7). Ochranný stavební kryt namontovaný z výroby přitom slouží jako pomůcka pro vyrovnání a stahování a je v jedné rovině s horní hranou potěru (7a).

Montáž KERDI-LINE-H 50:

 1. Odtokové těleso KERDI-LINE-VARIO H50 se umístí na nosnou konstrukci nebo na 4 mm silný prvek protihlukové ochrany (popř. i vhodné kročejové izolace, viz také kapitola Zvuková izolace) (1). Při této činnosti je třeba dávat pozor na označení středu na ochranném stavebním krytu (1a). Pro optimální vyrovnání je možné použít přiloženou vodováhu, kterou je možné vložit do připraveného vybrání v odtokovém tělese. Odtokový adaptér se zkrátí na délku podle výšky podlahové konstrukce, pečlivě začistí (1b) a po uvolnění svěrného kroužku se s pomocí přiloženého mazacího tuku zasune do odtokového tělesa (1c).
  Poznámka: Pro zajištění výškových pohybů u krytin s izolací je nutné odtokový adaptér zkrátit tak, aby nedoléhal na odtokové těleso (1d).
 2. Při přímé instalaci do zdi se odtokové těleso včetně adaptéru a stavebního krytu umístí spolu s přiloženým 4 mm tlustým prvkem protihlukové ochrany před svislou stěnu (2). Tím je zajištěn definovaný odstup 11 mm ke svislé stěně (bez obkladu) při použití profilů Schlüter Wave (2a+b).
  Při použití profilů Schlüter COVE vznikne ve spojení s prvkem protihlukové ochrany vzdálenost ode zdi 15 mm.
  Aby bylo i zde dosaženo vzdálenosti ode zdi pouze 11 mm nebo méně, je třeba při použití profilů Schlüter COVE upustit od použití prvku protihlukové ochrany v oblasti stěn (2c) nebo rozdíl vyrovnat vhodným materiálem, např. 5 mm Schlüter-KERDI-BOARD.
 3. Pro připojení na odpadní potrubí se odtokové těleso vyrovná v závislosti na stavebních podmínkách (3).
 4. Po kontrole spasování adaptéru a odtokového tělesa se opět utáhne svěrný kroužek (4).
 5. Po připojení na odpadní potrubí se ještě jednou zkontroluje požadované umístění. Pro vyrovnání nerovností a výšky lze odtokové těleso přesně vyrovnat i na vyrovnávací vrstvě. S pomocí přiložené upevňovací sady je možné volitelně přišroubovat odtokové těleso na nosnou konstrukci (5b).
 6. Provede se kontrola těsnosti.
 7. Před instalací potěru je nutné vyjmout vodováhu z odtokového tělesa. Následně se položí spádový potěr (2 %) v ploše sprchy tak, aby obklopoval celé odtokové těleso a roznášel zátěž (7). Ochranný stavební kryt namontovaný z výroby přitom slouží jako pomůcka pro vyrovnání a stahování a je v jedné rovině s horní hranou potěru. (7a)
  Izolace a separace
 8. Po dosažení pochozí pevnosti plochy potěru se ochranný stavební kryt demontuje (8). Místa v této oblasti, ve kterých potěr chybí, se vyrovnávají tenkovrstvou maltou (8a).
 9. Poté se DITRA pevně přilepí tenkovrstvým lepidlem (doporučená velikost zubů 3 × 3 mm nebo 4 × 4 mm) nebo DITRA-HEAT (doporučená velikost zubů 6 × 6 mm) na plochu potěru (9) a při tom je zvukoizolační ochranný pás a prvek protihlukové ochrany seříznut na správnou výšku (9a). Formát dlaždic na DITRA resp. DITRA-HEAT musí být minimálně 5 x 5 cm (viz také technický list výrobku 6.1 resp. 6.4).
 10. Pro přilepení KERDI manžety se na navazující plošnou izolaci nanese ozubenou stěrkou 3 × 3 nebo 4 × 4 mm těsnicí lepidlo KERDI-COLL-L (viz technický list výrobku 8.4) (10), do kterého se celou plochou ukotví KERDI manžeta (10a). Musí být dodržena otevřená doba lepidla.
 11. Také napojení na stěnu je nutno přelepit izolačními páskami KERDI-KEBA s použitím KERDI-COLL-L (11).
 12. Jako podlahovou krytinu lze použít keramické dlaždice nebo přírodní kámen (12). (Tloušťka krytiny vychází ze zvoleného odvodňovacího profilu, viz strana 6, tab. 12a)

Montáž odvodňovacích profilů

 1. Odvodňovací profil se zkrátí podle požadavků stavby vhodnou ruční pilkou s použitím pokosnice (nepoužívejte úhlovou brusku) (1) a poté se zbaví otřepů (1a).
 2. Pro jednoduché a tvarově pěkné zakončení obsahuje dodávka dvě koncovky (2a/2b/2c).
 3. Hliníkové profily COVE 26 a WAVE 34 se dodávají s krycím rámem, který se předem připevní tenkovrstvou maltou k odtokovému adaptéru (3).
 4. Výška odvodňovacího profilu se vyplněním prostoru pod profilem tenkovrstvým lepidlem upraví tak (4), aby byla ve stejné úrovni s krytinou nebo o něco níže. Pro optimální přenos zatížení je nutné dbát na bezdutinové uložení odvodňovacího profilu do malty, zvláště v oblasti odtokového otvoru.

Upozornění:

KERDI-LINE-VARIO lze instalovat i ve dřevěných konstrukcích. Příslušné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Odvodňovací profily KERDI-LINE-VARIO jsou určeny pro oblast stěny nebo do středu, nikoliv pro vstupní oblast plochy sprchy.

V případě dotazů se prosím obraťte se na naše technické pracovníky prodejního oddělení.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Materiál

Odvodňovací profil KERDI-LINE-VARIO WAVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem, nebo z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je z eloxovaného hliníku, který je následně opatřen kvalitním strukturovaným práškovým lakem, nebo z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu: 1.4404 = AISI 316L) s kartáčovaným povrchem.

Vlnitý odtok a odtokový adaptér jsou vyrobeny z polypropylénu (PP) s vysokou odolností proti nárazům.

Izolační KERDI manžeta pro napojení na kontaktní izolaci (viz technický list výrobku 8.1), připevněná na odtokový adaptér, je vyrobena z polyetylénového pásu.

Svěrný kroužek na vlnitém odtoku je z barevného PVC (polyvinylchlorid).

Ochranné stavební víko je vyrobeno z průhledného acrylnitril-butadien-styrenu (ABS).

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Podle normy DIN EN 1253, domovní odtoky, jsou KERDI-LINE VARIO odvodnění zařazena do třídy K3. Jedná se o plochy bez dopravního zatížení. Všechny odvodňovací profily s výjimkou WAVE profilu z hliníku jsou vhodné pro pojezd invalidním vozíkem.

Odvodňovací profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO se vyrábí v celé řadě různých materiálů a povrchů. Použitelnost v případě chemického nebo mechanického namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny.

Odvodňovací profily COVE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli V4A (č. materiál 1.4404 = AISI 316L) jsou vhodné pro použití zejména tam, kde je kromě vysokého mechanického namáhání vyžadována odolnost vůči namáhání chemikáliemi, např. kyselými nebo alkalickými (zásaditými) látkami a čisticími prostředky. Používají se v koupelnách v bytech, domovech pro seniory, hotelech, školách v umývárnách a sprchách. Ani ušlechtilá ocel není odolná vůči veškerému chemickému namáhání, jako je např. kyselina solná a kyselina fluorovodíková nebo určité koncentrace chlóru a solných roztoků. To platí v určitých případech i pro bazény se slanou mořskou vodou. Očekávané chemické namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

U hliníkových odvodňovacích profilů COVE a WAVE (hliník strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Hliník je upravený (eloxovaný) a opatřený práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Používají se v koupelnách v bytech, domovech pro seniory nebo hotelech. Viditelné hrany profilu je nutné chránit proti oděru a poškrábání.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Upozornění

Pro snadné pravidelné čištění odvodňovacího žlabu a oblasti odtoku jsou součástí sady vhodné čisticí kartáče s pokyny pro použití. Pro veškeré čistící prostředky platí, že nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, jako například s běžnou ocelí, protože i to by mohlo vést ke vzniku koroze.

To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čisticí prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čisticí polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je zkracovatelný odvodňovací profil s dutým požlábkem určený pro použití s liniovým odvodněním Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Dodává se v materiálové kvalitě kartáčovaná ušlechtilá ocel V4A (číslo materiálu 1.4404 = AISI 316L) a hliník s kvalitním práškovým lakováním TRENDLINE. Odvodnění probíhá uprostřed štěrbinou o šířce pouhých 8 mm a délce 140 mm.

Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou stavební tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložením tenkovrstvou maltou. Profil je vhodný pro pojezd invalidním vozíkem.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO COVE


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 Al

Upozornění:
Odvodňovací profily série Schlüter-KERDI-LINE-VARIO jsou kombinovatelné pouze s odtokovými tělesy KERDI-LINE-VARIO-H. Sada obsahuje dvě koncovky.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26 EB

Upozornění:
Odvodňovací profily série Schlüter-KERDI-LINE-VARIO jsou kombinovatelné pouze s odtokovými tělesy KERDI-LINE-VARIO-H. Sada obsahuje dvě koncovky.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE TRENDLINE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
6 - 15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a
6 - 12 mm (s DITRA-HEAT-DUO)

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE je sada prodloužení rámu, která umožňuje použití odpovídajících odvodňovacích profilů s tloušťkami podlahových krytin do 10 mm.
(Technický list výrobku 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 14


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE je sada
prodloužení rámu, která umožňuje použití odpovídajících odvodňovacích profilů s tloušťkami podlahových krytin do 10 mm.
(Technický list výrobku 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 23


Schlüter® -KERDI-LINE-VARIO-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI. Adaptér je z výroby vodotěsně zasunut do vlnitého odtoku opatřeného těsněním, aby byla zajištěna obzvlášť nízká konstrukční výška. Adaptér je navíc zajištěn svěrným kroužkem. KERDILINE- VARIO-H 40 lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Vysoká průtoková rychlost v odtokovém tělese vytváří samočisticí efekt. V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání přenosu hluku do okolní konstrukce a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé vestavbě do stěny.
(Technický list výrobku 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI, který lze zkrátit na správnou výšku podle místních potřeb, a z horizontálního vlnitého odtoku otočného o 360° s integrovanou zápachovou uzávěrkou. Odtok lze připevnit k podlaze pomocí přiložené montážní sady. KERDI-LINE-VARIO-H 50 lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Vysoká průtoková rychlost v odtokovém tělese vytváří samočisticí efekt. V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání přenosu hluku do okolní konstrukce a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé vestavbě do stěny.
(Technický list výrobku 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S je volitelné sítko na vlasy pro profilovou sérii WAVE 42, které kromě své původní funkce zachycuje i spadlé malé předměty, jako jsou například šperky, a spolehlivě zabrání tomu, aby zmizely v odpadním systému.
(Technický list výrobku 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S


Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE je zkracovatelný odvodňovací profil ve tvaru W určený pro použití s liniovým odvodněním Schlüter-KERDILINE- VARIO-H. Dodává se v materiálové kvalitě kartáčovaná ušlechtilá ocel V4A (číslo materiálu 1.4404 = AISI 316L) a hliník s kvalitním práškovým lakováním TRENDLINE. Odvodnění probíhá uprostřed štěrbinou o šířce pouhých 14 mm a délce 140 mm. Odtoková štěrbina je elegantně skrytá pod odnímatelným krytem.

Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou stavební tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložením tenkovrstvou maltou.

Schlüter®- KERDI-LINE-VARIO WAVE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
8 - 18 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a
8 - 15 mm (s DITRA-HEAT-DUO)


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 Al

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Upozornění:
Odvodňovací profily série Schlüter-KERDI-LINE-VARIO jsou kombinovatelné pouze s odtokovými tělesy KERDI-LINE-VARIO-H. Sada obsahuje dvě koncovky. 


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 EB

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 8–18 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 8–15 mm (s DITRA-HEAT-DUO).
Profil KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 z ušlechtilé oceli je vhodný pro pojezd invalidním vozíkem.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE TRENDLINE

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky
6 - 15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a
6 - 12 mm (s DITRA-HEAT-DUO)

Upozornění:
Lze kombinovat pouze s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Video

Zde naleznete všechna videa, která jsou k dispozici, k výrobku a jeho oblastem použití.


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO: Flexibilní a minimalistické sprchy v úrovni podlahyAdresa:

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Nemecko

Schlüter v České republice
Schlüter v České republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

Schlüter ve Slovenské republice
Schlüter ve Slovenské republice

Váš kontakt ve vaší oblasti.

image
Napište nám!

Máte otázku nebo podnět?

Důležité doplňující informace

k našim výrobkům a variantám výrobků naleznete zde:

Kovové povrchy
Kovové povrchy

Přehled: Od "ušlechtilé oceli" po "hliník toskánská bronzová"

Legenda "Varianty"

Pro jednotné a přehledné uspořádání tabulek používáme následující symboly a zkratky:

image image image image

= k dodání i ve 3 m

= Easycut

= Easyfill

= speciální perforování    

 

PL = balení na euro-paletách                
KV = balení v bednách
BV = balení ve svazcích (Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.)
P = balení v balíčku
R = role
ks = kus

 

Rozměry:
H = výška
L = délka
B = šířka